;

KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:35
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
55.342.931 -55.342.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.778 -1.828.148 -1.840.926 0 -1.840.926
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -35.634 5.199.245 273.300.222 -1.828.148 330.728.393 0 330.728.393
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Transferler
147.289 28.255.187 -28.402.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.771 -644.682 -621.911 0 -621.911
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -1.652 5.346.534 301.555.409 -644.682 360.348.317 0 360.348.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.375.844 37.302.626
Dönem Karı (Zararı)
-644.682 -1.828.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-644.682 -1.828.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.229.183 15.408.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 29.811 204.775
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
982.099 -357.471
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.022.658 1.379.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 5.022.658 1.379.643
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.194.615 13.407.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 773.239
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 773.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.208.657 23.722.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.772.724 -26.684.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.943.813 387.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.469.764 -14.772.623
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.066.155 -10.448.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.891.011 8.173.542
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.384.405 19.564.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.479.507 47.501.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.060 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
170.060 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.375.844 37.302.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.361.850 -33.133.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -80.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.361.850 -10.911.406
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.141.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.096.212 -4.733.575
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.690.745 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.266.793 -3.418.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-305.082 0
Ödenen Faiz
-5.022.658 -1.315.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-889.794 -564.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-889.794 -564.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.747.778 1.630.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.857.984 1.066.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.857.984 2.747.778
Ticari Alacaklar
37.681.261 33.120.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 6.357.327 2.954.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.323.934 30.166.434
Diğer Alacaklar
705.960 2.295.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 698.720 329.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.240 1.966.679
Peşin Ödenmiş Giderler
34.271.007 29.204.852
Diğer Dönen Varlıklar
3.157.433 3.511.219
ARA TOPLAM
77.673.645 70.880.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.673.645 70.880.568
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 49.310.693 49.310.693
Ticari Alacaklar
26.301.961 23.876.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.301.961 23.876.862
Stoklar
12 55.679.927 39.210.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 358.728.714 347.366.864
Maddi Duran Varlıklar
5.870 27.718
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 879.474 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.203 30.294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.203 30.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
490.934.842 459.822.594
TOPLAM VARLIKLAR
568.608.487 530.703.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.479.628 10.080.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.479.628 10.080.220
Banka Kredileri
5 12.201.867 10.080.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 277.761 0
Ticari Borçlar
21.282.738 8.391.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 12.084.043 6.256.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.198.695 2.135.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
104.538 91.544
Diğer Borçlar
161.425 34.952.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 161.425 34.952.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 22.377.318 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
359.535 226.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 281.550 226.029
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
77.985 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
635.465 636.008
ARA TOPLAM
57.400.647 54.378.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.400.647 54.378.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.516.430 20.314.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.516.430 20.314.843
Banka Kredileri
5 31.878.831 20.314.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
637.599 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
Diğer Borçlar
26.943.100 803.776
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 26.943.100 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 91.180.483 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.510 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 219.510 158.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.859.523 115.354.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.260.170 169.732.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
360.348.317 360.970.228
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -1.652 -24.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.346.534 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 301.555.409 273.300.222
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -644.682 28.402.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
360.348.317 360.970.228
TOPLAM KAYNAKLAR
568.608.487 530.703.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 21.159.774 18.744.584 7.299.254 6.521.121
Satışların Maliyeti
18 -3.431.187 -1.783.266 -912.340 -747.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.728.587 16.961.318 6.386.914 5.773.730
BRÜT KAR (ZARAR)
17.728.587 16.961.318 6.386.914 5.773.730
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.317.770 -3.356.244 -1.108.293 -1.390.472
Pazarlama Giderleri
19 -4.319.287 -648.567 -157.886 -189.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.626.649 1.061.425 1.590.155 794.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.563.165 -264.377 -685.581 286.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.155.014 13.753.555 6.025.309 5.274.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.155.014 13.753.555 6.025.309 5.274.729
Finansman Gelirleri
1.122.814 1.122.814
Finansman Giderleri
22 -6.922.510 -15.581.703 -1.224.555 -9.969.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,01240000 -0,03520000 -0,00110000 -0,09030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.771 -12.778 -7.568 -2.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.771 -12.778 -7.568 -2.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.771 -12.778 -7.568 -2.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-621.911 -1.840.926 5.916.000 -4.697.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-621.911 -1.840.926 5.916.000 -4.697.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.