KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:43
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
277.779 39.824.552 -40.102.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.427 5.556.235 11.558.813 17.128.475 2.109.343 19.237.818
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -6.436 17.209.727 5.199.245 240.208.707 11.558.813 328.262.764 24.438.041 352.700.805
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Transferler
70.335.221 -70.335.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 13.376.019 7.246.266 20.612.267 8.287.055 28.899.322
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -32.874 32.021.428 5.199.245 313.462.730 7.246.266 411.989.503 42.287.973 454.277.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.686.665 2.107.129
Dönem Karı (Zararı)
9.255.817 13.668.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.390.629 4.411.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
148.698 79.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.113.366 148.477
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.350.384 3.665.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -14.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.350.384 3.680.018
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-237.535 431.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
609.690 -2.644.446
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 609.690 -2.644.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.512.758 1.885.432
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
120.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 845.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.040.219 -15.972.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.060.891 -565.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.099.157 -358.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.096.623 -1.830.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.590.977 -7.010.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.251.178 -6.270.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
421.797 -684.926
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
38.214.892 748.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.686.665 2.107.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.862.575 -2.768.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -40.318
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.811.850 -2.727.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
949.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.345.392 -6.931.319
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.800.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.057.805 -19.226.176
Ödenen Faiz
-3.287.587 -3.518.805
Alınan Faiz
0 13.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.521.302 -7.592.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.521.302 -7.592.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.283.483 20.050.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.762.181 12.457.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.762.181 23.283.483
Finansal Yatırımlar
5 2.743.603 6.433.293
Ticari Alacaklar
36.432.422 23.969.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,24 3.774.153 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.658.269 22.754.911
Diğer Alacaklar
2.443.990 435.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.443.990 435.171
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.571.893 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.410 2.525
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.124.243 1.024.958
ARA TOPLAM
73.080.742 57.721.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.080.742 57.721.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
37.248.890 21.102.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.248.890 21.102.419
Diğer Alacaklar
1.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.893
Stoklar
11 21.591.895 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 724.142.931 657.084.276
Maddi Duran Varlıklar
226.864 352.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.141 35.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 17.408.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 38.460 50.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
783.381.074 707.625.380
TOPLAM VARLIKLAR
856.461.816 765.347.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 59.754.179 50.525.521
Ticari Borçlar
19.276.235 14.025.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 7.313.087 6.093.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.963.148 7.931.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 99.985 87.200
Diğer Borçlar
10.912.379 10.934.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,24 4.541.339 1.617.069
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.371.040 9.317.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.180.494 1.755.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 76.191 104.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.104.303 1.650.903
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.487.121 5.684.894
ARA TOPLAM
98.710.393 83.012.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.710.393 83.012.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 175.451.872 173.957.045
Diğer Borçlar
8 2.670.081 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
15 77.256.009 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
129.816 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 129.816 109.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 47.966.169 39.807.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.473.947 256.956.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.184.340 339.969.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
411.989.503 391.377.236
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.874 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.874 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -32.874 -22.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.021.428 18.645.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.021.428 18.645.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
313.462.730 243.127.509
Net Dönem Karı veya Zararı
7.246.266 70.335.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.287.973 34.000.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
454.277.476 425.378.154
TOPLAM KAYNAKLAR
856.461.816 765.347.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 42.710.844 33.852.306 22.371.280 17.406.247
Satışların Maliyeti
18 -15.686.848 -11.121.262 -9.322.615 -5.956.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.023.996 22.731.044 13.048.665 11.450.119
BRÜT KAR (ZARAR)
27.023.996 22.731.044 13.048.665 11.450.119
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.820.774 -6.020.950 -766.121 -2.239.324
Pazarlama Giderleri
19 -2.807.939 -152.983 -2.501.106 -42.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
728.746 1.616.838 154.713 1.382.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-435.532 -1.166.196 -368.537 -409.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.688.497 17.007.753 9.567.614 10.140.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.688.497 17.007.753 9.567.614 10.140.920
Finansman Gelirleri
21 0 2.659.274 0 2.097.809
Finansman Giderleri
21 -8.919.922 -4.113.439 -5.530.925 -2.153.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.768.575 15.553.588 4.036.689 10.085.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.512.758 -1.885.432 -710.926 -982.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 46.147 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.512.758 -1.885.432 -757.073 -982.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.255.817 13.668.156 3.325.763 9.103.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.255.817 13.668.156 3.325.763 9.103.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.009.551 2.109.343 1.061.265 1.145.768
Ana Ortaklık Payları
7.246.266 11.558.813 2.264.498 7.957.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,13940000 0,22230000 0,04350000 0,15300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.018 13.427 -13.206 -11.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.018 13.427 -13.206 -11.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.653.523 5.556.235 11.629.747 1.884.062
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.653.523 5.556.235 11.629.747 1.884.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.643.505 5.569.662 11.616.541 1.873.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.899.322 19.237.818 14.942.304 10.976.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.287.055 2.109.343 7.338.768 1.145.768
Ana Ortaklık Payları
20.612.267 17.128.475 7.603.536 9.830.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704835


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.