KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:24
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.927.401 3.159.861 2.675.672 1.677.975
Satışların Maliyeti
28 0 -312.372 0 -154.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.927.401 2.847.489 2.675.672 1.523.559
BRÜT KAR (ZARAR)
4.927.401 2.847.489 2.675.672 1.523.559
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -484.641 -340.867 -257.295 -159.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.117.749 1.517.062 1.058.743 688.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.868.639 -2.391.819 -1.606.878 -1.331.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.691.870 1.631.865 1.870.242 721.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 39.246 -25.506 -8.367
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.876.480 -87.196 919.551 -218.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.568.350 1.583.915 2.764.287 494.484
Finansman Gelirleri
33 0 12.539 0 12.535
Finansman Giderleri
33 -2.050 -1.112 -1.254 -377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.566.300 1.595.342 2.763.033 506.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
428.548 -356.547 405.964 2.343.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -432.899 0 -189.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 428.548 76.352 405.964 2.532.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.448.990 2.163.543
Dönem Karı (Zararı)
5.994.848 1.238.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.994.848 1.238.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.360.772 890.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 54.340 512.538
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-115.225 -7.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-44 50.719 -3.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22-44 -165.944 -3.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -58.012
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -58.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.871.339 87.196
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.871.339 87.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -428.548 356.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.869.011 1.043.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
181.056 -448.737
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13789 -27.028 -28.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 208.084 -420.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.812 -35.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 95.939 47.097
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.501 204.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13789 1.896 -291.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 163.605 496.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 10.602 -3.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 35.771 1.275.154
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.408.954 4.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.503.087 3.173.113
Alınan Faiz
33 0 58.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.054.097 -1.067.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.571 -99.541
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 0 93
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.430 -10.387
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -96.430 -10.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -50.001
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 826.605
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -39.246
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -5.141 -826.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.347.419 2.064.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.347.419 2.064.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803.142 87.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.150.561 2.151.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.150.561 1.803.142
Ticari Alacaklar
324.994 340.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 56.310 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 268.684 310.824
Diğer Alacaklar
29.104 292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.104 292
Stoklar
13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.641 94.369
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.641 94.369
ARA TOPLAM
6.507.300 2.237.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.507.300 2.237.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 17.330.098 17.330.098
Diğer Alacaklar
139 139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 13.608.718 11.737.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 226.040.000 226.040.000
Maddi Duran Varlıklar
297.910 255.426
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 18.438 5.308
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 127.214 95.632
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 139.410 141.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.754 3.148
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.754 3.148
Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 4.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.279.619 255.370.401
TOPLAM VARLIKLAR
263.786.919 257.608.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
411.039 245.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 24.840 22.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 386.199 222.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 57.929 47.327
Diğer Borçlar
519.090 483.319
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 519.090 483.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.410.813 1.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.410.813 1.859
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 1.054.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.797 21.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.797 17.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.000 4.000
ARA TOPLAM
2.420.668 1.853.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.420.668 1.853.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
158.841 108.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 158.841 108.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.476.081 17.904.629
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.634.922 18.013.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.055.590 19.866.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.731.329 237.741.622
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.665.523 158.670.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 158.748.166 158.748.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -45.404 -45.404
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 158.793.570 158.793.570
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 -82.643 -77.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.912.099 1.245.527
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 9.370.869 -19.648.300
Net Dönem Karı veya Zararı
5.994.848 33.685.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.731.329 237.741.622
TOPLAM KAYNAKLAR
263.786.919 257.608.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -47.734 157.029.197 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 202.326.685
Transferler
27 193.251 21.726.287
Dönem Karı (Zararı)
27 1.238.795 1.238.795 1.238.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.380 826.605 822.225 822.225
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -47.114 157.029.197 781.610 1.245.527 -19.648.300 1.238.795 204.387.705 204.387.705
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622
Transferler
27 4.666.572 29.019.169 -33.685.741
Dönem Karı (Zararı)
27 5.994.848 5.994.848 5.994.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.141 -5.141 -5.141
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -82.643 5.912.099 9.370.869 5.994.848 243.731.329 243.731.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.141 822.225 41.937 -11.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -5.615 -1.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 -5.141 826.605 41.937 -10.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.235 0 265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 1.235 265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.141 822.225 41.937 -11.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.989.707 2.061.020 3.210.934 2.838.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.989.707 2.061.020 3.210.934 2.838.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956216


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.