KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 18:11
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.251.729 1.481.886
Satışların Maliyeti
0 -157.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.251.729 1.323.930
BRÜT KAR (ZARAR)
2.251.729 1.323.930
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -227.346 -181.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.059.006 828.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.261.761 -1.060.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.821.628 910.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 25.506 47.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 956.929 131.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.804.063 1.089.431
Finansman Gelirleri
33 0 4
Finansman Giderleri
33 -796 -735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.803.267 1.088.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.584 -2.699.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -243.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 22.584 -2.455.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.825.851 -1.611.087
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.825.851 -1.611.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.825.851 -1.611.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.109.506 1.282.546
Dönem Karı (Zararı)
2.825.851 -1.611.087
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.825.851 -1.611.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-943.501 2.794.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 33.878 256.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.146 -11.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-44 3.146 -8.830
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22-44 0 -2.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-935.357 -131.429
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-935.357 -131.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-45.168 2.699.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
235.240 1.177.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
82.103 -26.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.015 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.118 -26.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
92.467 44.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.392 -53.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-779 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.171 -53.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.134 -6.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.815 1.219.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.815 1.219.849
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.041 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.117.590 2.361.302
Alınan Faiz
0 18.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.084 -1.097.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-143.508 -57.908
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 93
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.430 -10.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.430 -10.388
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-47.078 789.328
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -836.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.965.998 1.224.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.965.998 1.224.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803.142 87.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.769.140 1.312.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.769.140 1.803.142
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
258.003 340.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 30.297 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 227.706 310.824
Diğer Alacaklar
292 292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 292 292
Peşin Ödenmiş Giderler
6.113 94.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.113 94.369
ARA TOPLAM
4.033.548 2.237.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.033.548 2.237.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.355.604 17.330.098
Diğer Finansal Yatırımlar
7 17.355.604 17.330.098
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
139 139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 12.647.230 11.737.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 226.040.000 226.040.000
Maddi Duran Varlıklar
318.175 255.426
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 35.281 5.308
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 129.522 95.632
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 140.524 141.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.951 3.148
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.951 3.148
Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 4.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.364.099 255.370.401
TOPLAM VARLIKLAR
260.397.647 257.608.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
302.930 245.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 22.165 22.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 280.765 222.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 58.461 47.327
Diğer Borçlar
476.504 483.319
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 476.504 483.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
818 1.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 818 1.859
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.023.429 1.054.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.421 21.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-44 17.421 17.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.000 4.000
ARA TOPLAM
1.883.563 1.853.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.883.563 1.853.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
111.644 108.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-44 111.644 108.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.882.045 17.904.629
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.993.689 18.013.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.877.252 19.866.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.520.395 237.741.622
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.623.586 158.670.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.748.166 158.748.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -45.404 -45.404
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 158.793.570 158.793.570
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 -124.580 -77.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.663.987 1.245.527
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 13.618.981 -19.648.300
Net Dönem Karı veya Zararı
2.825.851 33.685.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.520.395 237.741.622
TOPLAM KAYNAKLAR
260.397.647 257.608.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -42.734 157.029.197 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 202.326.685
Transferler
27 21.919.538 -21.919.538
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.611.087 -1.611.087 -1.611.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.440 836.941 833.501 833.501
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -46.174 157.029.197 791.946 1.052.276 -19.455.049 -1.611.087 201.549.099 201.549.099
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622
Transferler
27 418.460 33.267.281 -33.685.741
Dönem Karı (Zararı)
27 2.825.851 2.825.851 2.825.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -47.078 -47.078 -47.078
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -124.580 1.663.987 13.618.981 2.825.851 240.520.395 240.520.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.825.851 -1.611.087
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.078 833.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -4.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-47.078 836.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-47.078 836.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 970
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.078 833.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.778.773 -777.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.778.773 -777.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936604


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 3.958 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 1.396 22.06.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.403
8,7616 Değişim: -0,10%
Düşük 8,7374 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4297 Değişim: -0,26%
Düşük 10,4076 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
500,34 Değişim: -0,49%
Düşük 499,94 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.