KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:12
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.394.094 6.265.857
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.394.094 6.265.857
BRÜT KAR (ZARAR)
7.394.094 6.265.857
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -723.794 -729.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.265.270 2.588.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.866.570 -4.012.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.069.000 4.112.094
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 32.573.614 17.808.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -4.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 305.520 2.312.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.948.134 24.227.963
Finansman Gelirleri
33 15.265 24.363
Finansman Giderleri
33 -3.609 -29.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.959.790 24.222.536
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.274.049 -2.302.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.066.685 -1.094.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.207.364 -1.208.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.685.741 21.919.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.685.741 21.919.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.685.741 21.919.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.866.502 12.448.619
Dönem Karı (Zararı)
33.685.741 21.919.538
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.685.741 21.919.538
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.011.609 -12.504.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 147.842 285.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
464.985 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 464.985 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.246 24.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.743 20.273
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.503 4.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-123.418 -255.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -123.418 -252.470
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -2.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.482.793 -12.549.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.482.793 -12.549.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-305.520 -2.312.788
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-305.520 -2.312.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.274.049 2.302.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.858.962 3.772.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -167.437 367.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -292 666.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -292 666.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -49.735 -41.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -87.595 98.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.486 -130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.557.479 2.705.158
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.557.479 2.705.158
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.090 -24.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 0 692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.815.170 13.187.815
Alınan Faiz
123.418 252.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.072.086 -991.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-151.115 -13.485.186
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 93 35.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -10.387 -39.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -50.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -854.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -90.821 -12.627.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.715.387 -1.036.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.715.387 -1.036.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.755 1.124.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803.142 87.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.803.142 87.755
Finansal Yatırımlar
0 93
Diğer Finansal Yatırımlar
7 0 93
Ticari Alacaklar
10 340.106 172.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 29.282 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 310.824 172.669
Diğer Alacaklar
11 292 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 292 0
Stoklar
13 0 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
15 94.369 41.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 94.369 41.986
ARA TOPLAM
2.237.909 767.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.237.909 767.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.330.098 17.239.277
Diğer Finansal Yatırımlar
7 17.330.098 17.239.277
Diğer Alacaklar
11 139 139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 11.737.379 11.464.366
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 226.040.000 193.507.206
Maddi Duran Varlıklar
255.426 392.092
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.308 91.893
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 95.632 141.245
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 141.638 146.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.148 3.938
Diğer Haklar
19 3.148 3.938
Peşin Ödenmiş Giderler
4.211 6.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.211 6.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.370.401 222.613.877
TOPLAM VARLIKLAR
257.608.310 223.381.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 245.538 333.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 22.944 22.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 222.594 310.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 47.327 44.841
Diğer Borçlar
11 483.319 3.040.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 2.782.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 483.319 258.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.859 769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.859 769
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.054.097 1.059.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.045 15.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 17.045 15.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.000 0
ARA TOPLAM
1.853.185 4.494.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.853.185 4.494.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 108.874 97.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 108.874 97.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.904.629 16.462.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.013.503 16.560.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.866.688 21.054.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
237.741.622 202.326.685
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 158.670.664 156.941.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.245.527 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.245.527 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -19.648.300 -41.374.587
Net Dönem Karı veya Zararı
27 33.685.741 21.919.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
237.741.622 202.326.685
TOPLAM KAYNAKLAR
257.608.310 223.381.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 0 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 0 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Transferler
27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 157.029.197 -14.506 -40.159 21.919.538 178.894.070 0 178.894.070
Dönem Karı (Zararı)
27 21.919.538 21.919.538 0 21.919.538
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 157.029.197 -14.506 -40.159 156.974.532 0 156.974.532
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Transferler
27 193.251 21.726.287 -21.919.538 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 1.764.373 -2.670 -32.507 33.685.741 35.414.937 0 35.414.937
Dönem Karı (Zararı)
27 33.685.741 33.685.741 0 33.685.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 1.764.373 -2.670 -32.507 1.729.196 0 1.729.196
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -45.404 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 0 237.741.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 33.685.741 21.919.538
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.729.196 156.974.532
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 176.437.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.337 -18.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-32.507 -40.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-32.507 -40.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.765.040 -19.404.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.765.040 4.091
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -19.408.103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.729.196 156.974.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.414.937 178.894.070
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.414.937 178.894.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906744


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: 0,00% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1616 Değişim: -0,11%
Düşük 7,1582 25.02.2021 Yüksek 7,1721
Açılış: 7,1695
8,7222 Değişim: -0,05%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7489
Açılış: 8,7262
414,01 Değişim: -0,39%
Düşük 413,41 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.