KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:13
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.159.861 3.116.733 1.677.975 1.556.724
Satışların Maliyeti
28 -312.372 0 -154.416 39.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.847.489 3.116.733 1.523.559 1.596.222
BRÜT KAR (ZARAR)
2.847.489 3.116.733 1.523.559 1.596.222
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -340.867 -391.282 -159.727 -200.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.517.062 1.312.322 688.658 678.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.391.819 -2.182.361 -1.331.014 -1.194.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.631.865 1.855.412 721.476 879.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 39.246 17.785.012 -8.367 12.409.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -10.393.197 0 -1.327.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -87.196 1.457.556 -218.625 1.602.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.583.915 10.704.783 494.484 13.563.782
Finansman Gelirleri
33 12.539 14.445 12.535 13.681
Finansman Giderleri
33 -1.112 -3.651 -377 -2.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.595.342 10.715.577 506.642 13.574.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-356.547 -1.414.447 2.343.240 -1.420.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -432.899 -680.566 -189.084 -184.300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
76.352 -733.881 2.532.324 -1.236.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.163.543 7.514.747
Dönem Karı (Zararı)
1.238.795 9.301.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.238.795 9.301.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
890.602 -2.042.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 512.538 211.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.667 160.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.815 9.890
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.852 150.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-58.012 -210.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -58.012 -207.372
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -2.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.161.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.161.188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
87.196 -1.457.556
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
87.196 -1.457.556
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 356.547 1.414.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.043.716 1.033.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -448.737 267.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.600 649.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 47.097 -5.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 204.968 85.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -3.820 -973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.275.154 43.688
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 4.654 -5.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.173.113 8.292.067
Alınan Faiz
58.012 207.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.067.582 -984.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.541 -8.145.381
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 93 -5.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -10.387 -377.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -50.001 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -383.275
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 826.605 -7.267
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.246 -10.367.571
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-826.605 2.995.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.064.002 -630.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.064.002 -630.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.755 1.124.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.151.757 493.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.151.757 87.755
Finansal Yatırımlar
0 93
Diğer Finansal Yatırımlar
7 0 93
Ticari Alacaklar
10 621.406 172.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 28.659 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 592.747 172.669
Diğer Alacaklar
11 35.600 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 35.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Stoklar
13 464.985 464.985
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.748 41.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.748 41.986
ARA TOPLAM
3.275.496 767.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.275.496 767.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.278.523 17.239.277
Diğer Finansal Yatırımlar
7 17.278.523 17.239.277
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 139 139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 12.203.775 11.464.366
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 193.118.073 193.507.206
Maddi Duran Varlıklar
18 329.467 392.092
Arazi ve Arsalar
18 0 0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 0 0
Binalar
18 0 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 36.152 91.893
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 136.583 141.245
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 143.884 146.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.545 3.938
Diğer Haklar
19 3.545 3.938
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 6.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 6.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.933.522 222.613.877
TOPLAM VARLIKLAR
226.209.018 223.381.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 538.101 333.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 19.319 22.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 518.782 310.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 41.021 44.841
Diğer Borçlar
11 4.315.952 3.040.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 2.782.018 2.782.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.533.934 258.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.422 769
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 424.815 1.059.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.690 15.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.690 15.542
ARA TOPLAM
5.337.001 4.494.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.337.001 4.494.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
99.594 97.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 99.594 97.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 16.384.718 16.462.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.484.312 16.560.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.821.313 21.054.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 204.387.705 202.326.685
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
157.763.693 156.941.468
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 157.763.693 156.941.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.245.527 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.245.527 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -19.648.300 -41.374.587
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.238.795 21.919.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
204.387.705 202.326.685
TOPLAM KAYNAKLAR
226.209.018 223.381.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Transferler
27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 158.793.570 -2.256 -7.267 9.301.130 168.085.177 0 168.085.177
Dönem Karı (Zararı)
27 9.301.130 9.301.130 0 9.301.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 158.793.570 -2.256 -7.267 158.784.047 0 158.784.047
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -30.484 -12.103 1.052.276 -41.374.587 9.301.130 191.517.792 0 191.517.792
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Transferler
27 193.251 21.726.287 -21.919.538 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.380 826.605 1.238.795 2.061.020 0 2.061.020
Dönem Karı (Zararı)
27 1.238.795 1.238.795 0 1.238.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.380 826.605 822.225 0 822.225
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -47.114 781.610 1.245.527 -19.648.300 1.238.795 204.387.705 0 204.387.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
822.225 158.784.047 -11.276 158.791.703
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 176.437.300 0 176.437.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.615 -2.892 -1.205 1.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
826.605 -7.267 -10.336 -3.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
826.605 -7.267 -10.336 -3.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.235 -17.643.094 265 -17.644.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.235 636 265 -396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -17.643.730 0 -17.643.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
822.225 158.784.047 -11.276 158.791.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.061.020 168.085.177 2.838.606 170.945.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.061.020 168.085.177 2.838.606 170.945.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867412


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.036 Değişim: 1,55% Hacim : 12.308 Mio.TL Son veri saati : 11:19
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.036
Açılış: 2.010
13,7492 Değişim: 0,45%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,5941 Değişim: 0,28%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
790,71 Değişim: 0,75%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.