KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:16
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.481.886 1.560.009
Satışların Maliyeti
28 -157.956 -39.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.323.930 1.520.511
BRÜT KAR (ZARAR)
1.323.930 1.520.511
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -181.140 -190.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 828.404 633.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.060.805 -987.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
910.389 975.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 47.613 5.375.338
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -9.065.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 131.429 -144.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.089.431 -2.858.999
Finansman Gelirleri
33 4 764
Finansman Giderleri
33 -735 -895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.088.700 -2.859.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.699.787 5.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -243.815 -496.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.455.972 502.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.611.087 -2.853.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.611.087 -2.853.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.611.087 -2.853.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.282.546 -1.598.666
Dönem Karı (Zararı)
-1.611.087 -2.853.150
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.611.087 -2.853.150
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.794.889 143.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 256.478 97.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.179 8.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -8.830 4.920
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.349 3.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.768 -100.533
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.768 -98.197
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -2.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-131.429 144.593
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-131.429 144.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.699.787 -5.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.177.500 1.982.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -26.055 330.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 629.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 629.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 44.139 843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -53.850 194.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -6.583 -3.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.219.849 835.502
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.219.849 835.502
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 0 -6.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.361.302 -727.251
Alınan Faiz
18.768 98.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.097.524 -969.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.908 2.715.503
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 93 -14
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.388 -170.139
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -10.388 -170.139
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-884.554 2.889.652
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 836.941 -3.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.638 1.116.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.638 1.116.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.755 1.124.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.312.393 2.241.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.312.393 87.755
Finansal Yatırımlar
0 93
Diğer Finansal Yatırımlar
7 0 93
Ticari Alacaklar
10 198.724 172.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 23.718 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 175.006 172.669
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
4.706 41.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.706 41.986
ARA TOPLAM
1.980.808 767.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.980.808 767.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.286.890 17.239.277
Diğer Finansal Yatırımlar
7 17.286.890 17.239.277
Diğer Alacaklar
11 139 139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 12.432.736 11.464.366
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 193.287.742 193.507.206
Maddi Duran Varlıklar
18 365.662 392.092
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 69.000 91.893
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 138.820 141.245
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 144.994 146.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.742 3.938
Diğer Haklar
19 3.742 3.938
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 6.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 6.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
223.376.911 222.613.877
TOPLAM VARLIKLAR
225.357.719 223.381.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 279.283 333.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 18.128 22.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 261.155 310.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 38.258 44.841
Diğer Borçlar
11 4.260.647 3.040.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 2.782.018 2.782.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.478.629 258.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 768 768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 205.790 1.059.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 13.193 15.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 13.193 15.542
ARA TOPLAM
4.797.939 4.494.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.797.939 4.494.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 93.374 97.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 93.374 97.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 18.917.307 16.462.306
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.010.681 16.560.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.808.620 21.054.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.549.099 202.326.685
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 157.774.969 156.941.468
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 156.983.023 156.986.463
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 157.029.197 157.029.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -46.174 -42.734
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 791.946 -44.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.052.276 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.052.276 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -19.455.049 -41.374.587
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.611.087 21.919.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.549.099 202.326.685
TOPLAM KAYNAKLAR
225.357.719 223.381.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Transferler
27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.660 -3.996 -2.853.150 -2.860.806 0 -2.860.806
Dönem Karı (Zararı)
27 -2.853.150 -2.853.150 0 -2.853.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.660 -3.996 -7.656 0 -7.656
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -31.888 -8.832 1.052.276 -41.374.587 -2.853.150 20.571.809 0 20.571.809
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Transferler
27 21.919.538 -21.919.538 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.440 836.941 -1.611.087 -777.586 0 -777.586
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.611.087 -1.611.087 0 -1.611.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.440 836.941 833.501 0 833.501
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -46.174 791.946 1.052.276 -19.455.049 -1.611.087 201.549.099 0 201.549.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.611.087 -2.853.150
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
833.501 -7.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.410 -4.692
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
836.941 -3.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
836.941 -3.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
970 1.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
970 1.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
833.501 -7.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-777.586 -2.860.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-777.586 -2.860.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847388


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1216 Değişim: 0,28%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2892 Değişim: -0,04%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
965,74 Değişim: -0,05%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.