KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:01
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.742.061 1.697.695 4.007.681 1.386.933
Satışların Maliyeti
28 -192.526 -66.906 -181.617 -61.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.549.535 1.630.789 3.826.064 1.325.228
BRÜT KAR (ZARAR)
4.549.535 1.630.789 3.826.064 1.325.228
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -756.945 -297.263 -487.331 -187.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.676.990 1.136.369 2.029.334 309.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.342.184 -1.316.033 -3.382.384 -831.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.127.396 1.153.862 1.985.683 615.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 213.303 175.815 7.163.124 4.694.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.805.839 0 -5.330 -4.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 678.033 1.300.370 751.567 253.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.787.107 2.630.047 9.895.044 5.558.440
Finansman Gelirleri
33 292.689 292.689 0 0
Finansman Giderleri
33 -137.246 -134.597 -2.538 -1.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.631.664 2.788.139 9.892.506 5.557.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
491.822 -195.335 -16.304 30.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 491.822 -195.335 -16.304 30.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.139.842 2.592.804 9.876.202 5.587.833
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.139.842 2.592.804 9.876.202 5.587.833
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.139.842 2.592.804 9.876.202 5.587.833
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -27.188 -19.176 578.756 -5.579.288 4.561.578 63.302.672 63.302.672
Transferler
27 4.561.578 -4.561.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-766 -24.029 9.876.202 9.851.407 9.851.407
Dönem Karı (Zararı)
27 9.876.202 9.876.202 9.876.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-766 -24.029 -24.795 -24.795
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -27.954 -43.205 578.756 -1.017.710 9.876.202 73.154.079 73.154.079
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 75.083.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -34.971.253 -34.971.253 -34.971.253
Transferler
27 473.520 11.291.867 -11.765.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.169 7.850 -12.139.842 -12.124.823 -12.124.823
Dönem Karı (Zararı)
27 -12.139.842 -12.139.842 -12.139.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.169 7.850 15.019
Kar Payları
-4.373.070 -4.373.070 -4.373.070
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -21.469 5.167 1.052.276 -29.070.166 -12.139.842 23.613.956 23.613.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.495.503 10.397.236
Dönem Karı (Zararı)
-12.139.842 9.876.202
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.139.842 9.876.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.946.006 -244.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 641.166 627.480
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
325.688 -64.078
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 325.688 219.840
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -283.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.190 14.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.502 16.143
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -312 -1.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-502.159 -86.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -502.159 -86.727
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -92
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.647.976 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.647.976 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-678.033 -751.567
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27 -678.033 -751.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -491.822 16.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.187.180 678.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.369 218.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -306.369 218.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.538 -14.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -90.538 -14.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 508.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 55.944 84.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.473 -162.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 72.473 -162.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -5.132 5.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.473.222 30.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.473.222 30.827
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -25.111 -17.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.691 25.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 18.915 25.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.993.344 10.310.509
Alınan Faiz
502.159 86.727
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-647.585 -11.380.103
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 21.939 -14.831.790
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
16 -8.344 3.572.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-669.030 -96.591
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -669.030 -96.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 7.850 -24.029
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.373.070
Ödenen Temettüler
-4.373.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.474.848 -982.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.474.848 -982.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.105.765 3.121.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.580.613 2.138.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -12.139.842 2.592.804 9.876.202 5.587.833
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.019 4.518 -24.795 -44.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.191 -5.657 -958 -3.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7.850 8.930 -24.029 -42.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.022 1.245 192 658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.022 1.245 192 658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.019 4.518 -24.795 -44.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.124.823 2.597.322 9.851.407 5.542.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.124.823 2.597.322 9.851.407 5.542.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.580.613 3.105.765
Finansal Yatırımlar
7 17.360 39.299
Ticari Alacaklar
441.524 460.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 22.294 12.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 419.230 448.147
Diğer Alacaklar
101.810 11.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 101.810 11.069
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
6.664 39.584
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.664 39.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 19.716
Diğer Dönen Varlıklar
692 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 692 0
ARA TOPLAM
6.613.648 4.141.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.613.648 4.141.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.632.264 49.985.690
Diğer Finansal Yatırımlar
7 1.632.264 49.985.690
Diğer Alacaklar
4.432 4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 4.200 4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232 435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 11.883.269 15.297.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.677.319 1.667.740
Maddi Duran Varlıklar
18 2.852.560 2.834.276
Arazi ve Arsalar
578.555 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
192.665 109.117
Binalar
1.090.370 1.131.589
Tesis, Makine ve Cihazlar
413.408 639.707
Taşıtlar
12.848 51.540
Mobilya ve Demirbaşlar
114.686 69.407
Yapılmakta Olan Yatırımlar
298.260 99.050
Diğer Maddi Duran Varlıklar
151.768 155.311
Peşin Ödenmiş Giderler
5.132 28.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.132 28.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.104.506 1.774.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.159.482 71.591.673
TOPLAM VARLIKLAR
28.773.130 75.732.934
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
253.439 180.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 28.346 23.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 225.093 157.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 58.286 63.418
Diğer Borçlar
4.763.318 290.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 4.122.492 639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 640.826 289.457
Ertelenmiş Gelirler
22.687 47.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 22.687 47.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.359 11.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 11.359 11.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26 109
ARA TOPLAM
5.109.089 594.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.109.089 594.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 50.085 55.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 50.085 55.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.085 55.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.159.174 649.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.613.956 75.083.102
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.302 -31.321
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -16.302 -31.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.052.276 578.756
Yasal Yedekler
27 1.052.276 578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -29.070.166 -1.017.710
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -12.139.842 11.765.387
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.613.956 75.083.102
TOPLAM KAYNAKLAR
28.773.130 75.732.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716527


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.472 Değişim: -1,07% Hacim : 12.247 Mio.TL Son veri saati : 13:30
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,3441 Değişim: -0,12%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4803
Açılış: 7,3527
8,9127 Değişim: -0,49%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
416,79 Değişim: -0,42%
Düşük 414,65 26.02.2021 Yüksek 424,18
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.