KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:31
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.044.366 1.556.708 2.620.748 1.199.904
Satışların Maliyeti
28 -125.620 -94.191 -119.912 -61.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.918.746 1.462.517 2.500.836 1.138.870
BRÜT KAR (ZARAR)
2.918.746 1.462.517 2.500.836 1.138.870
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -459.682 -255.035 -299.435 -159.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.540.621 906.680 1.719.661 753.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.026.151 -2.067.596 -2.550.740 -1.045.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
973.534 46.566 1.370.322 687.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 37.488 37.488 2.468.194 11.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.805.839 -15.805.839 -479 40.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -622.337 -1.113.171 498.567 87.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.417.154 -16.834.956 4.336.604 826.280
Finansman Giderleri
33 -2.649 -1.864 -1.170 -780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.419.803 -16.836.820 4.335.434 825.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 687.157 703.139 -47.065 4.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
687.157 703.139 -47.065 4.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.732.646 -16.133.681 4.288.369 830.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.732.646 -16.133.681 4.288.369 830.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.732.646 -16.133.681 4.288.369 830.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -44.408 -1.956 578.756 -5.579.288 4.561.578 63.302.671 63.302.671
Transferler
27 17.220 -17.220 4.561.578 -4.561.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.865 18.267 4.288.369 4.308.501 4.308.501
Dönem Karı (Zararı)
27 4.288.369 4.288.369 4.288.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.865 18.267 20.132 20.132
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -25.323 -909 578.756 -1.017.710 4.288.369 67.611.172 67.611.172
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 75.083.102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -34.746.391 -34.746.391 -34.746.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.581 1.080 -14.732.646 -14.722.145 -14.722.145
Dönem Karı (Zararı)
27 -14.732.646 -14.732.646 -14.732.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.581 1.080 10.501
Kar Payları
-4.373.070 -4.373.070 -4.373.070
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -17.057 -3.763 1.052.276 -28.845.304 -14.732.646 21.241.496 21.241.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.965.865 4.576.299
Dönem Karı (Zararı)
-14.732.646 4.288.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.732.646 4.288.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.769.705 -315.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 422.573 415.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-74.594 -240.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43384 -74.594 42.987
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -283.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.716 21.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.414 15.365
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 698 6.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -280.089 -60.910
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -280.089 -60.553
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -357
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.768.351 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.768.351 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
622.337 -498.567
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
622.337 -498.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -687.157 47.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.648.717 542.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.628 149.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -253.628 251.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.422 1.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -84.422 1.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 508.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 12.107 110.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 292.119 -255.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
292.119 -243.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-396 -7.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.419.974 32.079
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.419.974 32.079
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 244.048 -24.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.915 29.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 18.915 29.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -110
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.685.776 4.515.280
Alınan Faiz
280.089 60.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.813.366 -5.982.735
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.350.020 -7.084.715
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
16 1.080 1.131.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-463.346 -47.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 -463.346 -47.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -1.080 18.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.373.070
Ödenen Temettüler
-4.373.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.220.571 -1.406.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.220.571 -1.406.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.105.765 3.121.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 885.194 1.715.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -14.732.646 -16.133.681 4.288.369 830.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.501 16.057 20.132 15.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.848 15.242 2.331 -357
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.080 4.168 18.267 15.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-1.080 4.168 18.267 15.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.267 -3.353 -466 71
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.267 -3.353 -466 71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.501 16.057 20.132 15.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.722.145 -16.117.624 4.308.501 845.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.722.145 -16.117.624 4.308.501 845.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 885.194 3.105.765
Finansal Yatırımlar
7 3.389.319 39.299
Ticari Alacaklar
789.065 460.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 15.646 12.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 773.419 448.147
Diğer Alacaklar
95.694 11.069
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 35.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 60.694 11.069
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
55.633 39.584
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 55.633 39.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 19.716
Diğer Dönen Varlıklar
692 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 692 0
ARA TOPLAM
5.680.582 4.141.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.680.582 4.141.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.527.695 49.985.690
Diğer Finansal Yatırımlar
7 1.527.695 49.985.690
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
4.432 4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 4.200 4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232 435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 10.982.415 15.297.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.650.025 1.667.740
Maddi Duran Varlıklar
2.892.764 2.834.276
Arazi ve Arsalar
578.556 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
142.834 109.117
Binalar
1.117.919 1.131.589
Tesis, Makine ve Cihazlar
382.374 639.707
Taşıtlar
16.170 51.540
Mobilya ve Demirbaşlar
116.400 69.407
Yapılmakta Olan Yatırımlar
385.549 99.050
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
152.962 155.311
Peşin Ödenmiş Giderler
0 28.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 28.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.092.487 1.774.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.149.818 71.591.673
TOPLAM VARLIKLAR
26.830.400 75.732.934
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
473.085 180.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 27.362 23.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 445.723 157.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 63.022 63.418
Diğer Borçlar
4.710.070 290.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 4.373.709 639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 336.361 289.457
Ertelenmiş Gelirler
291.846 47.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 291.846 47.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.369 11.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 12.369 11.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 109
ARA TOPLAM
5.550.392 594.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.550.392 594.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
38.512 55.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 38.512 55.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.512 55.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.588.904 649.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.241.496 75.083.102
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.820 -31.321
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -20.820 -31.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.052.276 578.756
Yasal Yedekler
27 1.052.276 578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -28.845.304 -1.017.710
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -14.732.646 11.765.387
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.241.496 75.083.102
TOPLAM KAYNAKLAR
26.830.400 75.732.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702243


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2967 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2847 20.10.2021 Yüksek 9,3038
Açılış: 9,2943
10,8215 Değişim: -0,04%
Düşük 10,8098 20.10.2021 Yüksek 10,8427
Açılış: 10,8261
528,59 Değişim: -0,01%
Düşük 528,56 20.10.2021 Yüksek 529,65
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.