" />

KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 22:27
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.487.658 1.420.844
Satışların Maliyeti
28 -58.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.487.658 1.361.966
BRÜT KAR (ZARAR)
1.487.658 1.361.966
Genel Yönetim Giderleri
29 -236.076 -139.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 633.941 965.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -958.555 -1.504.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
926.968 683.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.456.283
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -40.565
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 490.834 411.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.417.802 3.510.324
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 -785 -390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.417.017 3.509.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -15.982 -51.821
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -15.982 -51.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.401.035 3.458.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.401.035 3.458.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.401.035 3.458.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -44.408 1.956 578.756 -5.579.288 4.561.578 63.302.671 0 63.302.671
Transferler
27 4.561.578 -4.561.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.150 2.777 3.458.113 3.463.040 0 3.463.040
Dönem Karı (Zararı)
27 3.458.113 3.458.113 0 3.458.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.150 2.777 4.927 0 4.927
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -42.258 821 578.756 -1.017.710 3.458.113 66.765.711 0 66.765.711
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 0 75.083.102
Transferler
27 11.765.387 -11.765.387 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -307 -5.248 1.401.035 1.395.480 0 1.395.480
Dönem Karı (Zararı)
27 1.401.035 1.401.035 0 1.401.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -307 -4.248 -5.555 0 -5.555
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.945 -7.931 578.756 10.747.677 1.401.035 76.478.582 0 76.478.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.401.909 3.327.342
Dönem Karı (Zararı)
1.401.035 3.458.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-390.263 -265.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 209.343 205.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -89.344
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 35.368
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -124.712
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.046 13.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.699 10.662
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.653 2.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-121.708 -35.871
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-121.708 -35.871
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-490.834 -411.493
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-490.834 -411.493
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 15.982 51.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
269.429 59.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -219.034 -140.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -219.034 -140.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.791 773
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -20.791 773
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 260.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 47.711 139.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 257.583 -246.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 257.583 -246.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 22.184 -8.318
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -96.201 36.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -96.201 36.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 269.910 -17.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 8.067 34.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 8.067 34.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.280.201 3.251.651
Alınan Faiz
121.708 35.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 39.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.864 -4.784.820
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -5.971.752
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
16 0 1.186.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.864 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -171.864 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.230.045 -1.457.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.230.045 -1.457.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.105.765 3.121.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.335.810 1.664.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.401.035 3.458.113
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.555 4.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-394 2.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.248 2.777
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-5.248 2.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87 -538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87 -538
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.555 4.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.395.480 3.463.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.395.480 3.463.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.335.810 3.105.765
Finansal Yatırımlar
7 39.299 39.299
Ticari Alacaklar
679.877 460.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 47.673 12.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 632.204 448.147
Diğer Alacaklar
32.063 11.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 32.063 11.069
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
20.029 39.584
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.029 39.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10.899 19.716
Diğer Dönen Varlıklar
641 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 641 0
ARA TOPLAM
5.583.603 4.141.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.583.603 4.141.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.985.690 49.985.690
Diğer Finansal Yatırımlar
7 49.985.690 49.985.690
Diğer Alacaklar
4.432 4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.200 4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232 435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 15.782.648 15.297.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.651.820 1.667.740
Maddi Duran Varlıklar
18 2.812.717 2.834.276
Arazi ve Arsalar
18 578.555 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 119.489 109.117
Binalar
18 1.104.932 1.131.589
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 511.751 639.707
Taşıtlar
18 33.953 51.540
Mobilya ve Demirbaşlar
18 93.305 69.407
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 216.589 99.050
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 154.143 155.311
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 28.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 28.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.758.219 1.774.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.995.526 71.591.673
TOPLAM VARLIKLAR
77.579.129 75.732.934
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 438.549 180.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 26.812 23.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 411.737 157.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 85.602 63.418
Diğer Borçlar
193.895 290.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 639 639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 193.256 289.457
Ertelenmiş Gelirler
317.708 47.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 317.708 47.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14.324 11.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 14.324 11.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 109
ARA TOPLAM
1.050.078 594.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.078 594.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 50.469 55.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 50.469 55.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.469 55.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.100.547 649.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 76.478.582 75.083.102
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -36.876 -31.321
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -36.876 -31.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 578.756 578.756
Yasal Yedekler
27 578.756 578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 10.747.677 -1.017.710
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.401.035 11.765.387
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.478.582 75.083.102
TOPLAM KAYNAKLAR
77.579.129 75.732.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0755 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2188 Değişim: 0,47%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.613,65 Değişim: -0,31%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.