KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 21:23
KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.230 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
66.598.899 -66.598.899 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-428.389 -428.389 -428.389 -121.798.191 -121.798.191 -122.226.580 -264.927 -122.491.507
Dönem Karı (Zararı)
-428.389 -428.389 -428.389 -121.798.191 -121.798.191 -122.226.580 -264.927 -122.491.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
35.710.601 -35.710.601 -35.710.601
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.558.118 0 9.558.118 9.558.118
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -11.947.850 0 -11.947.850 0 0 0 0 0 -11.947.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -121.798.191 306.259.260 149.155.025 900.609 150.055.634
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-298.637.678 298.637.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-824.565 -824.565 -824.565 55.749.502 55.749.502 54.924.937 -147.653 54.777.284
Dönem Karı (Zararı)
-824.565 -824.565 -824.565 55.749.502 55.749.502 54.924.937 -147.653 54.777.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.506.776 0 9.506.776 9.506.776
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.431.271 0 -13.431.271 0 0 0 0 0 -13.431.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 55.749.502 185.169.275 36.088.395 1.330.842 37.419.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.125.045.564 600.704.905
Dönem Karı (Zararı)
55.600.440 -122.068.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.600.440 -122.068.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
676.062.188 526.167.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
331.237.349 294.030.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.683.494 -2.482.905
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.683.494 -2.482.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.672.339 20.852.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 36.732.903 18.664.322
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.939.436 2.188.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
277.574.672 245.321.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.598.306 -6.689.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 279.620.693 279.003.595
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.552.285 -26.992.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 11.674.847 -33.255.389
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
219.487 1.701.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 219.487 1.701.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
410.428.306 208.242.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.402.212 -50.207.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.262.169 -26.934.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.664.381 -23.272.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.407.480 -5.221.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.407.480 -5.221.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-223.027.908 -225.094.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.300.124 -10.825.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
355.655.778 411.376.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.373.412 341.562.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
415.029.190 69.814.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
127.683.636 54.749.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.626.368 33.465.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
197.626.368 33.465.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.142.090.934 612.342.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -15.096.064 -10.236.284
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.062.908 -1.158.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-913.545 -357.162
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 27.147 114.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.850.729 -172.902.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.630.250 104.120
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.630.250 104.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-196.079.285 -179.696.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -190.509.877 -176.595.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.569.408 -3.100.421
Alınan Faiz
24 5.598.306 6.689.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-448.535.694 -432.266.534
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.506.776 9.558.118
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.506.776 9.558.118
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -106.395
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 -106.395
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -178.421.777 -163.202.738
Ödenen Faiz
25 -279.620.693 -278.515.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.659.141 -4.463.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.659.141 -4.463.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 431.286.166 354.087.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 918.945.307 349.623.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 918.945.307 431.286.166
Ticari Alacaklar
7 130.414.329 74.417.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 37.457.466 26.934.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
92.956.863 47.482.181
Diğer Alacaklar
8 15.802.972 5.075.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.802.972 5.075.174
Stoklar
9 1.539.077.211 1.329.732.797
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.306.660 12.757.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.306.660 12.757.107
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.098.477 7.163.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.098.477 7.163.730
ARA TOPLAM
2.612.644.956 1.860.432.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.612.644.956 1.860.432.013
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 22.056.592 19.735.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.056.592 19.735.389
Maddi Duran Varlıklar
1.170.627.335 1.100.702.403
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.748.828 3.190.107
Mobilya ve Demirbaşlar
12 868.166.025 798.469.329
Özel Maliyetler
12 299.712.482 299.042.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.902.839.948 1.823.015.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
687.162.587 685.289.373
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Haklar
13 22.394.481 20.521.267
Markalar
13 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 207.494.445 218.626.726
Diğer Duran Varlıklar
274 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
274 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.990.181.181 3.847.368.901
TOPLAM VARLIKLAR
6.602.826.137 5.707.800.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
715.238.995 676.635.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
715.238.995 676.635.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 715.238.995 676.635.007
Ticari Borçlar
7 3.754.891.469 3.395.061.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 355.120.128 341.562.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.399.771.341 3.053.498.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 239.291.401 111.607.765
Diğer Borçlar
8 1.751.753 1.482.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.751.753 1.482.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 17.035.410 8.185.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 17.035.410 8.185.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.328.176 60.828.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 27.239.856 19.616.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 45.088.320 41.211.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 233.619.239 36.494.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 233.619.239 36.494.982
ARA TOPLAM
5.034.156.443 4.290.295.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.034.156.443 4.290.295.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.470.122.136 1.398.517.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.470.122.136 1.398.517.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.470.122.136 1.398.517.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 59.917.243 44.874.709
Diğer Borçlar
8 1.211.078 978.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.211.078 978.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.531.250.457 1.444.370.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.565.406.900 5.734.665.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.088.395 -28.343.318
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -190.231.327
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.431.271 -12.606.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.431.271 -12.606.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.431.271 -12.606.706
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Yasal Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.419.773 428.057.451
Net Dönem Karı veya Zararı
55.749.502 -298.637.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.330.842 1.478.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.419.237 -26.864.823
TOPLAM KAYNAKLAR
6.602.826.137 5.707.800.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 9.913.401.568 7.515.151.635 5.225.128.263 3.991.750.091
Satışların Maliyeti
21 -7.571.152.366 -5.778.474.537 -4.012.876.003 -3.035.799.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.342.249.202 1.736.677.098 1.212.252.260 955.951.059
BRÜT KAR (ZARAR)
2.342.249.202 1.736.677.098 1.212.252.260 955.951.059
Genel Yönetim Giderleri
22 -90.836.036 -48.292.568 -56.609.654 -22.253.386
Pazarlama Giderleri
22 -1.632.369.812 -1.305.016.929 -837.492.895 -675.913.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 -1.093.143 30.954.000 -5.289.563 15.434.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -276.433.050 -295.521.473 -113.069.852 -160.275.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.517.161 118.800.128 199.790.296 112.943.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 6.663.829 9.756.602 3.421.870 5.246.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.285.010 -4.767.756 89.707 -3.970.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
346.895.980 123.788.974 203.301.873 114.220.466
Finansman Giderleri
25 -279.620.693 -279.112.654 -141.355.828 -148.233.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.275.287 -155.323.680 61.946.045 -34.013.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.674.847 33.255.389 -11.670.561 9.422.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -337.003 -926.950 -138.995 146.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.337.844 34.182.339 -11.531.566 9.275.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.600.440 -122.068.291 50.275.484 -24.590.851
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.600.440 -122.068.291 50.275.484 -24.590.851
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-149.062 -270.100 -84.459 -146.062
Ana Ortaklık Payları
55.749.502 -121.798.191 50.359.943 -24.444.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / Kayıp 30 0,09410000 -0,20580000 0,08490000 -0,04130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-823.156 -423.216 444.592 -2.555.107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.028.719 -532.875 555.740 -3.197.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
205.563 109.659 -111.148 642.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 205.563 109.659 -111.148 642.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-823.156 -423.216 444.592 -2.555.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.777.284 -122.491.507 50.720.076 -27.145.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.653 -264.927 -84.459 -140.889
Ana Ortaklık Payları
54.924.937 -122.226.580 50.804.535 -27.005.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: -0,99% Hacim : 32.103 Mio.TL Son veri saati : 17:53
Düşük 2.392 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5508 Değişim: 0,47%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2016 Değişim: 0,55%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
907,70 Değişim: 0,65%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.