KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 20:19
KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 0 -438.284.421 -15.317.761 -15.317.761 -15.317.761 260.000 -1.538.988.319 -390.190.707 -1.929.179.026 -2.022.521.208 -162.448.634 -2.184.969.842
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -390.190.707 390.190.707 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 4.120.974 4.120.974 4.120.974 0 0 66.598.899 66.598.899 70.719.873 445.076 71.164.949
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 4.120.974 4.120.974 4.120.974 0 0 66.598.899 66.598.899 70.719.873 445.076 71.164.949
Sermaye Arttırımı
251.928.571 0 0 0 0 0 0 2.326.055.790 0 2.326.055.790 2.577.984.361 0 2.577.984.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 -164.539.808 -322.674 -322.674 -322.674 0 292.389 0 292.389 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -199.789.445 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.789.445 0 -199.789.445
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 66.598.899 -66.598.899 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.087.245 0 -1.087.245 0 0 0 0 0 -1.087.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -1.087.245 -1.087.245 -1.087.245 0 0 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 35.710.601 0 0 0 0 -35.710.600 0 -35.710.600 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 9.558.118 0 0 0 0 0 0 0 0 9.558.118 0 9.558.118
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.388.017.394 491.919.684
Dönem Karı (Zararı)
-298.329.722 67.034.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-298.329.722 67.581.650
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -547.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.244.199.296 143.076.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
598.502.429 200.403.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-541.858 77.416
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 182.918 250.307
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -724.776 5.088.509
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -5.261.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.499.312 40.908.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 30.093.499 30.146.639
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.405.813 10.761.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
552.103.546 211.667.940
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.703.022 -19.180.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 572.582.792 250.510.043
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.776.224 -19.661.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 54.438.823 -315.803.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.197.044 5.821.905
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.197.044 5.821.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
469.395.307 309.627.564
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.676.278 197.125.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
427.752 59.509.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.104.030 137.615.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.299.848 24.806.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.299.848 24.806.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-456.546.818 -241.302.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.942.722 -1.392.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
920.738.511 312.185.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.024.722 -99.871.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
936.763.233 412.056.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.966.803 9.534.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.155.659 8.670.825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.155.659 8.670.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.415.264.881 519.738.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -23.548.895 -20.727.412
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.489.816 -4.322.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.395.623 -2.785.330
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 186.847 16.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-341.787.495 -317.779.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.892.660 176.717
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.892.660 176.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-353.233.177 -336.884.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -343.844.255 -324.207.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.388.922 -12.677.105
Alınan Faiz
24 9.703.022 19.180.318
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-150.000 -252.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-969.031.491 87.855.376
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.577.984.361
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.577.984.361
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -199.789.445
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -199.789.445
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.558.118 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 9.558.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.959.701 -1.282.287.340
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -74.959.701 -1.282.287.340
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -614.685.484
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -330.609.535 -98.103.910
Ödenen Faiz
25 -573.020.373 -295.262.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.198.408 261.995.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.198.408 261.995.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.087.758 92.091.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
431.286.166 354.087.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 431.286.166 354.087.758
Ticari Alacaklar
7 74.417.039 69.539.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 26.934.858 27.362.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.482.181 42.177.172
Diğer Alacaklar
8 5.075.174 3.639.920
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.075.174 3.639.920
Stoklar
9 1.329.732.797 872.461.203
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.757.107 10.467.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.757.107 10.467.177
Diğer Dönen Varlıklar
19 7.163.730 5.138.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.163.730 5.138.881
ARA TOPLAM
1.860.432.013 1.315.334.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.860.432.013 1.315.334.721
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 19.735.389 13.380.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.735.389 13.380.154
Maddi Duran Varlıklar
12 1.100.702.403 977.595.003
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.190.107 4.074.614
Mobilya ve Demirbaşlar
798.469.329 698.938.587
Özel Maliyetler
299.042.967 274.581.802
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.823.015.010 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
685.289.373 684.705.993
Şerefiye
14 579.092.596 578.942.596
Diğer Haklar
13 20.521.267 20.087.887
Markalar
13 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 218.626.726 270.915.382
Diğer Duran Varlıklar
0 274
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.847.368.901 1.946.596.806
TOPLAM VARLIKLAR
5.707.800.914 3.261.931.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 75.397.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 75.397.282
Banka Kredileri
0 75.397.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
676.635.007 101.967.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
676.635.007 101.967.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 676.635.007 101.967.392
Ticari Borçlar
7 3.395.061.181 2.484.528.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 341.562.490 357.587.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.053.498.691 2.126.940.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 111.607.765 88.640.962
Diğer Borçlar
8 1.482.122 555.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.482.122 555.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.185.733 14.365.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.185.733 14.365.832
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.828.624 52.303.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 19.616.832 15.007.661
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 41.211.792 37.295.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 36.494.982 27.359.064
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.494.982 27.359.064
ARA TOPLAM
4.290.295.414 2.845.118.009
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.290.295.414 2.845.118.009
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.398.517.016 106.879.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.398.517.016 106.879.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.398.517.016 106.879.422
Diğer Borçlar
8 978.598 885.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
978.598 885.105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 4.472.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.472.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.874.709 41.587.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 44.874.709 41.587.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.444.370.323 153.824.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.734.665.737 2.998.942.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-28.343.318 261.823.487
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -190.231.327 -199.789.445
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -602.824.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.606.706 -11.519.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.606.706 -11.519.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -12.606.706 -11.519.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
428.057.451 397.169.153
Net Dönem Karı veya Zararı
-298.637.678 66.598.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.478.495 1.165.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-26.864.823 262.989.023
TOPLAM KAYNAKLAR
5.707.800.914 3.261.931.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 16.051.963.222 12.060.771.860
Satışların Maliyeti
21 -12.311.478.936 -9.126.780.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.740.484.286 2.933.990.945
BRÜT KAR (ZARAR)
3.740.484.286 2.933.990.945
Genel Yönetim Giderleri
22 -97.705.649 -71.753.605
Pazarlama Giderleri
22 -2.771.035.995 -2.432.466.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 19.954.456 64.895.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -569.402.124 -490.579.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
322.294.974 4.086.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 11.180.375 19.254.572
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -4.674.397 -7.909.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
328.800.952 15.431.684
Finansman Giderleri
25 -572.691.851 -263.653.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-243.890.899 -248.221.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.438.823 315.803.135
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.880.407 -3.240.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -52.558.416 319.043.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-298.329.722 67.581.650
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 0 -547.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
-298.329.722 67.034.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
307.956 435.637
Ana Ortaklık Payları
-298.637.678 66.598.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 30 -0,50440000 0,13330000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 30 0,00000000 -0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.082.242 4.130.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.352.001 5.164.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
269.759 -1.034.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 269.759 -1.034.116
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.082.242 4.130.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-299.411.964 71.164.949
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
312.959 445.076
Ana Ortaklık Payları
-299.724.923 70.719.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824707


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.