KAP ***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 20:57
KAP ***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.911.106.073 950.794.105 989.361.506 541.961.644
Satışların Maliyeti
19 -1.679.498.164 -760.649.357 -888.018.835 -455.465.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
231.607.909 190.144.748 101.342.671 86.496.313
BRÜT KAR (ZARAR)
231.607.909 190.144.748 101.342.671 86.496.313
Genel Yönetim Giderleri
20 -20.662.909 -12.277.090 -10.126.176 -6.644.594
Pazarlama Giderleri
20 -78.707.951 -36.265.082 -35.496.940 -21.122.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-338.205 -20.843 -151.510 -11.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 45.793.510 13.073.465 26.350.607 8.435.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -35.863.599 -19.705.334 -21.241.033 -14.068.005
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.828.755 134.949.864 60.677.619 53.085.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 14.810.803 71.802 13.231.808 63.860
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -473.332 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -44.886 -19.448 -50.385 -8.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
156.121.340 135.002.218 73.859.042 53.140.130
Finansman Gelirleri
24 61.168.150 7.479.366 27.024.744 1.658.254
Finansman Giderleri
24 -38.512.304 -32.600.830 -22.807.104 -15.384.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
178.777.186 109.880.754 78.076.682 39.413.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.168.041 -25.384.313 2.079.327 -9.109.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.195.623 -27.604.944 -20.463.390 -9.411.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 20.027.582 2.220.631 22.542.717 301.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
175.609.145 84.496.441 80.156.009 30.304.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
175.609.145 84.496.441 80.156.009 30.304.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-219.878 0 -219.878 0
Ana Ortaklık Payları
175.829.023 84.496.441 80.375.887 30.304.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.295.670 156.255.317
Dönem Karı (Zararı)
175.609.145 84.496.441
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 175.609.145 84.496.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.875.078 8.733.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 28.898.116 7.394.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7,15 -522.267 3.029.964
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -24.356.106 -1.216.339
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.182.364 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,7 63.869.658 1.683.795
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 3.168.041 -2.158.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-520.066.673 74.598.403
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.016.170 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,26 -297.705.584 -64.396.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -61.061.513 1.950.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -103.395.799 -68.137.347
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.791.941 20.426.639
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,26 -61.172.231 129.810.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 9.834.163 1.899.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 23.600.451 -896
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -13.358.049 52.849.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 196.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-287.582.450 167.828.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.545.179 -509.299
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.168.041 9.061.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -20.125.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.568.955 -38.814.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
561.535 1.042.376
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 561.535 1.042.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.130.490 -39.856.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -92.940.990 -39.523.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -189.500 -332.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
379.614.229 -47.256.717
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.740.174 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.740.174 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.968.494 83.381.732
Kredilerden Nakit Girişleri
6 19.968.494 83.381.732
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.636.603 -130.036.892
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -105.636.603 -130.036.892
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -651.753 -601.557
Ödenen Temettüler
-100.000.000 0
Ödenen Faiz
24 -34.768.512 0
Alınan Faiz
24 61.962.429 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.250.396 70.184.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.250.396 70.184.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 342.916.217 45.035.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 332.665.821 115.219.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 332.665.821 342.916.217
Finansal Yatırımlar
5 57.120.985 40.286.624
Ticari Alacaklar
430.135.441 195.449.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 220.772.057 2.838.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 209.363.384 192.610.434
Diğer Alacaklar
50.610.033 29.164.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 50.610.033 29.164.137
Stoklar
9 279.567.764 176.171.965
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.245.074 19.989.670
Diğer Dönen Varlıklar
16 34.848.633 19.368.259
ARA TOPLAM
1.219.193.751 823.345.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.219.193.751 823.345.909
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
259.206 8.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 259.206 8.705
Maddi Duran Varlıklar
12 755.034.106 507.135.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.419.670 1.741.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.597.795 43.718.750
Şerefiye
18 44.014.405 43.251.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 583.390 466.912
Peşin Ödenmiş Giderler
10 536.537 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
801.847.314 552.604.714
TOPLAM VARLIKLAR
2.021.041.065 1.375.950.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.461.282 146.518.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.461.282 146.518.116
Banka Kredileri
6 55.830.833 145.584.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 630.449 933.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.223.101 0
Ticari Borçlar
202.242.409 263.414.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 71.139.177 116.714.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 131.103.232 146.700.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.336.293 4.490.137
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.553.202 25.911.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.856.854 18.625.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.163.257 2.579.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.693.597 16.046.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 21.975.504 2.026.622
ARA TOPLAM
322.648.645 460.986.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.648.645 460.986.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.213.719 992.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.213.719 992.200
Banka Kredileri
6 5.265.825 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 947.894 992.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.577.387 11.558.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 12.577.387 11.558.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 62.214.050 64.327.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.005.156 76.878.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
403.653.801 537.865.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.616.197.173 838.085.610
Ödenmiş Sermaye
386.500.000 309.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
461.240.174 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.568.315 345.537.897
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.568.315 345.537.897
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
513.851.873 349.099.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.283.558 -3.561.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.345.890 6.989.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
62.713.771 2.467.474
Net Dönem Karı veya Zararı
175.829.023 174.090.933
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.190.091 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 1.617.387.264 838.085.610
TOPLAM KAYNAKLAR
2.021.041.065 1.375.950.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.633.475 0 66.264.283 -268.823 6.923.758 -10.535.138 12.860.043 162.877.598 0 162.877.598
Transferler
0 65.548 12.794.495 -12.860.043 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 135.749.119 720.352 84.496.441 220.965.912 0 220.965.912
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 84.496.441 84.496.441 0 84.496.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 135.749.119 720.352 136.469.471 0 136.469.471
Dönem Sonu Bakiyeler
87.633.475 0 202.013.402 451.529 6.989.306 2.259.357 84.496.441 383.843.510 0 383.843.510
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 309.000.000 0 349.099.184 -3.561.287 6.989.306 2.467.474 174.090.933 838.085.610 0 838.085.610
Transferler
-418.880 14.356.584 160.153.229 -174.090.933 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.171.569 -1.722.271 175.829.023 339.278.321 -209.921 339.068.400
Dönem Karı (Zararı)
0 175.829.023 175.829.023 -219.878 175.609.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
165.171.569 -1.722.271 163.449.298 9.957 163.459.255
Sermaye Arttırımı
77.500.000 77.500.000 0 77.500.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
461.240.174 461.240.174 461.240.174
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.400.012 1.400.012
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
93.068 93.068 93.068
Dönem Sonu Bakiyeler
17 386.500.000 461.240.174 513.851.873 -5.283.558 21.345.890 62.713.771 175.829.023 1.616.197.173 1.190.091 1.617.387.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
175.609.145 84.496.441 80.156.009 30.304.057
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
163.459.255 136.469.471 163.944.682 135.374.276
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 183.523.966 160.151.740 183.523.966 160.151.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.140.162 935.522 -1.533.378 -486.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.924.549 -24.617.791 -18.045.906 -24.290.654
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -18.352.397 -24.402.621 -18.352.397 -24.402.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 427.848 -215.170 306.491 111.967
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
163.459.255 136.469.471 163.944.682 135.374.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
339.068.400 220.965.912 244.100.691 165.678.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-209.921 0 -209.921 0
Ana Ortaklık Payları
339.278.321 220.965.912 244.310.612 165.678.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186768


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9450 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8305 Değişim: 0,21%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.903,06 Değişim: 0,09%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,16
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.