KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2021 - 18:26
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414
Transferler
11.443.762 -11.443.762 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.763 4.581.872 4.254.109 4.254.109
Dönem Karı (Zararı)
4.581.872 4.581.872 4.581.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.763 -327.763 -327.763
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -2.705.038
Sermaye Azaltımı
-6.294.962
Kar Payları
847.139 -10.636.863 -9.789.724 -9.789.724
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -1.788.050 5.924.394 2.479.583 4.581.872 26.197.799 26.197.799
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653
Transferler
10.139.780 -10.139.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.969 9.965.998 10.008.967 10.008.967
Dönem Karı (Zararı)
9.965.998 9.965.998 9.965.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.969 42.969 42.969
Kar Payları
1.334.455 -10.139.780 -8.805.325 -8.805.325
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -2.264.135 2.479.583 9.965.998 32.440.295 32.440.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.934.719 5.814.017
Dönem Karı (Zararı)
9.965.998 4.581.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.965.998 4.581.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.833.996 4.426.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 781.820 835.697
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.379.681 2.088.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 637.305 474.699
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
742.376 1.613.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-580.511 -130.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düze 15.931 306.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.283.612 1.668.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.606 -36.676
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-30.606 -36.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.303.457 -1.907.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.556.874 -339.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.556.874 -339.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.215 -141.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-159.215 -141.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.851 -666.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-73.201 -104.517
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
322.511 -464.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
322.511 -464.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 177.170 174.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.967.118 -658.324
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.967.118 -658.324
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.253 420.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.834 -127.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.834 -127.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.496.537 7.100.787
Alınan Faiz
596.442 436.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -190.898 -191.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.967.362 -1.531.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.488.324 -511.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.678 38.278
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.678 38.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.529.002 -549.705
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.529.002 -496.033
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -53.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.981.550 -2.846.776
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.688 -92.796
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-137.688 -92.796
Ödenen Temettüler
4 -15.843.862 -2.447.430
Ödenen Faiz
0 -306.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.535.155 2.455.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.535.155 2.455.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.920.882 22.440.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.385.727 24.896.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.385.727 29.920.882
Ticari Alacaklar
3.292.548 1.735.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.292.548 1.735.674
Stoklar
7 4.928.954 4.959.805
Peşin Ödenmiş Giderler
525.965 452.764
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 339.913 334.219
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 186.052 118.545
Diğer Dönen Varlıklar
92.274 9.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
92.274 9.346
ARA TOPLAM
31.225.468 37.078.471
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.225.468 37.078.471
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 94
Diğer Alacaklar
706.365 547.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 706.365 547.150
Maddi Duran Varlıklar
9 10.931.212 10.055.543
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.832.511 1.952.965
Binalar
3.783.651 3.919.835
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.847.141 1.927.144
Taşıtlar
1.907.162 1.745.611
Mobilya ve Demirbaşlar
328.561 306.367
Özel Maliyetler
80.121 89.366
Yapılmakta Olan Yatırımlar
134.810 97.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 155.759 122.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
593.379 637.079
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 593.379 637.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.946.011 2.052.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.332.726 13.414.850
TOPLAM VARLIKLAR
45.558.194 50.493.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.623 308.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.623 308.901
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91.623 308.901
Ticari Borçlar
2.392.608 2.070.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 258.805 583.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.133.803 1.486.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.043.466 866.296
Diğer Borçlar
303.756 7.473.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 303.756 7.473.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.457 14.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.457 14.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.559.374 338.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.832 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.832 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.260.456 1.684.004
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.260.456 1.684.004
ARA TOPLAM
6.719.572 12.755.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.719.572 12.755.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.237 8.171
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.237 8.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
41.237 8.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.357.090 6.492.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.357.090 5.964.392
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 528.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.398.327 6.500.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.117.899 19.256.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.440.295 31.236.653
Ödenmiş Sermaye
14 15.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.264.135 -2.307.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.264.135 -2.307.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.264.135 -2.307.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.258.849 5.924.394
Yasal Yedekler
7.258.849 5.924.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.479.583 2.479.583
Net Dönem Karı veya Zararı
9.965.998 10.139.780
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.440.295 31.236.653
TOPLAM KAYNAKLAR
45.558.194 50.493.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 28.695.297 21.263.747
Satışların Maliyeti
15 -16.858.310 -14.767.055
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.836.987 6.496.692
BRÜT KAR (ZARAR)
11.836.987 6.496.692
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.981.082 -2.015.035
Pazarlama Giderleri
16 -129.708 -118.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.453.107 2.817.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -957.508 -825.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.221.796 6.355.393
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
333.227 202.014
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.555.023 6.557.407
Finansman Giderleri
-305.413 -306.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.249.610 6.250.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.283.612 -1.668.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.187.802 -1.613.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -95.810 -55.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.965.998 4.581.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.965.998 4.581.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.965.998 4.581.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.969 -327.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 42.969 -327.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.969 -327.763
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.008.967 4.254.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.008.967 4.254.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952723


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8562 Değişim: -0,13%
Düşük 8,8540 27.09.2021 Yüksek 8,8753
Açılış: 8,8674
10,3955 Değişim: -0,32%
Düşük 10,3857 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
498,54 Değişim: -0,10%
Düşük 498,51 27.09.2021 Yüksek 499,58
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.