KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:20
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -918.755 3.903.616 7.208.557 3.174.135 22.072.591 22.072.591
Transferler
3.174.135 -3.174.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
280.514 3.624.994 3.905.508 3.905.508
Dönem Karı (Zararı)
3.624.994 3.624.994 3.624.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
280.514 280.514 280.514
Kar Payları
4.ii.d 261.285 -3.174.135 0 -2.912.850 2.912.850
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -638.241 4.164.901 7.208.557 3.624.994 23.065.249 23.065.249
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -638.241 4.164.901 7.208.557 3.624.994 23.065.249 23.065.249
Transferler
3.624.994 -3.624.994 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.836 7.769.989 7.224.153 7.224.153
Dönem Karı (Zararı)
7.769.989 7.769.989 7.769.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.836 -545.836 -545.736
Kar Payları
4.ii.d 291.374 -3.505.115 0 -3.213.741 -3.213.741
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.395.000 4.458.023
Dönem Karı (Zararı)
7.769.989 3.624.994
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.362.960 2.071.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.217.170 1.128.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.101 25.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.957 24.478
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.856 614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
536.690 801.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 513.106 413.030
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.584 388.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.354.724 -802.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -1.354.724 -803.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.192.342 913.090
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-223.417 5.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -223.417 5.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
710.317 -693.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.148.433 397.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,5 2.148.433 397.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.108 -46.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.108 -46.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.046.769 -1.005.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -102.463 -3.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
801.796 -109.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 801.796 -109.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 39.787 -221.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.120 303.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.120 303.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-10.757 9.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.518 -17.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.518 -17.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.843.266 5.003.520
Alınan Faiz
1.354.724 660.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -405.119 -160.078
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.397.871 -1.045.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.663.586 -244.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.676 272.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.676 272.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.031.262 -517.075
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.850.928 -511.778
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-180.334 -5.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.213.741 -2.931.655
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.498
Ödenen Temettüler
4 -3.213.741 -2.912.850
Ödenen Faiz
20 0 -307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.517.673 1.281.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.517.673 1.281.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.329.799 9.048.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.847.472 10.329.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.847.472 10.329.799
Ticari Alacaklar
2.072.475 4.213.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 464.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.072.475 3.749.123
Stoklar
7 5.204.447 3.159.534
Peşin Ödenmiş Giderler
272.746 177.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 206.419 152.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.327 25.013
Diğer Dönen Varlıklar
2.416 19.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.416 19.934
ARA TOPLAM
22.399.556 17.900.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.399.556 17.900.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Alacaklar
340.310 286.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 340.310 286.202
Maddi Duran Varlıklar
9 9.309.910 8.722.466
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.204.783 1.880.250
Binalar
4.228.623 4.370.224
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.675.452 1.899.120
Taşıtlar
1.002.596 429.655
Mobilya ve Demirbaşlar
181.201 106.520
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 19.442
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
725.661 643.271
Diğer Haklar
10 725.661 643.271
Peşin Ödenmiş Giderler
8 37.592 30.378
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.592 30.378
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.413.000 1.227.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.826.567 10.909.917
TOPLAM VARLIKLAR
34.226.123 28.810.631
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.061.932 1.260.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 296.444 150.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.765.488 1.109.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 562.138 522.351
Diğer Borçlar
74.548 57.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 74.548 57.344
Ertelenmiş Gelirler
0 10.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 10.757
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 200.885 357.379
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
782.992 853.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 782.992 853.167
ARA TOPLAM
3.682.495 3.061.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.682.495 3.061.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.467.967 2.684.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.467.967 2.684.248
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.467.967 2.684.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.150.462 5.745.382
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.075.661 23.065.249
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.705.038 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.184.077 -638.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.184.077 -638.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.184.077 -638.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.456.275 4.164.901
Yasal Yedekler
15 4.456.275 4.164.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.328.436 7.208.557
Net Dönem Karı veya Zararı
7.769.989 3.624.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.075.661 23.065.249
TOPLAM KAYNAKLAR
34.226.123 28.810.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 30.845.928 24.026.931
Satışların Maliyeti
16 -21.280.018 -18.449.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.565.910 5.577.843
BRÜT KAR (ZARAR)
9.565.910 5.577.843
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.792.288 -2.163.942
Pazarlama Giderleri
17 -178.367 -133.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.754.187 1.973.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.935.776 -839.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.413.666 4.414.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 549.290 130.063
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -625 -5.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.962.331 4.538.391
Finansman Giderleri
20 0 -307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.962.331 4.538.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.192.342 -913.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.241.377 -1.060.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.035 147.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.769.989 3.624.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.769.989 3.624.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.769.989 3.624.994
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-545.836 280.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -545.836 280.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545.836 280.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.224.153 3.905.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.224.153 3.905.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742408


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.