KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:14
KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.442.830 1.796.486 957.765 603.821
Satışların Maliyeti
28 -1.457.649 -1.163.128 -522.934 -399.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
985.181 633.358 434.831 204.010
BRÜT KAR (ZARAR)
985.181 633.358 434.831 204.010
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -73.593 -59.387 -26.082 -17.612
Pazarlama Giderleri
29,30 -295.698 -213.986 -114.592 -69.751
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -3.148 -2.113 -1.058 -769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 253.636 56.046 147.288 14.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -105.051 -53.253 -49.380 -11.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
761.327 360.665 391.007 118.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 411.795 36.352 279.641 20.797
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -58.087 -33.658 -58.075 -13.262
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
32 -9.424 0 -4.247 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 69.432 72.139 26.150 20.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.175.043 435.498 634.476 146.713
Finansman Gelirleri
33 632.730 181.521 423.512 38.209
Finansman Giderleri
33 -293.248 -126.102 -217.663 -24.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.514.525 490.917 840.325 160.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.138 -67.624 -22.021 -21.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -235.911 -61.503 -148.900 -19.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 196.773 -6.121 126.879 -2.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.475.387 423.293 818.304 139.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.475.387 423.293 818.304 139.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 682 686 278 236
Ana Ortaklık Payları
27 1.474.705 422.607 818.026 139.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,47500000 0,42300000 0,81800000 0,13900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 186.869 228.128 124.634 733.300 575.805 2.598.736 3.979 2.602.715
Transferler
39.964 535.841 -575.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255 87.558 422.607 510.420 1.158 511.578
Sermaye Arttırımı
150.000 -305 -149.695
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.015 -2.015 1.393 1.393
Kar Payları
-200.000 -200.000 -491 -200.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.078 -1.078 -1.393 -2.471
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 189.139 315.686 164.293 916.353 422.607 2.908.078 4.646 2.912.724
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.855 1.855 1.855
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
900.000 176.944 369.248 164.293 918.208 661.087 3.189.780 4.522 3.194.302
Transferler
33.713 627.374 -661.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289 438.846 1.474.705 1.914.840 3.147 1.917.987
Sermaye Arttırımı
100.000 -6 -99.994
Kar Payları
-225.000 -225.000 -467 -225.467
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.402
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 178.233 808.094 198.000 1.225.990 1.474.705 4.885.022 7.202 4.892.224


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
624.592 354.141
Dönem Karı (Zararı)
1.475.387 423.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-709.719 46.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 111.580 100.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,10,11,13,18 12.706 23
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 30.858 11.448
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -6
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -7.963 -10.555
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -472.899 -47.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -353.672 -2.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -69.432 -72.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 39.138 67.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -35 -27
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.918 -33.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -146.941 -36.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -56.271 40.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13 -107.036 3.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 84.031 -10.344
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 314.674 -27.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 -99.375 -3.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
754.750 435.664
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -30.040 -12.552
Alınan Faiz
31,33,37 6.985 7.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.838 -2.461
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -103.265 -73.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-494.614 -437.835
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -12.245
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 1.528
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -426.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 59 33
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -527.933 -71.163
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -937.956 -17.900
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 845.841 1.304
Alınan Temettüler
16,32 81.560 67.933
Alınan Faiz
6,32,33 45.142 29.078
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 -1.327 -9.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.497 -199.536
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 0 -2.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 175.005 27.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -31.035 -24.247
Ödenen Temettüler
27 -225.467 -200.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.481 -283.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
530.731 62.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
579.212 -220.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 788.839 969.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.368.051 749.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 1.475.387 423.293 818.304 139.284
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 1.295 256 873 100
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.439 285 970 112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-144 -29 -97 -12
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 441.305 88.029 306.278 34.641
Yabancı Para Çevrim Farkları
441.305 88.029 306.278 34.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
442.600 88.285 307.151 34.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.917.987 511.578 1.125.455 174.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.147 1.158 1.934 436
Ana Ortaklık Payları
1.914.840 510.420 1.123.521 173.589


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.369.172 783.089
Finansal Yatırımlar
7 44.950 28.477
Ticari Alacaklar
10,37 825.181 480.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 86.844 71.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 738.337 408.936
Diğer Alacaklar
11,37 82.977 26.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 76.446 24.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.531 2.056
Stoklar
13 322.081 239.650
Peşin Ödenmiş Giderler
14 100.801 16.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 2.767 405
Diğer Dönen Varlıklar
26 91.677 55.538
ARA TOPLAM
2.839.606 1.630.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.839.606 1.630.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 826.845 523.693
Diğer Alacaklar
11 479 324
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 490.163 328.447
Maddi Duran Varlıklar
18 1.939.174 1.294.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 56.928 32.294
Şerefiye
20 27.237 21.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.691 10.794
Peşin Ödenmiş Giderler
14 158.337 62.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 242.847 4.512
Diğer Duran Varlıklar
26 4.096 3.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.718.869 2.249.975
TOPLAM VARLIKLAR
6.558.475 3.880.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5 3.420
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 67.589 45.292
Ticari Borçlar
10,37 389.324 275.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 118.094 101.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 271.230 174.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 5.539 3.496
Diğer Borçlar
11,37 324.232 9.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 314.786 6.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.446 2.679
Ertelenmiş Gelirler
14 12.042 12.962
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 145.487 8.126
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 35.695 11.439
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 30.354 9.226
ARA TOPLAM
1.010.267 379.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.267 379.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 565.092 264.644
Diğer Borçlar
11 861 1.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 37.391 32.578
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 52.640 10.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.984 309.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.251 688.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 4.885.022 3.187.925
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.233 176.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.233 176.944
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
180.455 179.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.222 -2.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
808.094 369.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
808.094 369.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
198.000 164.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.225.990 916.353
Net Dönem Karı veya Zararı
1.474.705 661.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 7.202 4.522
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.892.224 3.192.447
TOPLAM KAYNAKLAR
6.558.475 3.880.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715535


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1481 Değişim: -0,08%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7246 Değişim: 0,22%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
454,16 Değişim: -0,69%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.