KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:17
KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 700.935 592.480
Satışların Maliyeti
28 -441.254 -372.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
259.681 219.890
BRÜT KAR (ZARAR)
259.681 219.890
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -22.112 -24.792
Pazarlama Giderleri
29,30 -86.811 -65.193
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -903 -630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 33.640 33.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.875 -29.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.620 132.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 33.730 1.270
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -12 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 19.305 24.751
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
220.643 158.524
Finansman Gelirleri
33 62.979 115.706
Finansman Giderleri
33 -19.782 -74.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
263.840 199.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.129 -31.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -33.584 -28.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 8.455 -3.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
238.711 167.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
238.711 167.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 200 222
Ana Ortaklık Payları
27 238.511 167.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,26500000 0,18600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 186.869 228.128 124.634 733.300 575.805 2.598.736 3.979 2.602.715
Transferler
39.964 535.841 -575.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105 33.890 167.728 201.723 388 202.111
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 186.974 262.018 164.598 1.069.141 167.728 2.600.459 4.367 2.604.826
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
33.713 627.374 -661.087 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187 58.652 238.511 297.350 558 297.908
Kar Payları
-225.000 -225.000 -225.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.402 5.402 5.402
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 177.131 427.900 198.006 1.324.129 238.511 3.265.677 5.080 3.270.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.765 75.848
Dönem Karı (Zararı)
238.711 167.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.423 4.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 34.955 32.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,10,11,13,18 147 39
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 17.738 9.070
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -6
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -3.632 -4.780
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -53.737 -38.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -33.690 -1.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.305 -24.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 25.129 31.899
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -28 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.962 -67.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -28.101 -14.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 22.265 -3.352
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13 -67.285 33.954
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 20.829 -34.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 38.685 -46.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 -28.355 -1.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
164.326 104.913
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -948 -1.391
Alınan Faiz
31,33,37 313 4.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.961 -1.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -9.965 -30.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.300 -182.228
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 1.477
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -157.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 47 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -64.295 -33.179
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -24.352 -2.445
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 14.040 473
Alınan Temettüler
16,32 0 1.572
Alınan Faiz
6,32,33 9.308 7.259
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 -1.048 -9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.484 -2.274
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 175.015 399
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.531 -2.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.949 -108.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
54.966 45.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
311.915 -63.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 788.839 969.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.100.754 906.729


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 238.711 167.950
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 187 105
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
208 117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21 -12
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 59.010 34.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.010 34.056
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.197 34.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
297.908 202.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
558 388
Ana Ortaklık Payları
297.350 201.723


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.102.441 783.089
Finansal Yatırımlar
7 30.054 28.477
Ticari Alacaklar
10,37 523.552 480.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 64.201 71.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 459.351 408.936
Diğer Alacaklar
11,37 4.441 26.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 1 24.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.440 2.056
Stoklar
13 307.258 239.650
Peşin Ödenmiş Giderler
14 15.013 16.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 487 405
Diğer Dönen Varlıklar
26 92.481 55.538
ARA TOPLAM
2.075.727 1.630.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.075.727 1.630.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 552.009 523.693
Diğer Alacaklar
11 462 324
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 374.104 328.447
Maddi Duran Varlıklar
18 1.359.697 1.294.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 33.043 32.294
Şerefiye
20 22.329 21.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.714 10.794
Peşin Ödenmiş Giderler
14 73.292 62.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 17.958 4.512
Diğer Duran Varlıklar
26 3.391 3.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.413.956 2.249.975
TOPLAM VARLIKLAR
4.489.683 3.880.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15 3.420
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 54.312 45.292
Ticari Borçlar
10,37 294.489 275.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 83.285 101.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 211.204 174.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 4.832 3.496
Diğer Borçlar
11,37 275.046 9.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 271.263 6.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.783 2.679
Ertelenmiş Gelirler
14 10.946 12.962
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 32.312 8.126
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 28.262 11.439
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 16.390 9.226
ARA TOPLAM
716.604 379.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.604 379.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 454.447 264.644
Diğer Borçlar
11 595 1.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 31.829 32.578
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 15.451 10.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.322 309.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.218.926 688.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.265.677 3.187.925
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.131 176.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
177.131 176.944
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
179.353 179.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.222 -2.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
427.900 369.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
427.900 369.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
198.006 164.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.324.129 916.353
Net Dönem Karı veya Zararı
238.511 661.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 5.080 4.522
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.270.757 3.192.447
TOPLAM KAYNAKLAR
4.489.683 3.880.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
29,0009 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2292 Değişim: 0,05%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.846,78 Değişim: -1,06%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.