KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:22
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 101.627.199 46.416.762 36.427.373 16.505.791
Satışların Maliyeti
-70.520.285 -29.693.225 -29.050.379 -11.079.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.106.914 16.723.537 7.376.994 5.426.791
BRÜT KAR (ZARAR)
31.106.914 16.723.537 7.376.994 5.426.791
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.798.957 -2.666.200 -842.728 -930.326
Pazarlama Giderleri
29-30 -898.952 -685.927 -360.621 -223.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.913.236 10.128.898 5.267.088 3.807.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.470.187 -29.995.188 -4.541.279 -12.308.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.852.054 -6.494.880 6.899.454 -4.227.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 161.577 836.722 0 202.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 10.235.902 2.730.825 1.198.264 2.607.662
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.249.533 -2.927.333 8.097.718 -1.417.513
Finansman Gelirleri
33 4.050.438 3.107.295 1.063.530 -726.756
Finansman Giderleri
33 -2.725.715 -2.048.360 -621.298 993.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.574.256 -1.868.398 8.539.950 -1.151.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.062.642 584.146 -524.890 962.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.062.642 584.146 -524.890 962.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.774.863 6.162.165
Dönem Karı (Zararı)
33.511.614 -1.284.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.511.614 -1.284.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.683.928 4.333.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 5.457.792 5.414.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
440.912 257.748
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44480 627.106 -37.604
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -186.194 295.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.004.617 1.804.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.004.617 449.090
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 1.240.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 115.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.513 891.441
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -1.081.587 -289.716
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 1.278.026 1.256.413
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 42.308 370.325
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -143.234 -445.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.509.502 -609.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.509.502 -609.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.235.902 -2.730.825
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-10.235.902 -2.730.825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.062.642 -584.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -111.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -111.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.073.159 4.195.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.366.839 7.474.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.095.724 145.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.271.115 7.329.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.384 -61.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -238.384 -61.186
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.492.368 -2.509.416
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.201.059 -1.117.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
991.680 -4.818.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 330.012 -292.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 661.668 -4.525.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22-24 1.021.246 229.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.807 -1.246.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -260.807 -1.246.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -462.608 6.337.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.020 -93.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -64.020 -93.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.754.527 7.244.751
Ödenen Faiz
33 1.278.026 0
Alınan Faiz
33 -1.081.587 -891.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -176.103 -191.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.159.848 -2.335.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
854.476 111.439
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 854.476 111.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.094.614 -2.447.027
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.094.614 -2.447.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.040.423 7.531.870
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.040.423 7.531.870
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.040.423 7.531.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.574.592 11.358.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.574.592 11.358.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.808.835 8.378.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.383.427 19.737.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.383.427 19.808.835
Ticari Alacaklar
11.355.186 6.988.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.305.899 210.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.049.287 6.778.172
Diğer Alacaklar
335.753 97.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 335.753 97.369
Stoklar
13 23.443.027 11.950.659
Peşin Ödenmiş Giderler
2.036.434 925.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.036.434 925.345
Diğer Dönen Varlıklar
76.600 12.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 76.600 12.580
ARA TOPLAM
60.630.427 39.783.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.630.427 39.783.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.464.896 23.464.896
Diğer Finansal Yatırımlar
7 23.464.896 23.464.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 67.873.311 57.637.409
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.254.869 3.495.913
Maddi Duran Varlıklar
58.122.648 56.014.075
Arazi ve Arsalar
18 5.904.849 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.047.924 999.407
Binalar
18 1.361.818 1.459.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 13.667.291 13.782.405
Taşıtlar
18 689.811 238.675
Mobilya ve Demirbaşlar
18 558.283 628.996
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 46.327 46.327
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 34.846.345 38.464.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.365 84.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 80.365 84.261
Peşin Ödenmiş Giderler
180.429 90.459
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 180.429 90.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 20.908.837 21.953.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.885.355 162.740.275
TOPLAM VARLIKLAR
234.515.782 202.523.410
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.281.412 12.565.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.281.412 12.565.499
Ticari Borçlar
2.644.600 1.652.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 655.140 325.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.989.460 1.327.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 918.530 731.610
Diğer Borçlar
400.677 661.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 400.677 661.484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.882.916 2.345.524
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.882.916 2.345.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.799.280 2.677.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 495.830 374.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.303.450 2.303.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
164.614 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
164.614 0
ARA TOPLAM
22.092.029 20.634.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.092.029 20.634.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.110.681 33.867.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.110.681 33.867.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.540.705 2.706.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 3.540.705 2.706.379
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.651.386 36.573.396
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.743.415 57.208.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.772.367 145.315.404
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.494.217 10.548.868
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 10.494.217 10.548.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.021.654 3.205.774
Yasal Yedekler
27 12.021.654 3.205.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 20.847.046 22.997.573
Net Dönem Karı veya Zararı
33.511.614 6.665.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.772.367 145.315.404
TOPLAM KAYNAKLAR
234.515.782 202.523.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 138.966.368
Transferler
1.270.366 32.907.257 -34.177.623
Dönem Karı (Zararı)
-1.284.252 -1.284.252 -1.284.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.507 -242.777 -439.284 -439.284
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -653.197 11.137.357 3.205.774 22.997.573 -1.284.252 137.242.832 137.242.832
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404
Transferler
8.815.880 -2.150.527 -6.665.353
Dönem Karı (Zararı)
33.511.614 33.511.614 33.511.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.651 -54.651 -54.651
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -763.642 11.257.859 12.021.654 20.847.046 33.511.614 178.772.367 178.772.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.651 -439.284 -2.722 -154.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.868 -251.932 -3.629 -74.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -242.777 0 -96.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 -242.777 0 -96.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.217 55.425 907 16.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.217 55.425 907 16.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.651 -439.284 -2.722 -154.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.456.963 -1.723.536 8.012.338 -342.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.456.963 -1.723.536 8.012.338 -342.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973551


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,00% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4506 Değişim: 0,10%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,4657
Açılış: 13,4375
15,3368 Değişim: 0,02%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3902
Açılış: 15,3342
787,32 Değişim: 0,15%
Düşük 784,12 18.01.2022 Yüksek 788,33
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.