KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:17
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 65.199.826 29.910.971 30.153.697 7.258.453
Satışların Maliyeti
28 -41.469.906 -18.614.225 -18.447.963 -3.930.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.729.920 11.296.746 11.705.734 3.328.148
BRÜT KAR (ZARAR)
23.729.920 11.296.746 11.705.734 3.328.148
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.956.229 -1.735.874 -1.309.783 -820.527
Pazarlama Giderleri
29-30 -538.331 -462.233 -259.570 -187.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.646.148 6.321.078 2.481.269 1.842.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.928.908 -17.687.188 -4.826.492 -8.643.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.952.600 -2.267.471 7.791.158 -4.480.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 161.577 634.488 -57.121 446.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 9.037.638 123.163 5.218.958 730.143
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.151.815 -1.509.820 12.952.995 -3.303.494
Finansman Gelirleri
33 2.986.908 2.114.199 934.109 1.152.963
Finansman Giderleri
33 -2.104.417 -1.321.604 -616.693 -717.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.034.306 -717.225 13.270.411 -2.867.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-537.752 -378.715 -797.501 177.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -537.752 -378.715 -797.501 177.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.687.802 1.893.144
Dönem Karı (Zararı)
25.496.554 -1.095.940
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.496.554 -1.095.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.211.932 5.723.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 3.684.802 3.582.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
733.757 247.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44480 588.736 -48.327
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 145.021 295.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.018.092 1.622.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.018.092 417.194
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 1.163.507
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 41.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-148.697 650.310
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -903.609 -110.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 855.838 807.997
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 42.308 136.567
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -143.234 -183.275
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -634.488
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -634.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.037.638 -123.163
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -9.037.638 -123.163
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 537.752 378.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.748.550 -1.892.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.100.218 5.272.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 188.859 192.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.289.077 5.080.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.601 132.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -273.601 132.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -21.563.599 -2.842.090
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -4.795.498 33.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.020.927 -5.347.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 206.214 -272.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 814.713 -5.074.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22-24 910.972 72.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.619 233.466
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -247.619 233.466
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 480.730 563.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.180.644 -10.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -1.180.644 -10.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.463.928 2.734.599
Ödenen Faiz
33 855.838 0
Alınan Faiz
33 -903.609 -650.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -176.103 -191.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.177.038 -835.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
854.476 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 854.476 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.031.514 -835.110
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.031.514 -835.110
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -146.479
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 146.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-916.262 2.061.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.061.834
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.061.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-916.262 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-916.262 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.781.102 3.119.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.781.102 3.119.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.808.835 8.378.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.027.733 11.498.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.027.733 19.808.835
Ticari Alacaklar
9.088.565 6.988.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 21.316 210.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.067.249 6.778.172
Diğer Alacaklar
370.970 97.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 370.970 97.369
Stoklar
13 33.514.258 11.950.659
Peşin Ödenmiş Giderler
5.638.777 925.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.638.777 925.345
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.193.224 12.580
ARA TOPLAM
55.833.527 39.783.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.833.527 39.783.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.464.896 23.464.896
Diğer Finansal Yatırımlar
7 23.464.896 23.464.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 66.675.047 57.637.409
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.335.159 3.495.913
Maddi Duran Varlıklar
59.831.239 56.014.075
Arazi ve Arsalar
18 5.904.849 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.076.766 999.407
Binalar
18 1.394.421 1.459.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 14.015.036 13.782.405
Taşıtlar
18 754.336 238.675
Mobilya ve Demirbaşlar
18 587.234 628.996
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 46.327 46.327
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 36.052.270 38.464.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.664 84.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 81.664 84.261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 172.525 90.459
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 172.525 90.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.432.820 21.953.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.993.350 162.740.275
TOPLAM VARLIKLAR
230.826.877 202.523.410
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.226.868 12.565.499
Ticari Borçlar
2.673.847 1.652.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 531.342 325.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.142.505 1.327.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 937.132 731.610
Diğer Borçlar
413.865 661.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 413.865 661.484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.826.254 2.345.524
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15-37 602.062 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.224.192 2.345.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.935.280 2.677.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 631.830 374.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.303.450 2.303.450
ARA TOPLAM
23.013.246 20.634.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.013.246 20.634.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.641.773 33.867.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.411.829 2.706.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 3.411.829 2.706.379
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.053.602 36.573.396
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.066.848 57.208.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.760.029 145.315.404
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.496.939 10.548.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.920 -708.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -760.920 -708.991
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.257.859 11.257.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 7.042.307 3.205.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 25.826.393 22.997.573
Net Dönem Karı veya Zararı
25.496.554 6.665.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.760.029 145.315.404
TOPLAM KAYNAKLAR
230.826.877 202.523.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 138.966.368
Transferler
1.270.366 32.907.257 -34.177.623
Dönem Karı (Zararı)
-1.095.940 -1.095.940 -1.095.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
138.248 -146.479 -284.727 -284.727
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -653.197 11.233.655 3.205.774 22.997.573 -1.095.940 137.585.701 137.585.701
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404
Transferler
3.836.533 2.828.820 -6.665.353
Dönem Karı (Zararı)
25.496.554 25.496.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.929 -51.929 -51.929
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 11.257.859 7.042.307 25.826.393 25.496.554 170.760.029 170.760.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.929 -284.727 -559.143 132.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.239 -177.241 -703.256 80.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -146.479 0 69.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.310 38.993 144.113 -17.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.310 38.993 144.113 -17.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.929 -284.727 -559.143 132.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.444.625 -1.380.667 11.913.767 -2.558.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.444.625 -1.380.667 11.913.767 -2.558.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956169


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.