KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 18:10
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 35.046.129 22.652.518
Satışların Maliyeti
-23.021.943 -14.683.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.024.186 7.968.598
BRÜT KAR (ZARAR)
12.024.186 7.968.598
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -646.446 -915.347
Pazarlama Giderleri
29-30 -278.761 -275.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.164.879 4.478.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.102.416 -9.044.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.161.442 2.212.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 218.698 187.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 3.818.680 -606.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.198.820 1.793.674
Finansman Gelirleri
33 2.052.799 961.236
Finansman Giderleri
33 -1.487.724 -604.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.763.895 2.150.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
259.749 -555.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 259.749 -555.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.023.644 1.594.612
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.023.644 1.594.612
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.023.644 1.594.612
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.915.626 2.780.426
Dönem Karı (Zararı)
13.023.644 1.594.612
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.023.644 1.594.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.409.434 4.773.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.845.568 1.802.967
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-566.090 280.412
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-566.090 -27.492
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 307.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
502.869 1.391.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
502.869 237.930
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 28.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.428 322.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.146 391.622
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-17.946 86.579
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
100.228 -119.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.022.460 606.980
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.022.460 606.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-259.749 555.973
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -187.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.698.584 -3.073.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-904.408 1.437.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.727 477.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-784.681 960.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.556 131.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.556 131.163
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.772.375 685.236
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.422.193 14.428
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
567.245 -4.825.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
132.066 -197.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
435.179 -4.627.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-520.765 -162.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.136.085 -353.164
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.136.085 -353.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
126.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.915.626 3.294.565
Alınan Faiz
0 -322.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -191.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.717.642 -267.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.224.856 -267.408
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.224.856 -267.408
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -215.711
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
507.214 215.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.623 1.427.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.304.974 1.427.778
Kredilerden Nakit Girişleri
86.304.974 1.427.778
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.498.351
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.498.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-995.393 3.940.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-995.393 3.940.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.808.835 8.378.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.813.442 12.319.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.813.442 19.808.835
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
8.358.617 6.988.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 329.902 210.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.028.715 6.778.172
Diğer Alacaklar
277.163 97.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 277.163 97.369
Stoklar
13 8.178.284 11.950.659
Peşin Ödenmiş Giderler
10.399.297 925.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.399.297 925.345
Diğer Dönen Varlıklar
14.342 12.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 14.342 12.580
ARA TOPLAM
46.041.145 39.783.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.041.145 39.783.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.669.611 23.464.896
Diğer Finansal Yatırımlar
7 23.669.611 23.464.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 61.455.154 57.637.409
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.415.536 3.495.913
Maddi Duran Varlıklar
59.475.038 56.014.075
Arazi ve Arsalar
18 5.321.409 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.105.669 999.407
Binalar
18 1.427.023 1.459.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 12.892.709 13.782.405
Taşıtlar
18 811.210 238.675
Mobilya ve Demirbaşlar
18 612.495 628.996
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 0 46.327
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 37.304.523 38.464.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.962 84.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 82.962 84.261
Peşin Ödenmiş Giderler
38.700 90.459
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.700 90.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.086.208 21.953.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.223.209 162.740.275
TOPLAM VARLIKLAR
216.264.354 202.523.410
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.361.069 12.565.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.361.069 12.565.499
Ticari Borçlar
2.202.219 1.652.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 457.194 325.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.745.025 1.327.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 879.966 731.610
Diğer Borçlar
851.751 661.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 851.751 661.484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.019.171 2.345.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.019.171 2.345.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.725.274 2.677.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-44 421.824 374.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.303.450 2.303.450
ARA TOPLAM
20.039.450 20.634.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.039.450 20.634.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.886.216 33.867.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.886.216 33.867.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.492.426 2.706.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-44 2.492.426 2.706.379
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.378.642 36.573.396
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.418.092 57.208.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.846.262 145.315.404
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.056.082 10.548.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-201.777 -708.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -201.777 -708.991
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 11.257.859 11.257.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.945.321 3.205.774
Yasal Yedekler
27 6.945.321 3.205.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 25.923.379 22.997.573
Net Dönem Karı veya Zararı
27 13.023.644 6.665.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.846.262 145.315.404
TOPLAM KAYNAKLAR
216.264.354 202.523.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 138.966.368
Transferler
34.177.623 -34.177.623
Dönem Karı (Zararı)
1.594.612 1.594.612 1.594.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-201.247 -215.711 -416.958 -416.958
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -716.196 11.164.423 1.935.408 24.267.939 1.594.612 140.144.022 140.144.022
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404
Transferler
3.739.547 2.925.806 -6.665.353
Dönem Karı (Zararı)
13.023.644 13.023.644 13.023.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
507.214 507.214 507.214
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -201.777 11.257.859 6.945.321 25.923.379 13.023.644 158.846.262 158.846.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.023.644 1.594.612
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
507.214 -416.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
634.017 -258.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -215.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 -215.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-126.803 56.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-126.803 56.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
507.214 -416.958
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.530.858 1.177.654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.530.858 1.177.654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936599


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,69% Hacim : 5.237 Mio.TL Son veri saati : 12:38
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.405
8,6648 Değişim: 0,29%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3626 Değişim: 0,51%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,21 Değişim: 0,40%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.