KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:10
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 46.416.762 46.051.761 16.505.791 17.412.974
Satışların Maliyeti
28 -29.693.225 -34.182.971 -11.079.000 -13.070.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.723.537 11.868.790 5.426.791 4.342.010
BRÜT KAR (ZARAR)
16.723.537 11.868.790 5.426.791 4.342.010
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.666.200 -2.480.138 -930.326 -621.242
Pazarlama Giderleri
29-30 -685.927 -670.387 -223.694 -252.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.128.898 15.842.834 3.807.820 7.528.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.995.188 -20.398.010 -12.308.000 -6.358.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.494.880 4.163.089 -4.227.409 4.638.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 836.722 6.834.677 202.234 237.478
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -15.150.025 0 -4.681.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.730.825 7.816.393 2.607.662 385.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.927.333 3.664.134 -1.417.513 579.827
Finansman Gelirleri
33 3.107.295 1.068.771 993.096 347.516
Finansman Giderleri
33 -2.048.360 -1.698.320 -726.756 -618.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.868.398 3.034.585 -1.151.173 308.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 584.146 15.072.552 962.861 566.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 584.146 15.072.552 962.861 566.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.162.165 18.084.283
Dönem Karı (Zararı)
-1.284.252 18.107.137
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.284.252 18.107.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.333.221 -3.149.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 5.414.810 5.136.432
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
257.748 -372.943
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -37.604 -372.943
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 295.352 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.804.882 192.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 449.090 324.036
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.240.520 -166.717
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 115.272 35.304
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
891.441 888.826
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -289.716 -220.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.256.413 1.227.527
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 370.325 340.585
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -445.581 -458.326
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-609.250 13.928.446
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-609.250 13.928.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.730.825 -7.816.393
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.730.825 -7.816.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -584.146 -15.072.552
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.439 -33.583
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -111.439 -33.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.195.782 4.015.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.474.951 5.342.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 145.836 2.324.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 7.329.115 3.017.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -61.186 4.097.281
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -61.186 4.097.281
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.509.416 -3.831.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.117.550 -70.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.818.120 -2.162.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -292.201 -11.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.525.919 -2.151.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 229.100 -48.507
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.246.153 957.561
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.246.153 957.561
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 6.337.667 -86.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -93.511 -181.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -93.511 -181.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.244.751 18.973.109
Alınan Faiz
-891.441 -888.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -191.145 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.335.588 -19.135.993
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -13.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 111.439 52.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.447.027 -5.544.378
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.199.844
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 0 -12.431.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.531.870 -5.139.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7.531.870 -5.139.459
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 7.531.870 -5.139.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.358.447 -6.191.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.358.447 -6.191.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.378.715 7.634.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.737.162 1.443.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.737.162 8.378.715
Ticari Alacaklar
10 4.441.118 11.878.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 387.640 533.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.053.478 11.344.988
Diğer Alacaklar
11 259.889 198.703
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 259.889 198.703
Stoklar
13 15.380.030 13.165.966
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.552.508 426.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.552.508 426.399
Diğer Dönen Varlıklar
26 94.728 1.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 94.728 1.217
ARA TOPLAM
41.465.435 34.049.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.465.435 34.049.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 23.330.733 22.721.483
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 54.982.473 52.494.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.520.658 3.763.164
Maddi Duran Varlıklar
57.810.244 60.582.191
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.080.624 1.059.306
Binalar
18 1.492.496 1.581.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 14.199.922 13.306.368
Taşıtlar
18 271.775 391.519
Mobilya ve Demirbaşlar
18 644.623 547.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 46.327 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 39.679.959 43.301.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.570 38.900
Diğer Haklar
19 85.570 38.900
Peşin Ödenmiş Giderler
15 88.524 97.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 88.524 97.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.617.121 21.977.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.435.323 161.674.796
TOPLAM VARLIKLAR
203.900.758 195.724.260
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.258.561 9.660.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.258.561 9.660.004
Ticari Borçlar
10 1.931.346 6.749.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 347.973 640.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.583.373 6.109.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.103.306 874.206
Diğer Borçlar
11 684.089 1.930.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 1.287.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 684.089 642.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.339.453 1.001.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.339.453 1.001.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.141.556 785.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 314.636 199.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.826.920 586.400
ARA TOPLAM
26.458.311 21.001.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.458.311 21.001.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 37.622.023 33.688.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 37.622.023 33.688.710
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 11.969 11.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.969 11.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.565.623 2.055.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.565.623 2.055.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.199.615 35.756.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.657.926 56.757.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.242.832 138.966.368
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 10.425.901 10.865.185
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 10.425.901 10.865.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.205.774 1.935.408
Yasal Yedekler
27 3.205.774 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 22.997.573 -9.909.684
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.284.252 34.177.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.242.832 138.966.368
TOPLAM KAYNAKLAR
203.900.758 195.724.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Transferler
27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -295.227 11.591.513 18.107.137 29.403.423 0 29.403.423
Dönem Karı (Zararı)
27 18.107.137 18.107.137 0 18.107.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -295.227 11.591.513 11.296.286 0 11.296.286
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -510.240 11.555.644 1.935.408 -9.909.684 18.107.137 123.076.101 0 123.076.101
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Transferler
27 1.270.366 32.907.257 -34.177.623 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -196.507 -242.777 -1.284.252 -1.723.536 0 -1.723.536
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.284.252 -1.284.252 0 -1.284.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -196.507 -242.777 -439.284 0 -439.284
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -711.456 11.137.357 3.205.774 22.997.573 -1.284.252 137.242.832 0 137.242.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439.284 11.296.286 -154.557 -440.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.932 -378.496 -74.691 -371.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-242.777 11.591.513 -96.298 -150.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-242.777 11.591.513 -96.298 -150.429
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.425 83.269 16.432 81.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55.425 83.269 16.432 81.799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-439.284 11.296.286 -154.557 -440.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.723.536 29.403.423 -342.869 434.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.723.536 29.403.423 -342.869 434.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885014


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8243 Değişim: 0,19%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6188 Değişim: 0,25%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
788,93 Değişim: -0,04%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.