KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:12
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 29.910.971 28.638.787 7.258.453 15.543.865
Satışların Maliyeti
28 -18.614.225 -21.112.007 -3.930.305 -11.424.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.296.746 7.526.780 3.328.148 4.119.481
BRÜT KAR (ZARAR)
11.296.746 7.526.780 3.328.148 4.119.481
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.735.874 -1.858.896 -820.527 -936.167
Pazarlama Giderleri
29-30 -462.233 -417.421 -187.122 -174.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.321.078 8.293.252 1.842.232 3.504.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.687.188 -14.019.106 -8.643.140 -5.856.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.267.471 -475.391 -4.480.409 656.941
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 634.488 6.597.199 446.772 -1.661.510
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -10.468.115 0 -1.359.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 123.163 7.430.615 730.143 4.567.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.509.820 3.084.308 -3.303.494 2.202.900
Finansman Gelirleri
33 2.114.199 721.255 1.152.963 290.737
Finansman Giderleri
33 -1.321.604 -1.079.810 -717.279 -602.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-717.225 2.725.753 -2.867.810 1.891.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -378.715 14.506.069 177.258 14.191.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-378.715 14.506.069 177.258 14.191.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.095.940 17.231.822 -2.690.552 16.082.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.095.940 17.231.822 -2.690.552 16.082.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.095.940 17.231.822 -2.690.552 16.082.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.893.144 8.110.198
Dönem Karı (Zararı)
-1.095.940 17.231.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.095.940 17.231.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.723.450 -8.677.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 3.582.586 3.343.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
247.025 -322.869
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -48.327 -322.869
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 295.352 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.622.465 190.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 417.194 197.174
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.163.507 -89.068
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 41.764 82.425
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
650.310 599.978
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -110.979 -113.417
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 807.997 832.503
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 136.567 376.576
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -183.275 -495.684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-634.488 9.354.325
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-634.488 9.354.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-123.163 -7.430.615
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-123.163 -7.430.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 378.715 -14.506.069
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 93.688
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 93.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.892.911 155.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.272.667 4.988.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 192.425 1.690.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 5.080.242 3.297.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 132.532 357.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 132.532 357.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.842.090 -629.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 33.025 -3.934.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.347.612 -2.188.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -272.906 -167.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.074.706 -2.021.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 72.544 -463.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 233.466 2.269.904
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 233.466 2.269.904
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 563.037 -229.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -10.480 -13.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -10.480 -13.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.734.599 8.710.176
Alınan Faiz
-650.310 -599.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -191.145 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-835.110 -13.525.232
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -9.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -74.557
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 -74.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-835.110 -4.515.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -835.110 -4.515.783
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.199.844
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 -146.479 11.741.942
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -10.353.758
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 146.479 -9.114.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.061.834 -631.282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.061.834 -631.282
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 2.061.834 -631.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.119.868 -6.046.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.119.868 -6.046.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.378.715 7.634.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.498.583 1.588.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.498.583 8.378.715
Ticari Alacaklar
10 6.654.124 11.878.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 341.051 533.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.313.073 11.344.988
Diğer Alacaklar
11 66.171 198.703
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 66.171 198.703
Stoklar
13 15.712.704 13.165.966
Peşin Ödenmiş Giderler
26 410.007 426.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 410.007 426.399
Diğer Dönen Varlıklar
26 11.697 1.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 11.697 1.217
ARA TOPLAM
34.353.286 34.049.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.353.286 34.049.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.355.971 22.721.483
Diğer Finansal Yatırımlar
7 23.355.971 22.721.483
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 52.471.109 52.494.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.599.857 3.763.164
Maddi Duran Varlıklar
18 57.950.043 60.582.191
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.107.389 1.059.306
Binalar
18 1.525.367 1.581.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 13.172.673 13.306.368
Taşıtlar
18 304.875 391.519
Mobilya ve Demirbaşlar
18 503.099 547.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 46.327 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 40.895.795 43.301.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 86.879 38.900
Diğer Haklar
19 86.879 38.900
Peşin Ödenmiş Giderler
15 80.450 97.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 80.450 97.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.637.828 21.977.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.182.137 161.674.796
TOPLAM VARLIKLAR
193.535.423 195.724.260
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.195.225 9.660.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.195.225 9.660.004
Ticari Borçlar
10 1.401.854 6.749.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 367.268 640.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.034.586 6.109.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 946.750 874.206
Diğer Borçlar
11 2.163.708 1.930.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 1.287.894 1.287.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 875.814 642.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.564.822 1.001.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.564.822 1.001.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.991.035 785.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 241.128 199.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.749.907 586.400
ARA TOPLAM
19.263.394 21.001.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.263.394 21.001.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.215.323 33.688.710
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 34.215.323 33.688.710
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 11.969 11.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.969 11.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.459.036 2.055.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.459.036 2.055.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.686.328 35.756.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.949.722 56.757.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.585.701 138.966.368
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 10.580.458 10.865.185
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 10.580.458 10.865.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.205.774 1.935.408
Yasal Yedekler
27 3.205.774 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 22.997.573 -9.909.684
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.095.940 34.177.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.585.701 138.966.368
TOPLAM KAYNAKLAR
193.535.423 195.724.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Transferler
27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.211 11.741.942 17.231.822 28.968.553 0 28.968.553
Dönem Karı (Zararı)
27 17.231.822 17.231.822 0 17.231.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.211 11.741.942 11.736.731 0 11.736.731
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -220.224 11.706.073 1.935.408 -9.909.684 17.231.822 122.641.231 0 122.641.231
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Transferler
27 1.270.366 32.907.257 -34.177.623 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -138.248 -146.479 -1.095.940 -1.380.667 0 -1.380.667
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.095.940 -1.095.940 0 -1.095.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -138.248 -146.479 -284.727 0 -284.727
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -653.197 11.233.655 3.205.774 22.997.573 -1.095.940 137.585.701 0 137.585.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.095.940 17.231.822 -2.690.552 16.082.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-284.727 11.736.731 132.231 11.885.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.241 -6.681 80.768 63.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-146.479 11.741.942 69.232 11.836.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.993 1.470 -17.769 -13.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.993 1.470 -17.769 -13.913
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-284.727 11.736.731 132.231 11.885.610
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.380.667 28.968.553 -2.558.321 27.968.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.380.667 28.968.553 -2.558.321 27.968.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867388


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5552 Değişim: 0,08%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0776 Değişim: 0,10%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0939
Açılış: 10,0676
496,70 Değişim: 0,25%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 497,15
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.