KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:23
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 23.319.259 12.385.117 22.114.868 10.596.178
Satışların Maliyeti
28 -15.203.663 -7.736.395 -15.830.758 -7.528.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.115.596 4.648.722 6.284.110 3.068.177
BRÜT KAR (ZARAR)
8.115.596 4.648.722 6.284.110 3.068.177
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.280.510 -693.252 -2.883.607 -1.649.206
Pazarlama Giderleri
29-30 -274.761 -135.769 -208.530 -85.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.071.561 4.516.781 7.479.051 1.672.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.529.042 -4.584.342 -7.619.770 -2.806.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.102.844 3.752.140 3.051.254 199.339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 37.489 37.489 38.666 6.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.814.346 -15.814.346 -482.158 -418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 408.956 -777.231 2.240.732 595.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.265.057 -12.801.948 4.848.494 800.530
Finansman Gelirleri
33 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -20.916 -11.820 -10.102 -6.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35 -7.285.973 -12.813.768 4.838.392 794.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-113.853 627.381 -608.065 -46.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.001.176 -1.143.438 -704.452 -64.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.887.323 1.770.819 96.387 18.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.399.826 -12.186.387 4.230.327 748.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.399.826 -12.186.387 4.230.327 748.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.399.826 -12.186.387 4.230.327 748.418
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858
Transferler
27 13.351.111 -13.351.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 138.597 90.555 4.230.327 4.459.479
Dönem Karı (Zararı)
4.230.327 4.230.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
138.597 90.555 229.152
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 107.372 43.127 668.737 13.376.938 4.230.327 120.324.337 120.324.337
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.023
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -39.291.640 -39.291.640
Transferler
27 12.699.247 -12.699.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.334 12.278 -7.399.826 -7.408.881
Dönem Karı (Zararı)
27 -7.399.826 -7.399.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.334 12.278 -9.056
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 236.120 4.108 1.935.408 -18.478.689 -7.399.826 77.714.501 77.714.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.258.408 -786.595
Dönem Karı (Zararı)
-7.399.826 4.230.327
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.399.826 4.230.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.595.465 -871.335
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 634.923 632.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
926.428 -53.502
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 926.428 -53.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
247.393 477.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 159.836 417.528
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.062 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 83.495 60.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-694.667 -756.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -80.188 -1.086.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 159.224
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 287.641 17.118
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -902.120 153.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.776.492 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.776.492 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-408.956 -2.240.732
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-408.956 -2.240.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 113.852 608.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 461.239
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 461.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.114.806 -3.360.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.795.333 764.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
737.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.795.333 26.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.983 9.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -141.983 9.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -633.268 -2.899.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 131.878 -8.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.622 -981.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.191.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -123.622 210.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -47.882 46.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.604 -211.238
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -322.604 -211.238
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 191.318 25.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.310 -105.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 67.990 -105.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-441.300 -2
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.080.833 -1.825
Alınan Faiz
694.667 927.045
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.517.092 -1.711.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-701.625 -8.704.553
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 17.940 -7.095.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -60.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,19 0 -60.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-656.262 -1.549.227
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -656.262 -1.549.227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -63.303 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.783 -9.491.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.783 -9.491.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.597 20.109.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.643.380 10.618.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -7.399.826 -12.186.387 4.230.327 748.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.055 48.110 229.152 205.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.350 44.769 173.246 154.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12.278 13.190 90.555 82.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
12.278 13.190 90.555 82.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.017 -9.849 -34.649 -30.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.017 -9.849 -34.649 -30.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.055 48.110 229.152 205.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.408.881 -12.138.277 4.459.479 954.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.408.881 -12.138.277 4.459.479 954.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.643.380 1.086.597
Finansal Yatırımlar
7 36.220 54.160
Ticari Alacaklar
10 15.689.384 12.820.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.464.906 12.577.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.224.478 242.527
Diğer Alacaklar
11 25.017 38.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 25.017 38.918
Stoklar
13 9.810.127 9.176.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 269.715 396.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 269.715 396.475
Diğer Dönen Varlıklar
26 67.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 67.990
ARA TOPLAM
29.473.843 23.641.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.473.843 23.641.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.872.222 58.326.480
Diğer Finansal Yatırımlar
7 5.872.222 58.326.480
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
Diğer Alacaklar
11 184.997 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 184.997 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 30.328.017 34.010.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.960.983 3.041.083
Maddi Duran Varlıklar
18 8.165.468 8.004.507
Arazi ve Arsalar
18 394.518 421.160
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.206.210 1.222.449
Binalar
18 852.022 879.518
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 2.371.375 1.951.214
Taşıtlar
18 613.887 1.320.306
Mobilya ve Demirbaşlar
18 470.368 525.368
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 2.257.088 1.684.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.394 7.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.394 7.612
Peşin Ödenmiş Giderler
15 34.367 39.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 34.367 39.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.914.371 4.090.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.471.819 107.548.669
TOPLAM VARLIKLAR
84.945.662 131.190.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 2.933.938 3.057.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 2.513.964 3.028.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13789 419.974 29.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 544.425 592.307
Diğer Borçlar
11 721.568 964.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 721.495 964.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13820 73 15 303.348 112.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 303.348 112.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 995.799 511.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 303.279 215.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 168.338 84.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 134.941 130.879
ARA TOPLAM
5.802.357 5.453.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.802.357 5.453.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 80.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.428.804 1.241.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 1.428.804 1.241.617
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.428.804 1.321.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.231.161 6.775.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 77.714.501 124.415.023
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -240.228 -231.172
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -240.228 -231.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -18.478.689 8.113.705
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -7.399.826 12.699.246
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.714.501 124.415.023
TOPLAM KAYNAKLAR
84.945.662 131.190.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6303 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6441
Açılış: 8,6272
10,1316 Değişim: 0,14%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1399
Açılış: 10,1172
492,54 Değişim: 0,06%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.