" />

KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 21:56
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Transferler
31 -2.892.204 2.892.204
Dönem Karı (Zararı)
31 1.034.813 1.034.813 1.034.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 29.733 97.310 127.043 127.043
Dönem Sonu Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 1.034.813 2.537.822 2.537.822
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.029.672 -1.029.672 -1.029.672
Transferler
6.721.603 -6.721.603
Dönem Karı (Zararı)
31 15.206.291 15.206.291 15.206.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 1.050.246 1.050.246 1.050.246
Sermaye Arttırımı
31 99.206 99.206 99.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 3.650.781 3.650.781 3.650.781
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.092 14.092 14.092
Dönem Sonu Bakiyeler
31 7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 164.244 264.763 1.263.142 -7.609.912 15.206.291 27.134.968 27.134.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.125.687 815.076
Dönem Karı (Zararı)
15.206.291 1.034.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.878.658 1.755.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 83.867 63.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 65.797 43.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,31 -51.658 43.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 117.455 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.728.994 1.648.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.186.880 -2.805.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.433.498 -3.813.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 10.895.450 -1.050.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -16.328.948 -2.763.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.337 2.903.502
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -48.364 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -609.973 2.903.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -32.358.454 1.632.034
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 2.922.224 -5.081.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.978.250 1.157.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 4.670.748 1.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.307.502 107.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 298.000 267.040
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.154.949 922.446
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 5.714.336 922.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -559.387 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 4.026.254 -218.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,26 -1.116.268 -573.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.101.931 -15.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.756 830.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.550 -8.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -5.550 -8.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.136.247 -53.309
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 99.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 3.650.781 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.242
Kredilerden Nakit Girişleri
9 696.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.627.832 -749.551
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.627.832 -749.551
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 14.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010 753.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010 753.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 218.417 336.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 223.427 1.089.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 278.109 218.417
Ticari Alacaklar
11 18.907.146 13.473.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 16.328.948 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.578.198 13.473.648
Diğer Alacaklar
12 3.521.492 2.946.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 3.470.157 2.860.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 51.335 85.816
Stoklar
14 32.358.454 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.761.830 8.732.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 45.941 46.479
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.715.889 8.685.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 75.482 51.726
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.254.956 422.983
ARA TOPLAM
61.157.469 25.844.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.157.469 25.844.995
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 28.163 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 28.163 0
Maddi Duran Varlıklar
20 744.651 809.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.762.743 1.775.957
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.048.167 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.061.997 2.282.346
Diğer Duran Varlıklar
16 284.295 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.930.016 4.868.057
TOPLAM VARLIKLAR
66.087.485 30.713.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.178 2.566.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.764.514 4.334.508
Ticari Borçlar
11 12.481.989 5.503.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 2.344.763 37.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 10.137.226 5.466.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 2.789.233 2.491.233
Diğer Borçlar
12 195.851 755.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 195.851 755.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 4.555.656 529.402
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 3.392.528 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 1.163.128 529.402
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.522.870 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 146.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 55.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 6.960.286 6.176.219
ARA TOPLAM
33.485.832 22.502.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.485.832 22.502.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 501.458 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.958 66.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.958 66.129
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 4.930.269 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.466.685 66.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.952.517 22.569.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.134.968 8.144.024
Ödenmiş Sermaye
31 7.849.206 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
31 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 8.828.735 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 164.244 -886.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 164.244 -886.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 164.244 -886.002
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
31 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
31 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.527.905 1.527.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -7.609.912 -13.315.935
Net Dönem Karı veya Zararı
31 15.206.291 6.721.603
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.134.968 8.144.024
TOPLAM KAYNAKLAR
66.087.485 30.713.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 50.345.458 7.012.452 15.726.311 4.950.000
Satışların Maliyeti
33 -24.774.490 -2.864.960 -11.469.875 -1.941.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676
BRÜT KAR (ZARAR)
25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -1.930.335 -1.176.622 -893.735 -185.824
Pazarlama Giderleri
34,35 -72.711 -42.827 -17.993 -6.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 199.532 27.987 16.450 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -4.721.261 -48.049 149.351 -1.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.046.193 2.907.981 3.510.509 2.814.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 157.402 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -2.133 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.201.462 2.907.981 3.510.509 2.814.828
Finansman Gelirleri
38 5.759 20.367 0 0
Finansman Giderleri
38 -271.936 -244.988 52.509 -2.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.935.285 2.683.360 3.563.018 2.812.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.728.994 -1.648.547 -141.804 -530.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.522.870 0 -71.000 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.206.124 -1.648.547 -70.804 -530.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.050.246 97.310 14.274 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,31 1.311.835 81.700 19.032 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-261.589 15.610 -4.758 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -261.589 15.610 -4.758 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.050.246 97.310 14.274 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975007


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.