KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 19:26
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 -932.457 1.527.905 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 1.527.905 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966
Transferler
-932.457 -2.892.204 2.892.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.455 46.455 46.455
Dönem Karı (Zararı)
6.721.603 6.721.603
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 -886.002 1.527.905 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 -886.002 1.527.905 -13.315.935 6.721.603 8.144.024
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 -886.002 1.527.905 -13.315.935 6.721.603 8.144.024
Transferler
6.721.603 -6.721.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
93.146
Dönem Karı (Zararı)
4.323.263 4.323.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
93.146 93.146
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -792.856 -792.856 1.527.905 -6.594.332 4.323.263 12.560.433 12.560.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.485.058 -1.495.148
Dönem Karı (Zararı)
4.323.263 -409.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.323.263 -409.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.645 1.278.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.649 28.436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.449 1.249.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16.449 2.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.247.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
306.445 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.770.887 -2.364.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.334.652 1.526.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.334.652 1.526.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.615.796 50.244
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.621.404 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.608 50.244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.000.000 1.658.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.457.676 -5.494.185
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.363.432 46.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.363.432 46.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-816.497 -64.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.676.700 -87.880
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.676.700 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -87.880
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.910.148 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.850 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-165.850 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
870.021 -1.495.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.615.037 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.256.569 1.480.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.717.102
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.717.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.256.569 -236.355
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.256.569 -236.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.489 -14.401
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.489 -14.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.417 336.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
446.906 322.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 446.906 218.417
Ticari Alacaklar
10.024.253 13.473.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.024.253 13.473.648
Diğer Alacaklar
10 9.561.796 2.946.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.481.588 2.860.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.208 85.816
Stoklar
7.000.000
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.189.897 8.732.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.479 46.479
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.143.418 8.685.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 71.275 51.726
Diğer Dönen Varlıklar
13 616.177 422.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
616.177
ARA TOPLAM
37.910.304 25.844.995
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.910.304 25.844.995
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 786.462 809.754
Mobilya ve Demirbaşlar
647.741 666.435
Özel Maliyetler
138.721 143.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.771.600 1.775.957
Şerefiye
1.546.338 1.546.338
Bilgisayar Yazılımları
225.262 229.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.975.901 2.282.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.533.963 4.868.057
TOPLAM VARLIKLAR
42.444.267 30.713.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.540.382 2.566.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.540.382 2.566.474
Banka Kredileri
2.540.382 2.566.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.080.623 4.334.508
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.080.623 4.334.508
Banka Kredileri
2.080.623 4.334.508
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 23.408 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23.408 0
Ticari Borçlar
6 7.656.968 5.503.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37.261 37.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.619.707 5.466.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.674.736 2.491.233
Diğer Borçlar
10 3.431.938 755.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.431.938 755.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.439.550 529.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.439.550 529.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
142.129 146.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 49.015 55.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
93.114 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.838.149 6.176.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.838.149 6.176.219
ARA TOPLAM
29.827.883 22.502.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.827.883 22.502.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 55.951 66.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.951 66.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.951 66.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.883.834 22.569.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.560.433 8.144.024
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -792.856 -886.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-792.856 -886.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-792.856 -886.002
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.763 264.763
Yasal Yedekler
15 264.763 264.763
Diğer Yedekler
15 1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.594.332 -13.315.935
Net Dönem Karı veya Zararı
4.323.263 6.721.603
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.560.433 8.144.024
TOPLAM KAYNAKLAR
42.444.267 30.713.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 9.381.200 1.002.371
Satışların Maliyeti
19 -2.406.000 -699.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.975.200 303.351
BRÜT KAR (ZARAR)
6.975.200 303.351
Genel Yönetim Giderleri
20 -548.755 -677.178
Pazarlama Giderleri
20 -6.495 -20.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 226.690 1.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -176.787 -14.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.469.853 -407.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 500.025 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.969.878 -407.903
Finansman Gelirleri
3.574 0
Finansman Giderleri
22 -932.182 -1.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.041.270 -409.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.718.007 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.434.848 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -283.159 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.263 -409.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.263 -409.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.323.263 -409.185
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.146 112.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.432 133.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.286 -21.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-23.286 -21.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.146 112.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.416.409 -296.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.416.409 -296.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941242


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.