KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 19:33
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Transferler
165.348 -165.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-820.668 -820.668 -820.668
Dönem Karı (Zararı)
-2.892.204 -2.892.204 -2.892.204
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.455 46.455 46.455
Dönem Karı (Zararı)
6.721.603 6.721.603 6.721.603
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.580 -883.447
Dönem Karı (Zararı)
6.721.603 -2.892.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.721.603 -2.892.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.623.325 -2.878.534
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.077 110.000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -168.528
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -168.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.313 -1.911.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
78.313 -1.468.226
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -443.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -757.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -646.903
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 47.616
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -158.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.422.935 -151.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.738.732 3.170.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.378.670 8.808.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.521.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.378.670 6.286.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.553 -2.926.390
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.860.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.868.737 -2.926.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.308.213 48.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.446.712 -982.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.689 -1.512.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
538 17.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.151 -1.529.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
972.961 -369.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
656.734 75.612
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
656.734 75.612
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-351.720 383.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.220 -354.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
319.220 -354.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.393.804 -2.599.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.298.224 1.716.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -46.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -46.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -46.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.711 688.565
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.206.888 5.937.366
Kredilerden Nakit Girişleri
3.206.888 5.937.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.229.599 -5.248.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.229.599 -5.248.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.291 -241.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.291 -241.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.708 578.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.417 336.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 218.417 336.708
Ticari Alacaklar
6 13.473.648 4.094.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.473.648 4.094.978
Diğer Alacaklar
10 2.946.000 2.954.553
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.860.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85.816 2.954.553
Stoklar
8 0 3.308.213
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.732.221 1.285.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.479 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.685.742 1.285.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 51.726 55.933
Diğer Dönen Varlıklar
13 422.983 1.337.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
422.983 1.337.160
ARA TOPLAM
25.844.995 13.373.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.844.995 13.373.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 0 3.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.814
Maddi Duran Varlıklar
11 809.754 914.116
Mobilya ve Demirbaşlar
666.435 747.641
Özel Maliyetler
143.319 166.475
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.775.957 1.793.672
Şerefiye
1.546.338 1.546.338
Bilgisayar Yazılımları
229.619 245.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 1.536
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.282.346 3.718.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.868.057 6.429.985
TOPLAM VARLIKLAR
30.713.052 19.803.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.566.474 2.945.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.566.474 2.945.875
Banka Kredileri
2.566.474 2.945.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.334.508 3.813.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.334.508 3.813.103
Banka Kredileri
4.334.508 3.813.103
Ticari Borçlar
6 5.503.739 5.331.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37.261 36.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.466.478 5.294.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 2.491.233 1.518.272
Diğer Borçlar
11 755.238 98.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
755.238 98.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 529.402 881.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
529.402 881.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 146.086 128.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.286 37.375
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 6.176.219 3.480.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.176.219 3.480.973
ARA TOPLAM
22.502.899 18.197.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.502.899 18.197.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 164.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 164.715
Banka Kredileri
0 164.715
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 66.129 65.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
66.129 65.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.129 229.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.569.028 18.427.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.144.024 1.375.966
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -886.002 -932.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.002 -932.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.002 -932.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.315.935 -10.423.731
Net Dönem Karı veya Zararı
6.721.603 -2.892.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.144.024 1.375.966
TOPLAM KAYNAKLAR
30.713.052 19.803.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.853.853 8.536.041
Satışların Maliyeti
19 -3.605.849 -8.599.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.248.004 -63.872
BRÜT KAR (ZARAR)
11.248.004 -63.872
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.190.675 -1.817.164
Pazarlama Giderleri
20 -50.940 -457.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 61.328 1.358.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -178.889 -218.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.888.828 -1.198.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 337 96.971
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.889.165 -1.101.283
Finansman Gelirleri
22 10.747 116.372
Finansman Giderleri
22 -262.246 -2.058.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.637.666 -3.043.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.916.063 151.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.493.128 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.422.935 151.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.721.603 -2.892.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.721.603 -2.892.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.721.603 -2.892.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 46.455 -820.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.557 -1.011.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.102 191.047
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.455 -820.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.768.058 -3.712.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.768.058 -3.712.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916293


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: -1,17% Hacim : 5.445 Mio.TL Son veri saati : 11:25
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.384
Açılış: 1.380
8,1426 Değişim: -0,08%
Düşük 8,1273 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,6962 Değişim: -0,21%
Düşük 9,6770 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
453,00 Değişim: -0,23%
Düşük 451,66 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.