KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 22:14
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 -9.325.937 165.348 5.088.838 5.088.838
Diğer Düzeltmeler
-835.087 -835.087 -835.087
Transferler
165.348 -165.348 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-262.932 -262.932 -262.932
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954
Dönem Sonu Bakiyeler
-946.876 264.763 -9.160.589 -262.932 3.990.819 3.990.819
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 1.527.905 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Diğer Düzeltmeler
112.470 112.470 112.470
Transferler
-2.892.204 2.892.204 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-409.185 -409.185 -409.185
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -819.987 1.527.905 -13.315.935 -409.185 1.079.251 1.079.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.495.148 704.661
Dönem Karı (Zararı)
-409.185 -262.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-409.185 -262.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.278.435 -1.572.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.436 20.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -724.826
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-556.298
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-168.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.249.999 -1.306.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.438 -1.314.483
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.561
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
438.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.364.398 2.530.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.526.655 3.873.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
166.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.526.655 3.707.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.244 1.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.244 1.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.658.585 -1.361.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.494.185 -190.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.779 -1.020.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.779 -1.020.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.596 982.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.880 301.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.880 62.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
239.188
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-54.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.495.148 694.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.480.747 -526.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.717.102 1.901.752
Kredilerden Nakit Girişleri
1.717.102 1.901.752
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.355 -2.243.970
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.355 -2.243.970
Ödenen Faiz
-184.650
Alınan Faiz
321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.401 178.114
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -54.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.401 123.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.708 578.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
322.307 701.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 322.307 336.708
Ticari Alacaklar
6 3.628.412 4.094.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.628.412 4.094.978
Diğer Alacaklar
10 2.612.103 2.954.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.612.103 2.954.553
Stoklar
8 3.578.986 3.308.213
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.088.165 1.285.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.165 1.285.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 55.933
Diğer Dönen Varlıklar
13 906.706 1.337.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
906.706 1.337.160
ARA TOPLAM
12.136.679 13.373.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.136.679 13.373.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 3.814 3.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.814 3.814
Maddi Duran Varlıklar
11 919.843 914.116
Mobilya ve Demirbaşlar
753.368 747.641
Özel Maliyetler
166.475 166.475
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.793.672 1.793.672
Şerefiye
1.546.338 1.546.338
Bilgisayar Yazılımları
245.798 245.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.536 1.536
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.796.974 3.718.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.514.303 6.429.985
TOPLAM VARLIKLAR
18.650.982 19.803.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.856.369 2.945.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.856.369 2.945.875
Banka Kredileri
2.856.369 2.945.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.765.255 3.813.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.765.255 3.813.103
Banka Kredileri
3.765.255 3.813.103
Ticari Borçlar
6 4.096.067 5.331.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 36.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.059.344 5.294.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.691.658 1.518.272
Diğer Borçlar
10 98.504 98.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
98.504 98.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 965.362 881.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
965.362 881.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 128.175 128.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
37.375 37.375
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.642.778 3.480.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.642.778 3.480.973
ARA TOPLAM
17.244.168 18.197.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.244.168 18.197.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 253.698 164.715
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
253.698 164.715
Banka Kredileri
253.698 164.715
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 73.865 65.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.865 65.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.563 229.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.571.731 18.427.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.079.251 1.375.966
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -819.987 -932.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.987 -932.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.987 -932.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
15 1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -13.315.935 -10.423.731
Net Dönem Karı veya Zararı
-409.185 -2.892.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.079.251 1.375.966
TOPLAM KAYNAKLAR
18.650.982 19.803.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.002.371 2.867.036
Satışların Maliyeti
19 -699.020 -2.127.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.351 739.709
BRÜT KAR (ZARAR)
303.351 739.709
Genel Yönetim Giderleri
20 -677.178 -492.808
Pazarlama Giderleri
20 -20.631 -250.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.282 528.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.727 -110.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-407.903 414.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-407.903 414.780
Finansman Gelirleri
22 0 15.065
Finansman Giderleri
22 -1.282 -254.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-409.185 175.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -438.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -438.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-409.185 -262.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
-409.185 -262.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-409.185 -262.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 112.470 -835.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
133.799 -1.070.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.329 235.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-21.329 235.538
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.470 -835.087
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-296.715 -1.098.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-296.715 -1.098.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850390


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.