KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:21
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -52.344 264.763 -1.155.557 -4.870.837 6.528.978 6.528.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.870.837 4.870.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-2.733.060 -2.733.060 -2.733.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.064 -26.064 -26.064
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -78.408 264.763 -6.026.394 -2.733.060 3.769.854 3.769.854
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.386.470 3.386.470 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-385.940 -385.940 -385.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.670 -10.670 -10.670
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
200.000 200.000 200.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.200.000 -29.733 4.474.454 -92.821 264.763 -9.412.864 -385.940 3.916.091 3.916.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-812.479 -1.971.144
Dönem Karı (Zararı)
-385.940 -2.733.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-714.292 208.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 139.350 163.223
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
465.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 74.574
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 390.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-114.858 29.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 66.411 42.229
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.739
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.992 -12.897
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -200.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.845 -25.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -115.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 31.946 90.031
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 24.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -27.093
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 -81.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -10.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -82.779 42.126
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.058.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
287.753 553.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.710.450 2.347.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.550 71.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.713.000 2.275.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.892 1.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.892 1.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.663.256 -610.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.146.100 -401.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.280 404.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -319.280 404.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -71.493 -132.676
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.927 -665.445
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -214.927 -665.445
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 1.258.211 -215.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.744 -174.749
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-812.479 -1.971.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-517 -114.839
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-517 -114.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 2.144 -73.037
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.661 -41.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.666 1.719.135
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.579.967 1.719.135
Kredilerden Nakit Girişleri
9 4.579.967 1.719.135
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.514.301
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.514.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-547.330 -366.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -547.330 -366.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.875.431 866.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.328.101 499.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.328.101 1.875.431
Ticari Alacaklar
10.282.902 10.388.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 262.306 259.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.020.596 10.128.768
Diğer Alacaklar
0 18.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 18.856
Stoklar
12 3.839.556 2.798.595
Peşin Ödenmiş Giderler
418.778 333.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 418.778 333.017
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 51.442 46.370
Diğer Dönen Varlıklar
20 578.223 312.471
ARA TOPLAM
16.499.002 15.773.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.499.002 15.773.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 16.964 0
Maddi Duran Varlıklar
14 558.048 676.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 55.895 76.120
Peşin Ödenmiş Giderler
13 267 978
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.079.674 3.001.967
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.710.848 3.755.721
TOPLAM VARLIKLAR
20.209.850 19.528.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.306.601 2.531.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.074.462 2.405.490
Ticari Borçlar
3.705.416 3.791.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,10 6.981 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.698.435 3.791.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 419.165 490.658
Diğer Borçlar
107.243 322.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 107.243 322.170
Ertelenmiş Gelirler
13 2.756.347 1.498.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
355.713 504.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 231.304 196.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 124.409 307.670
ARA TOPLAM
12.724.947 11.543.234
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.724.947 11.543.234
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.338.346 3.684.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
230.466 188.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 230.466 188.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.568.812 3.873.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.293.759 15.416.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.916.091 4.112.701
Ödenmiş Sermaye
21 6.700.000 6.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.198.232 1.198.232
Sermaye Avansı
21 1.200.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 4.474.454 4.474.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-92.821 -82.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.821 -82.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -92.821 -82.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.763 264.763
Yasal Yedekler
21 264.763 264.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.412.864 -6.026.394
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -385.940 -3.386.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.916.091 4.112.701
TOPLAM KAYNAKLAR
20.209.850 19.528.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 11.460.030 7.560.319 4.753.956 5.251.455
Satışların Maliyeti
22 -8.512.398 -6.718.896 -3.249.339 -4.444.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.947.632 841.423 1.504.617 806.468
BRÜT KAR (ZARAR)
2.947.632 841.423 1.504.617 806.468
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.135.332 -2.162.386 -895.755 -1.082.335
Pazarlama Giderleri
23 -1.057.818 -1.367.020 -485.105 -670.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.207.402 821.871 378.508 165.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -676.647 -430.386 1.822 -478.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
285.237 -2.296.498 504.087 -1.258.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 25.564 10.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
285.237 -2.270.934 504.087 -1.248.249
Finansman Gelirleri
26 53.385 24.574 4.347 713
Finansman Giderleri
26 -799.260 -434.223 -439.755 -241.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-460.638 -2.680.583 68.679 -1.489.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
74.698 -52.477 -28.997 4.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 74.698 -52.477 -28.997 4.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-385.940 -2.733.060 39.682 -1.484.274
DÖNEM KARI (ZARARI)
-385.940 -2.733.060 39.682 -1.484.274
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-385.940 -2.733.060 39.682 -1.484.274
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.670 -26.064 -10.799 9.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -13.679 -32.580 -13.844 11.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.009 6.516 3.045 -2.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 3.009 6.516 3.045 -2.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.670 -26.064 -10.799 9.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-396.610 -2.759.124 28.883 -1.474.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-396.610 -2.759.124 28.883 -1.474.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701996


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.