KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 14:36
KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.452 49.934.683 49.934.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 86.121 1.527.331 -1.613.452 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 98.010 2.316.067 2.414.077 2.414.077
Dönem Karı (Zararı)
2.316.067 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
98.010 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -363.297 1.439.303 23.956.687 2.316.067 52.348.760 52.348.760
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -364.432 1.439.303 23.956.686 6.394.948 57.784.049 57.784.049
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 1.298.820 5.096.128 -6.394.948 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 -44.813 4.573.212 4.528.399 4.528.399
Dönem Karı (Zararı)
4.573.212 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -44.813 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
28 -10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.544 -409.245 2.738.123 19.052.814 4.573.212 52.312.448 52.312.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.299.415 16.045.193
Dönem Karı (Zararı)
4.573.212 2.316.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.573.212 2.316.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.774.292 893.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 168.000 9.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 265.747 226.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 265.747 226.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 47.112 17.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 47.112 17.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.466.287 640.813
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -172.854 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.817.594 13.300.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.001.121 -8.206.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.001.121 -8.206.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.629.724 856.741
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.629.724 856.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.320.484 20.447.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 11.413.192 5.163.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.907.292 15.283.849
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12,13 -1.131.493 202.664
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,12,13 -1.131.493 202.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.165.098 16.510.584
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -1.865.683 -465.391
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.362 -14.906
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 0 2
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.974 1.891
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 7.974 1.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.336 -16.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.336 -16.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.000.146 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -146 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -146
Ödenen Temettüler
20 -10.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.263.907 16.030.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.263.907 16.030.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 70.241.351 48.763.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 75.505.258 64.793.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 75.505.258 70.241.351
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 66.507.282 61.506.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 66.507.282 61.506.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 540.485 522.442
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 540.485 522.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 239.355 204.187
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 239.355 204.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 956.161 1.865.683
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
143.748.541 134.339.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.748.541 134.339.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.061.556 3.834.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.061.556 3.834.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 134.804 129.993
Mobilya ve Demirbaşlar
14 134.804 129.993
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 412.092 450.763
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 0 85
Bilgisayar Yazılımları
15 0 85
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 304.154 230.797
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.429.860 6.163.861
TOPLAM VARLIKLAR
149.178.401 140.503.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 192.103 197.657
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 192.103 197.657
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 192.103 197.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 92.682.716 77.362.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 25.907.447 14.494.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 66.775.269 62.867.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
8 7.025 7.025
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.025 7.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.528.441 1.865.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 829.333 1.264.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 463.465 268.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 365.868 996.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 434.974 935.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 434.974 935.763
ARA TOPLAM
95.674.592 81.633.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.674.592 81.633.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
263.772 285.267
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
263.772 285.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 263.772 285.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
16 6.102 6.248
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16 6.102 6.248
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 921.487 795.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 921.487 795.037
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.191.361 1.086.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.865.953 82.719.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.312.448 57.784.049
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 948.299 993.112
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 948.299 993.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 948.299 993.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.738.123 1.439.303
Yasal Yedekler
20 2.738.123 1.439.303
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 19.052.814 23.956.686
Net Dönem Karı veya Zararı
20 4.573.212 6.394.948
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.312.448 57.784.049
TOPLAM KAYNAKLAR
149.178.401 140.503.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.347.516.808 5.784.207.981 520.409.128 2.893.093.709
Satışların Maliyeti
21 -1.338.841.003 -5.775.124.453 -517.082.500 -2.888.789.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.675.805 9.083.528 3.326.628 4.304.313
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.675.805 9.083.528 3.326.628 4.304.313
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.263.567 -4.766.661 -2.683.585 -2.316.026
Pazarlama Giderleri
22 -2.623.140 -2.010.367 -1.059.591 -942.902
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 198.061 276.641 107.947 138.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 0 -11.035 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
987.159 2.572.106 -308.601 1.183.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 4.708 0 4.708
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.253 0 -1.253 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
985.906 2.576.814 -309.854 1.188.684
Finansman Gelirleri
25 5.103.414 398.144 2.522.947 247.125
Finansman Giderleri
25 -49.821 -18.078 -24.257 34.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.039.499 2.956.880 2.188.836 1.469.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.466.287 -640.813 -617.230 -303.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.528.441 -691.340 -665.177 -366.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 62.154 50.527 47.947 63.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.573.212 2.316.067 1.571.606 1.166.974
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.573.212 2.316.067 1.571.606 1.166.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.573.212 2.316.067 1.571.606 1.166.974
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.813 98.010 -8.054 107.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.016 125.654 -10.067 137.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.203 -27.644 2.013 -30.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.203 -27.644 2.013 -30.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.813 98.010 -8.054 107.116
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.528.399 2.414.077 1.563.552 1.274.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.528.399 2.414.077 1.563.552 1.274.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8173 Değişim: 0,00%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8247
Açılış: 8,8173
10,3165 Değişim: -0,02%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,85 Değişim: 0,13%
Düşük 495,36 28.09.2021 Yüksek 497,11
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.