KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 16:18
KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -149.244 878.232 13.182.181 5.714.005 44.625.174 44.625.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 285.407 5.428.598 -5.714.005 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -37.218 3.341.233 3.304.015 3.304.015
Dönem Karı (Zararı)
3.341.233 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.218 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78.417 78.417 78.417
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -186.462 1.163.639 18.689.196 3.341.233 48.086.023 48.086.023
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
33 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -39.296 1.861.473 1.822.177 1.822.177
Dönem Karı (Zararı)
1.861.473 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.296 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18.462 2.966.576
Dönem Karı (Zararı)
33 1.861.473 3.341.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.861.473 3.341.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
582.756 894.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 131.103 123.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49 -12.957 -31.022
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49 -12.957 -31.022
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
99.194 83.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 99.194 83.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 365.416 718.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.458.142 52.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.944.980 -408.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.944.980 -408.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 16-17 629.457 -1.558.252
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 629.457 -1.558.252
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 845.623 2.346.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.799.495 2.435.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.645.118 -88.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -9.135 -406.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -9.135 -406.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.893 78.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.893 78.417
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
986.087 4.287.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -967.625 -1.321.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.381.726 2.624.495
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 3.415.900 2.647.330
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.174 -22.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -34.174 -21.301
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -1.534
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.400.188 5.591.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.400.188 5.591.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 43.168.445 35.448.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.568.633 41.039.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 46.568.633 43.168.445
Finansal Yatırımlar
8 3.503.850 6.919.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 3.503.850 6.919.750
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3.503.850 6.919.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 24.710.428 21.765.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.710.428 21.765.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 136.556 88.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 136.556 88.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 252.384 117.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 252.384 117.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 911.672 1.083.671
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
76.083.523 73.144.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.083.523 73.144.086
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 3.035.267 3.674.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.035.267 3.674.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 183.731 276.490
Mobilya ve Demirbaşlar
20 183.731 276.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 723 4.895
Bilgisayar Yazılımları
21 723 4.895
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 144.007 97.315
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.523.439 4.213.303
TOPLAM VARLIKLAR
79.606.962 77.357.389
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 27.435.269 26.589.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.199.864 8.999.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.235.405 17.590.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 6.889 1.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.889 1.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 401.024 967.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 287.068 362.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 287.068 362.003
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 359.725 299.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 359.725 299.279
ARA TOPLAM
28.489.975 28.220.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.489.975 28.220.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 711.622 575.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 711.622 575.006
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
711.622 575.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.201.597 28.795.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.405.365 48.562.295
Ödenmiş Sermaye
33 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -238.646 -199.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -238.646 -199.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -238.646 -199.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.353.182 1.163.639
Yasal Yedekler
33 1.353.182 1.163.639
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 22.429.356 18.689.196
Net Dönem Karı veya Zararı
33 1.861.473 3.908.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.405.365 48.562.295
TOPLAM KAYNAKLAR
79.606.962 77.357.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 6.215.948.786 740.414.748 2.303.622.579 111.806.909
Satışların Maliyeti
45 -6.206.405.031 -732.315.445 -2.299.506.606 -108.933.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.543.755 8.099.303 4.115.973 2.873.221
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.543.755 8.099.303 4.115.973 2.873.221
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -6.866.310 -6.590.884 -2.196.634 -2.099.214
Pazarlama Giderleri
47-48 -2.030.066 -1.847.497 -752.618 -590.094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 233.511 511.299 72.588 90.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -184.814 -822.054 -2 -3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
696.076 -649.833 1.239.307 274.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
696.076 -649.833 1.239.307 274.382
Finansman Gelirleri
51 1.535.414 4.798.277 123.763 2.248.010
Finansman Giderleri
51 -4.601 -89.166 10.469 -19.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.226.889 4.059.278 1.373.539 2.502.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-365.416 -718.045 -279.290 -439.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -401.024 -738.188 -283.316 -440.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 35.608 20.143 4.026 579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.861.473 3.341.233 1.094.249 2.062.803
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.861.473 3.341.233 1.094.249 2.062.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.861.473 3.341.233 1.094.249 2.062.803
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -39.296 -37.218 -151.342 -12.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -50.379 -47.715 -194.028 -16.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 11.083 10.497 42.686 3.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 11.083 10.497 42.686 3.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.296 -37.218 -151.342 -12.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.822.177 3.304.015 942.907 2.049.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.822.177 3.304.015 942.907 2.049.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794374


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3205 Değişim: 0,08%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0097 Değişim: 0,14%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
478,38 Değişim: 0,15%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.