" />

KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 17:23
KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -115.684 607.931 8.017.870 5.434.612 38.944.729 38.944.729
Transferler
33 270.301 5.164.311 -5.434.612 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -16.762 1.138.522 1.121.760 1.121.760
Dönem Karı (Zararı)
1.138.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.762
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -132.446 878.232 13.182.181 1.138.522 40.066.489 40.066.489
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -149.244 878.232 13.182.181 5.714.005 44.625.174 44.625.174
Transferler
33 285.407 5.428.598 -5.714.005 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -24.741 1.176.572 1.151.831 1.151.831
Dönem Karı (Zararı)
1.176.572
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.741
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78.417 78.417 78.417
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -173.985 1.163.639 18.689.196 1.176.572 45.855.422 45.855.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.636.901 -24.031.030
Dönem Karı (Zararı)
33 1.176.572 1.138.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.176.572 1.138.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.036 181.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 40.605 62.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49 -13.918 -65.892
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49 -13.918 -65.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.564 22.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 27.564 22.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 159.785 162.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.706.102 -24.003.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.280.569 3.938.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.280.569 3.938.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 16-17 -3.359.812 -3.902.336
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 -3.359.812 -3.902.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -912.436 -25.067.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.446.028 -14.669.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 533.592 -10.398.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 768.298 1.027.985
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 768.298 1.027.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.417 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
78.417 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.315.494 -22.683.814
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -1.321.407 -1.347.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.830.335 6.765.279
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 3.831.869 6.765.279
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.534 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.534 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.806.566 -17.265.751
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.806.566 -17.265.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 35.448.471 49.220.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 32.641.905 31.955.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 32.641.905 35.448.471
Finansal Yatırımlar
8 7.968.186 11.800.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 7.968.186 11.800.055
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7.968.186 11.800.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 24.842.301 21.561.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.842.301 21.561.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 1.497.198 120.281
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.497.198 120.281
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 124.550 177.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 124.550 177.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.475.136 1.321.407
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
68.549.276 70.429.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.549.276 70.429.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 3.097.146 1.214.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.097.146 1.214.895
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 356.387 390.418
Mobilya ve Demirbaşlar
20 356.387 390.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 24.871 29.911
Bilgisayar Yazılımları
21 24.871 29.911
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 87.980 71.461
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.726.095 1.866.396
TOPLAM VARLIKLAR
72.275.371 72.295.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 23.933.011 24.845.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.399.027 8.845.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.533.984 16.000.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 112 111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 112 111
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 170.119 1.321.407
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.516.657 674.548
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.516.657 674.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 300.927 374.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 300.927 374.739
ARA TOPLAM
25.920.826 27.216.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.920.826 27.216.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 499.123 454.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 499.123 454.551
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
499.123 454.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.419.949 27.670.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.855.422 44.625.174
Ödenmiş Sermaye
33 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -173.985 -149.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -173.985 -149.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -173.985 -149.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.163.639 878.232
Yasal Yedekler
33 1.163.639 878.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 18.689.196 13.182.181
Net Dönem Karı veya Zararı
33 1.176.572 5.714.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.855.422 44.625.174
TOPLAM KAYNAKLAR
72.275.371 72.295.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 316.955.572 332.459.139
Satışların Maliyeti
45 -313.857.051 -329.196.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.098.521 3.263.107
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.098.521 3.263.107
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.343.060 -2.061.154
Pazarlama Giderleri
47-48 -639.667 -968.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 107.960 288.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -822.056 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-598.302 521.979
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-598.302 521.979
Finansman Gelirleri
51 2.017.582 1.178.636
Finansman Giderleri
51 -82.923 -399.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.336.357 1.300.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-159.785 -162.119
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -170.119 -146.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 10.334 -15.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.176.572 1.138.522
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.176.572 1.138.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.176.572 1.138.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -24.741 -16.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -30.927 -20.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 6.186 4.191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 6.186 4.191
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.741 -16.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.151.831 1.121.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.151.831 1.121.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679116


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.117 Değişim: 0,47% Hacim : 44.087 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0917 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0965
Açılış: 32,9927
36,1126 Değişim: 0,32%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.594,99 Değişim: 0,98%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.595,24
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.