KAP ***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 22:59
KAP ***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.268.358.272 818.353.873 519.263.409 307.242.105
Satışların Maliyeti
18 -1.002.114.428 -487.903.404 -423.361.137 -147.366.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
266.243.844 330.450.469 95.902.272 159.875.537
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
266.243.844 330.450.469 95.902.272 159.875.537
Genel Yönetim Giderleri
19 -71.170.853 -26.341.839 -45.239.318 -11.314.372
Pazarlama Giderleri
19 -54.889.879 -46.018.527 -15.648.582 -19.352.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -392.552 -392.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 209.638.311 50.666.066 -7.283.013 7.454.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -125.156.910 -26.724.656 -56.190.170 -2.620.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
224.271.961 282.031.513 -28.851.363 134.042.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.489.851 449.058 3.223.772 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -855.759 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.906.053 282.480.571 -25.627.591 134.042.735
Finansman Gelirleri
22 48.934.997 12.252.832 48.934.997 685.307
Finansman Giderleri
22 -199.131.115 -236.047.584 -55.025.619 -69.728.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.709.935 58.685.819 -31.718.213 65.000.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 36.865.511 -7.558.604 2.224.921 -16.996.652
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.431.560 0 -7.204.153 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.297.071 -7.558.604 9.429.074 -16.996.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.575.446 51.127.215 -29.493.292 48.003.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.575.446 51.127.215 -29.493.292 48.003.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.575.446 51.127.215 -29.493.292 48.003.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.672.627 -288.549.338
Dönem Karı (Zararı)
17 115.575.446 51.127.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.036.559 6.316.942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 32.141.955 11.162.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 10.716.131 -3.976.323
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.976.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 12.351.181 1.964.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.580.358 1.420.581
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 770.823 544.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5-20-22 6.318.684 35.636.690
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
88.579.891 -12.252.832
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-59.840.652 43.620.416
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.417.868 4.429.468
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-29.838.423 -160.362
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.374.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -36.865.511 7.558.604
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -45.580.891
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10-12 -449.058
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-449.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-425.296.966 -345.353.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -189.544.747 -113.530.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.544.747 -113.530.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -44.349.241 -30.028.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.028.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -250.464.159 -252.675.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -173.631.395 -21.696.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 144.213.826 33.155.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.155.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 0 1.563.839
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.224.109 8.647.664
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.224.109 8.647.664
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 124.253.589 30.722.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -23.550.730 -1.511.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.550.730 -1.511.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-278.684.961 -287.909.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.414.977 -639.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -9.431.560 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.141.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.800.327 -67.432.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 33.953 1.495.264
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.953 1.495.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -155.964.424 -68.927.450
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.964.424 -68.927.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
56.130.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.249.142 383.380.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
482.597.663
Kredilerden Nakit Girişleri
5 482.597.663
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.509.902
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -95.509.902
Ödenen Faiz
22 -28.739.240 -31.367.584
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-67.849.125
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-542.722.096 27.399.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-542.722.096 27.399.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 546.972.516 6.145.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.250.420 33.544.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.250.420 546.972.516
Finansal Yatırımlar
4 0 56.130.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 56.130.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 56.130.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 944.727.490 773.316.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 388.863.701 260.023.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 555.863.789 513.293.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 81.743.734 37.394.493
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 775.662 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80.968.072 37.394.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 676.739.431 424.771.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 204.429.058 33.911.205
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.646.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
180.783.006 33.911.205
Diğer Dönen Varlıklar
16 28.181.449 5.040.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 28.181.449 5.040.320
ARA TOPLAM
1.940.071.582 1.877.537.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.940.071.582 1.877.537.014
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 403.794.991 279.647.175
Diğer Maddi Duran Varlıklar
403.794.991 279.647.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 18.136.164 20.693.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.077.948 879.864
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.077.948 879.864
Peşin Ödenmiş Giderler
3.113.542 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.113.542
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.014.248
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
436.136.893 301.220.588
TOPLAM VARLIKLAR
2.376.208.475 2.178.757.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 87.313.775 375.036.943
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.313.775 375.036.943
Banka Kredileri
87.313.775 375.036.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 172.502.641 123.715.360
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 172.502.641 123.715.360
Banka Kredileri
5 172.502.641 123.715.360
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 198.752.938 84.377.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.480.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 190.272.608 84.377.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 48.117.625 8.913.854
Diğer Borçlar
7 1.243.897 13.468.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,25 1.228.897 326.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.000 13.141.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 467.882.542 343.628.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 467.882.542 343.628.953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.625.097 1.494.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.699.538 3.967.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.980.499 1.018.981
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.719.039 2.948.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 12.996.394 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.996.394
ARA TOPLAM
1.002.134.447 954.602.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.134.447 954.602.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 230.068.137 118.943.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 230.068.137 118.943.430
Banka Kredileri
180.670.618 101.736.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
49.397.519 17.206.628
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.752.683 5.624.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.752.683 5.624.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 43.085.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.820.820 167.652.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.243.955.267 1.122.254.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 1.132.253.208 1.056.502.719
Ödenmiş Sermaye
135.000.000 135.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
634.306.428 634.319.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 148.163.144 150.178.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
148.163.144 150.178.481
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
148.163.144 150.178.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -106.375.728 -68.578.995
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-106.375.728 -68.578.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-106.375.728 -68.578.995
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 7.759.311 7.759.311
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 197.824.607 136.340.436
Net Dönem Karı veya Zararı
17 115.575.446 61.484.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.132.253.208 1.056.502.719
TOPLAM KAYNAKLAR
2.376.208.475 2.178.757.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.000.000 -1.497.030 153.232.299 -69.481.974 4.557.551 60.003.211 79.538.985 326.353.042 0 326.353.042
Transferler
3.201.760 76.337.225 -79.538.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-714.619 -36.663.060 51.127.215 13.749.536 13.749.536
Dönem Karı (Zararı)
51.127.215 51.127.215 51.127.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-714.619 -36.663.060 -37.377.679 -37.377.679
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.000.000 -2.211.649 153.232.299 -106.145.034 7.759.311 136.340.436 51.127.215 340.102.578 0 340.102.578
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 135.000.000 634.319.315 -3.053.818 153.232.299 -68.578.995 7.759.311 136.340.436 61.484.171 1.056.502.719 0 1.056.502.719
Diğer Düzeltmeler
-12.887 -12.887 -12.887
Transferler
0 61.484.171 -61.484.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.015.337 -37.796.733 115.575.446 75.763.376 75.763.376
Dönem Karı (Zararı)
-2.015.337 -37.796.733 115.575.446 115.575.446 115.575.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -39.812.070 -39.812.070
Dönem Sonu Bakiyeler
17 135.000.000 634.306.428 -5.069.155 153.232.299 -106.375.728 7.759.311 197.824.607 115.575.446 1.132.253.208 0 1.132.253.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 115.575.446 51.127.215 -29.493.292 48.003.348
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.015.337 -714.619 -1.780.888 -295.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.687.117 -893.274 -2.374.519 -369.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 671.780 178.655 593.631 73.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 671.780 178.655 593.631 73.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-37.796.733 -36.663.060 605.405 -42.826.926
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -41.927.130 -45.580.891 6.075.542 -54.219.499
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -41.927.130 -45.580.891 6.075.542 -54.219.499
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 4.130.397 8.917.831 -5.470.137 11.392.573
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.130.397 8.917.831 -5.470.137 11.392.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16 -39.812.070 -37.377.679 -1.175.483 -43.122.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16 75.763.376 13.749.536 -30.668.775 4.881.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.763.376 13.749.536 -30.668.775 4.881.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212113


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9516 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,1749 Değişim: -0,29%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.863,96 Değişim: -1,21%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.