KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:50
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 148.240.228 -148.240.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.912.659 1.099.398.902 1.099.398.902
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
486.243 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 109.007.453 -113.089.921 1.098.912.659 1.811.872.991 1.811.872.991
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.628.047 175.538.752 -179.621.220 3.481.065.296 4.269.825.379 4.269.825.379
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.062.789 3.472.002.507 -3.481.065.296 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
503.176 190.919.160 191.422.336 191.422.336
Dönem Karı (Zararı)
190.919.160 190.919.160 190.919.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
503.176 0 503.176 503.176
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.124.871 184.601.541 3.292.381.287 190.919.160 4.461.247.715 4.461.247.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.275.087 86.914.147
Dönem Karı (Zararı)
190.919.160 1.098.912.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.294.977 -1.059.125.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 1.693.844 3.481.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
928.571 1.231.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
928.571 1.231.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3 43.621.967 91.661.793
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
468.317.550 384.102.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -429.743.570 -1.539.602.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.539.602.575
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-429.743.570 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-523.385 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.336.614 46.831.299
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.297.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.984.812 -55.704.839
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -36.521.008 -45.527.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -51.377.481 -54.142.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.785.217 12.174.339
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.294.535 70.708.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.230.193 119.323.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
250.877.523 86.618.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
397.564 296.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.070.597 255.953.518
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.088.427.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.644 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -74.703 -642.709
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 31.735.656 2.345.023.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-323.504.820 -366.876.297
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 133.530.458 2.019.566.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -413.413.311 -2.294.781.095
Ödenen Faiz
3 -43.621.967 -91.661.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.159.136 -24.008.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.159.136 -24.008.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
182.152.173 70.613.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.993.037 46.604.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
141.993.037 182.152.173
Finansal Yatırımlar
986.445.632 560.000.000
Ticari Alacaklar
337.218.674 473.990.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
176.679.195 362.971.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
160.539.479 111.018.067
Diğer Alacaklar
7.871.817 8.135.491
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.771.720 2.771.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.100.097 5.363.771
Stoklar
3 1.332.994.991 1.297.035.835
Peşin Ödenmiş Giderler
3 765.633.341 714.267.416
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.235.181 74.864.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
689.398.160 639.403.002
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
219.643 65.142
Diğer Dönen Varlıklar
34.141.884 22.951.073
ARA TOPLAM
3.606.519.019 3.258.597.196
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.606.519.019 3.258.597.196
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.566.862.364 1.566.862.364
Ticari Alacaklar
127.268.950 121.482.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
126.461.504 119.209.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
807.446 2.272.648
Diğer Alacaklar
1.009.497 1.017.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.009.497 1.017.427
Stoklar
3 447.483.072 446.921.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.378.686 14.855.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 4.732.696.703 4.764.432.360
Maddi Duran Varlıklar
4 13.664.597 14.308.950
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.178.603 11.429.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 835.228 864.227
Peşin Ödenmiş Giderler
276.913 265.357
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.915.654.613 6.942.439.125
TOPLAM VARLIKLAR
10.522.173.632 10.201.036.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 802.894.256 572.614.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.386.470 68.725.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
721.507.786 503.889.076
Ticari Borçlar
98.758.925 174.544.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.140.299 19.733.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
97.618.626 154.810.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.760.718 2.692.583
Diğer Borçlar
13.141.744 13.133.847
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.486.281 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.655.463 2.657.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 224.804.836 318.678.583
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 119.213.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
224.804.836 199.465.317
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.798.640 3.332.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.798.640 3.332.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.312.865 15.936.339
ARA TOPLAM
1.156.471.984 1.100.933.341
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.156.471.984 1.100.933.341
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 3.970.630.243 4.012.474.928
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
379.470.821 355.917.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.591.159.422 3.656.557.282
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
30.741.869 29.178.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.056.343 1.379.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.685.526 27.799.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 896.470.134 782.301.852
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
701.886.110 581.689.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
194.584.024 200.612.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.611.687 6.322.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.611.687 6.322.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.904.453.933 4.830.277.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.060.925.917 5.931.210.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.461.247.715 4.269.825.379
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-66.531.299 -66.531.299
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
126.922.325 126.922.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.124.871 -7.628.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.124.871 -7.628.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.628.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
184.601.541 175.538.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.292.381.287 -179.621.220
Net Dönem Karı veya Zararı
190.919.160 3.481.065.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.461.247.715 4.269.825.379
TOPLAM KAYNAKLAR
10.522.173.632 10.201.036.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
165.006.085 350.142.422
Satışların Maliyeti
-88.558.597 -311.815.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.447.488 38.326.852
BRÜT KAR (ZARAR)
76.447.488 38.326.852
Genel Yönetim Giderleri
-15.842.126 -12.022.060
Pazarlama Giderleri
-22.042.726 -17.046.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
340.885.277 147.008.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.720.324 -143.908.922
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.539.602.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
261.727.589 1.551.960.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
426.445.632 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-64.562 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
523.385 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
688.632.044 1.551.960.324
Finansman Gelirleri
2.876.825 20.361
Finansman Giderleri
-500.589.709 -453.068.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
190.919.160 1.098.912.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
190.919.160 1.098.912.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.919.160 1.098.912.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
190.919.160 1.098.912.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,21860000 1,25850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
503.176 486.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
503.176 486.243
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
503.176 486.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.422.336 1.099.398.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
191.422.336 1.099.398.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028745


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.