KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 23:01
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784
Transferler
216.347.602 -216.347.602 -457.173.521 -457.173.521
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.589 -456.841.932 -456.841.932 -456.841.932
Dönem Karı (Zararı)
-456.841.932 -331.589 -331.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.589
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.373 -262.837.468 -456.841.932 105.494.263 105.494.263
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089
Transferler
148.240.228 -148.240.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
588.783 997.731.976 998.320.759 998.320.759
Dönem Karı (Zararı)
997.731.976 997.731.976 997.731.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
588.783 588.783 588.783
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 109.007.453 -113.089.921 997.731.976 1.710.794.848 1.710.794.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
580.164.721 218.890.453
Dönem Karı (Zararı)
997.731.976 -456.841.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-886.343.236 623.313.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.958.984 4.558.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-265.482 89.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-265.482 89.175
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.252.766 68.541.241
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
610.262.570 550.758.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.539.602.575 79.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.539.602.575 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 79.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-949.499 -712.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
465.876.137 52.799.293
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.031.499 4.161.407
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-290.974 -80.239.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.702.321 33.779.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.329.727 -12.406.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
306.813.545 42.350.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.757.659 65.152.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
577.264.877 219.271.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
2.899.844 -380.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
277.549.645 4.579.134
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.088.427.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 237.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -696.582 -200.293
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.366.673.512 4.542.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-631.247.607 -205.795.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.743.727.957 970.577.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.334.722.798 -1.107.832.084
Ödenen Faiz
-40.252.766 -68.541.241
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.466.759 17.673.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.466.759 17.673.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.613.039 69.748.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.079.798 87.422.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
297.079.799 70.613.039
Ticari Alacaklar
424.909.114 446.577.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
367.503.081 369.555.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
57.406.033 77.021.793
Diğer Alacaklar
45.034.596 23.254.326
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.771.720 2.771.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.262.876 20.482.606
Stoklar
3 1.584.927.234 1.481.749.415
Peşin Ödenmiş Giderler
3 483.356.646 415.726.168
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.606.534 31.336.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
444.750.112 384.389.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24.275 7.715
Diğer Dönen Varlıklar
14.957.835 82.144.415
ARA TOPLAM
2.850.289.499 2.520.072.504
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.850.289.499 2.538.027.684
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2.088.969.185 541.900
Ticari Alacaklar
151.064.226 92.364.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
141.479.887 82.830.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.584.339 9.534.035
Diğer Alacaklar
1.039.315 1.044.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.039.315 1.044.000
Stoklar
3 525.892.865 628.779.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.055.909 14.106.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.667.772.850 2.494.843.787
Maddi Duran Varlıklar
4 16.029.401 16.344.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.284.821 19.431.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 745.757 787.014
Peşin Ödenmiş Giderler
3 423.466 351.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.482.277.795 3.268.594.295
TOPLAM VARLIKLAR
7.332.567.294 5.806.621.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 600.951.069 1.854.157.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.396.138 135.711.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
555.554.931 1.718.446.563
Ticari Borçlar
445.511.294 270.181.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.438.155 32.667.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
426.073.139 237.513.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.014.941 2.292.663
Diğer Borçlar
34.708.879 10.543.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.336.026 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.372.853 67.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 227.993.428 156.332.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.418.781 3.205.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.418.781 3.205.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.148.524 3.323.608
ARA TOPLAM
1.325.746.916 2.300.036.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.325.746.916 2.300.036.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 3.504.184.278 2.232.950.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.619.220 126.398.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.260.565.058 2.106.551.143
Diğer Borçlar
25.715.950 30.298.104
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.379.035 1.319.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.336.915 28.978.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 761.230.845 526.078.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.894.457 4.784.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.894.457 4.784.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.296.025.530 2.794.111.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.621.772.446 5.094.147.890
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.710.794.848 712.474.089
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.063.696 -4.652.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.063.696 -4.652.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.063.696 -4.652.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
109.007.453 109.007.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.089.921 -261.330.149
Net Dönem Karı veya Zararı
997.731.976 148.240.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.710.794.848 712.474.089
TOPLAM KAYNAKLAR
7.332.567.294 5.806.621.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
643.577.732 507.211.158 -43.959.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.805.467 134.428.744 103.478.615 48.133.053
BRÜT KAR (ZARAR)
141.805.467 134.428.744 103.478.615 48.133.053
Genel Yönetim Giderleri
-30.432.435 -17.874.734 -18.410.375 -9.205.218
Pazarlama Giderleri
-34.589.469 -24.264.494 -17.543.084 -11.827.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
288.111.680 177.792.534 141.103.416 64.848.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-240.282.592 -125.340.506 -96.373.670 -46.064.541
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.539.602.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.664.215.226 144.741.544 112.254.902 45.884.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
949.499 712.882 949.499 712.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.665.164.725 145.454.426 113.204.401 46.597.315
Finansman Gelirleri
94.008 8.690 73.647 6.852
Finansman Giderleri
-667.526.757 -602.305.048 -214.458.731 -392.935.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,14260000 -0,52320000 -0,11590000 -0,39660000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
588.783 -331.589 102.540 -399.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
588.783 -331.589 102.540 -399.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
588.783 -331.589 102.540 -399.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
998.320.759 -457.173.521 -101.078.143 -346.730.449
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
998.320.759 -457.173.521 -101.078.143 -346.730.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958166


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: -1,36% Hacim : 4.015 Mio.TL Son veri saati : 12:08
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6735 Değişim: 0,31%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1580 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,14 Değişim: 0,43%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.