KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 20:41
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 0 -196.892.497 196.882.437 -10.060 -10.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 215.036.241 211.613.920 211.613.920
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.373.928 215.036.241 562.167.565 562.167.565
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.373.928 215.036.241 562.167.565 562.167.565
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -93.322 0 0 150.332.540 150.239.219 150.239.219
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.373 -263.337.687 150.332.540 712.406.784 712.406.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
798.595.131 81.124.295
Dönem Karı (Zararı)
150.332.540 215.036.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
395.426.634 3.643.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44543 9.997.422 7.044.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
700.953 -146.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
700.953 -146.131
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.575.440 105.868.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.070.538.912 330.435.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-702.858.920 -438.614.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -702.938.205 -438.535.477
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 79.285 -79.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -527.173 -944.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
252.879.699 -136.204.133
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.414.882 246.188.112
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 299.099.561 100.545.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.770.790 -52.738.154
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.841.121 36.637.994
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-87.850.536 -399.003.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.145.461 -67.834.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
798.638.873 82.476.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-43.742 -1.351.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.285.265 6.084.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44543 251.766 308.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
44543 -675.507 -617.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.861.524 6.393.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-705.637.263 -24.254.384
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.776.677.870 1.530.227.853
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.464.739.693 -1.507.688.838
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
8 0 -6.057.898
Ödenen Faiz
-17.575.440 -40.735.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.397 62.954.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.397 62.954.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.421.760 8.466.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.094.363 71.421.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.094.363 71.421.760
Ticari Alacaklar
6 446.577.426 446.134.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
369.555.633 373.157.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
77.021.793 72.977.681
Diğer Alacaklar
7 23.248.951 79.664.155
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.766.520 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.482.431 79.664.155
Türev Araçlar
8 0 79.285
Stoklar
9 1.481.749.415 1.730.798.094
Peşin Ödenmiş Giderler
17 415.722.085 294.261.536
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.332.907 36.310.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
384.389.178 257.951.329
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 7.715 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
18 82.149.642 132.892.669
ARA TOPLAM
2.520.549.597 2.755.257.097
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.538.504.777 2.755.257.097
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 92.364.415 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
82.830.380 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.534.035 3.718.981
Diğer Alacaklar
7 1.044.000 980.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.044.000 980.101
Türev Araçlar
8 0 0
Stoklar
9 628.779.710 678.830.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 14.106.410 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.494.843.787 1.699.044.058
Maddi Duran Varlıklar
12 16.344.374 17.328.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 19.431.062 21.854.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 786.243 827.664
Peşin Ödenmiş Giderler
17 351.623 41.382
Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.268.051.624 2.535.707.994
TOPLAM VARLIKLAR
5.806.556.401 5.290.965.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.854.157.664 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.711.101 112.422.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.718.446.563 1.415.504.381
Ticari Borçlar
6 270.182.660 196.035.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.668.450 24.931.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
237.514.210 171.103.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.292.663 2.336.405
Diğer Borçlar
7 10.543.595 11.193.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 11.193.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
67.209 0
Türev Araçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 156.332.410 183.913.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.205.497 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.205.497 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.323.984 4.291.417
ARA TOPLAM
2.300.038.473 1.928.620.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.300.038.473 1.928.620.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.232.950.024 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.398.881 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.106.551.143 2.022.839.984
Ticari Borçlar
6 0 306.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 306.142
Diğer Borçlar
7 30.298.104 38.670.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.319.291 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.978.813 38.670.907
Türev Araçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 526.078.576 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.784.440 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.784.440 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.794.111.144 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.094.149.617 4.728.797.526
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
712.406.784 562.167.565
Ödenmiş Sermaye
21 873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.652.479 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.652.479 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.652.479 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.374 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-263.337.687 -478.373.928
Net Dönem Karı veya Zararı
150.332.540 215.036.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
712.406.784 562.167.565
TOPLAM KAYNAKLAR
5.806.556.401 5.290.965.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.988.371.425 1.712.508.229
Satışların Maliyeti
22 -1.211.651.077 -1.170.591.706
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
776.720.348 541.916.523
BRÜT KAR (ZARAR)
776.720.348 541.916.523
Genel Yönetim Giderleri
23 -38.229.732 -41.528.220
Pazarlama Giderleri
23 -53.417.667 -80.916.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 424.615.622 270.176.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -259.934.426 -164.209.179
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 280.635.474 167.015.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.130.389.619 692.455.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 527.173 944.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.130.916.792 693.399.371
Finansman Gelirleri
28 15.350 6.160.418
Finansman Giderleri
29 -980.599.602 -484.523.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
150.332.540 215.036.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.332.540 215.036.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.332.540 215.036.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
150.332.540 215.036.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.322 -3.422.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93.322 -3.422.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-93.322 -3.422.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.239.218 211.613.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
150.239.218 211.613.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910641


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,00% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 03.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4322 Değişim: -0,18%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4455
8,9731 Değişim: -0,15%
Düşük 8,9535 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
409,91 Değişim: -0,16%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 412,47
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.