KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 21:05
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.402 -196.167.747 349.740.424 349.740.424
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 47.813.433 45.172.300 45.172.300
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -479.187.149 47.813.433 394.912.724 394.912.724
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -50.651 0 0 -479.466.885 -479.517.536 -479.517.536
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.373 -262.837.468 -479.466.885 83.150.248 83.150.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
583.542.697 180.473.012
Dönem Karı (Zararı)
-479.466.885 47.813.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.277.747.327 136.204.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.836.206 3.588.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
572.875 394.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.875 394.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.575.796 2.118.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.197.915.499 367.959.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.285 -236.922.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.426.783
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
79.285 504.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-232.334 -934.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.829.746 -1.550.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.114.792 264.191.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -269.468.945 -160.664.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
38.289.696 -29.210.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.021.083 -19.260.667
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-65.196.633 -39.705.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.639.845 -16.901.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
583.450.696 182.466.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
92.001 -1.993.639
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.050.275 -420.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
251.766 61.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.664 -712.941
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
47.092.173 231.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-465.128.663 -140.334.121
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.040.071 490.122.201
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.465.592.938 -624.398.424
Ödenen Faiz
-72.575.796 -6.057.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.464.309 39.718.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.464.309 39.718.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.748.254 8.001.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
235.212.563 47.719.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
235.212.563 69.748.254
Ticari Alacaklar
537.666.083 463.084.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
465.587.424 404.898.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
72.078.659 58.186.296
Diğer Alacaklar
12.086.229 79.805.528
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
87.318 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.998.911 79.805.528
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.944.412.873 1.716.529.874
Peşin Ödenmiş Giderler
3 240.027.155 278.588.094
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
201.929.710 242.277.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.097.445 36.310.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.969 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
90.910.002 128.056.656
ARA TOPLAM
3.060.321.874 2.735.896.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.060.321.874 2.735.896.980
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.541.900 72.541.900
Ticari Alacaklar
102.755.123 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
95.273.997 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.481.126 3.718.981
Diğer Alacaklar
980.411 978.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
980.411 978.865
Stoklar
3 645.806.223 604.220.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.811.571 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.651.951.885 1.699.044.059
Maddi Duran Varlıklar
4 16.512.760 18.128.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.365.771 21.854.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 760.411 767.928
Peşin Ödenmiş Giderler
3 312.625 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.523.798.680 2.534.378.352
TOPLAM VARLIKLAR
5.584.120.554 5.270.275.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.794.202.652 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.594.611 107.180.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.655.608.041 1.420.745.993
Ticari Borçlar
244.041.920 182.714.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.798.999 22.649.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
224.242.921 160.065.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.413.550 2.321.549
Diğer Borçlar
12.367.236 11.190.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 11.134.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.890.850 55.878
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 130.291.711 176.068.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.015.666 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.015.666 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.280.976 4.285.047
ARA TOPLAM
2.189.613.711 1.907.430.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.189.613.711 1.907.430.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.711.348.464 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.330.526 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.558.017.938 2.022.839.984
Ticari Borçlar
0 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 306.142
Diğer Borçlar
28.276.283 38.670.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.276.283 38.670.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 566.928.326 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.803.522 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.803.522 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.311.356.595 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.500.970.306 4.707.607.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.150.248 562.667.786
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.609.808 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.609.808 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.609.808 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-262.837.468 -479.187.149
Net Dönem Karı veya Zararı
-479.466.885 216.349.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.150.248 562.667.786
TOPLAM KAYNAKLAR
5.584.120.554 5.270.275.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.151.722.776 767.978.692 644.511.618 185.618.381
Satışların Maliyeti
-772.168.796 -471.668.788 -399.386.382 -179.182.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.553.980 296.309.904 245.125.236 6.435.550
BRÜT KAR (ZARAR)
379.553.980 296.309.904 245.125.236 6.435.550
Genel Yönetim Giderleri
-27.827.166 -28.042.056 -9.952.432 -6.645.135
Pazarlama Giderleri
-37.676.657 -42.251.451 -13.412.163 -14.827.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
286.527.697 80.542.354 108.735.163 -32.972.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-176.216.258 -27.303.609 -50.875.752 54.806.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
424.361.596 279.255.142 279.620.052 6.797.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
232.334 934.096 -480.548 -547.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
424.593.930 280.189.238 279.139.504 6.249.966
Finansman Gelirleri
11.608 5.553.979 2.918 1.734.822
Finansman Giderleri
-904.072.423 -237.929.784 -301.767.375 73.327.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,54910000 0,05480000 0,02590000 0,09310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-479.517.536 45.172.300 -22.344.015 78.943.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-479.517.536 45.172.300 -22.344.015 78.943.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887590


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8615 Değişim: -0,48%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8435 Değişim: 0,94%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
943,43 Değişim: 1,42%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.