KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:29
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 349.740.422
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -272.055 0 0 -33.499.162 -33.771.217 -33.771.217
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.408.891 108.855.373 -479.187.151 -33.499.162 315.969.205 315.969.205
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331.589 0 0 -456.841.932 -457.173.521 -457.173.521
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.373 -262.837.468 -456.841.932 105.494.263 105.494.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.890.453 -46.753.297
Dönem Karı (Zararı)
-456.841.932 -33.499.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
623.313.735 -11.877.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.558.066 1.589.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
89.175 467.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.175 467.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.541.241 752.694
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
550.758.850 221.982.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.285 -235.188.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.426.783
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
79.285 2.238.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-712.882 -1.481.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.799.293 653.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.161.407 287.215.465
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -80.239.099 -171.132.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
33.779.039 4.067.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.406.006 2.775.458
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
42.350.989 -101.434.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.152.963 -20.838.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
219.271.096 -44.722.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-380.643 -2.030.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.579.134 374.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.427 56.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.293 87.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.542.000 231.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.795.700 86.772.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
970.577.625 459.628.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.107.832.084 -366.797.750
Ödenen Faiz
-68.541.241 -6.057.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.673.887 40.393.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.673.887 40.393.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.748.254 8.001.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.422.141 48.395.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
87.422.141 69.748.254
Ticari Alacaklar
459.774.088 463.084.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
405.274.568 404.898.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.499.520 58.186.296
Diğer Alacaklar
20.812.129 79.805.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.812.129 79.805.528
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.813.417.992 1.716.529.874
Peşin Ödenmiş Giderler
3 244.670.304 278.588.094
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.553.646 36.310.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
204.116.658 242.277.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.385 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
111.174.596 128.056.656
ARA TOPLAM
2.737.277.635 2.735.896.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.737.277.635 2.735.896.980
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.541.900 72.541.900
Ticari Alacaklar
102.370.919 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
100.504.541 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.866.378 3.718.981
Diğer Alacaklar
978.431 978.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
978.431 978.865
Stoklar
3 587.571.258 604.220.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.292.119 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.694.502.058 1.699.044.059
Maddi Duran Varlıklar
4 16.949.871 18.128.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.643.608 21.854.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 784.370 767.928
Peşin Ödenmiş Giderler
3 180.133 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.509.814.667 2.534.378.352
TOPLAM VARLIKLAR
5.247.092.302 5.270.275.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.636.473.676 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.777.529 107.180.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.517.696.147 1.420.745.993
Ticari Borçlar
170.568.644 182.714.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
90.066.969 22.649.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
80.501.675 160.065.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.006.918 2.321.549
Diğer Borçlar
12.360.827 11.190.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 11.134.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.884.441 55.878
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 157.469.227 176.068.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.971.076 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.971.076 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.147.949 4.285.047
ARA TOPLAM
1.983.998.317 1.907.430.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.983.998.317 1.907.430.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.476.758.997 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.747.053 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.325.011.944 2.022.839.984
Ticari Borçlar
46.187 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
46.187 306.142
Diğer Borçlar
28.916.768 38.670.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.916.768 38.670.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 647.298.432 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.579.338 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.579.338 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.157.599.722 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.141.598.039 4.707.607.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.494.263 562.667.786
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.890.746 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.890.746 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.890.746 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-262.837.468 -479.187.149
Net Dönem Karı veya Zararı
-456.841.932 216.349.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.494.263 562.667.786
TOPLAM KAYNAKLAR
5.247.092.302 5.270.275.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
507.211.158 582.360.311 92.092.895 126.364.990
Satışların Maliyeti
-372.782.414 -292.485.957 -43.959.842 -98.414.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
134.428.744 289.874.354 48.133.053 27.950.731
BRÜT KAR (ZARAR)
134.428.744 289.874.354 48.133.053 27.950.731
Genel Yönetim Giderleri
-17.874.734 -21.396.921 -9.205.218 -10.375.993
Pazarlama Giderleri
-24.264.494 -27.424.183 -11.827.455 -10.538.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
177.792.534 113.514.424 64.848.594 85.120.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-125.340.506 -82.109.737 -46.064.541 -75.417.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.741.544 272.457.937 45.884.433 16.738.486
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
712.882 1.481.336 712.882 1.481.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.454.426 273.939.273 46.597.315 18.219.822
Finansman Gelirleri
8.690 3.819.157 6.852 -556.285
Finansman Giderleri
-602.305.048 -311.257.591 -392.935.177 -43.364.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-456.841.932 -33.499.161 -346.331.010 -25.701.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-456.841.932 -33.499.161 -346.331.010 -25.701.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
-456.841.932 -33.499.161 -346.331.010 -25.701.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-456.841.932 -33.499.161 -346.331.010 -25.701.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,52320000 0,03840000 0,39660000 0,02940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-331.589 -272.055 -399.439 -236.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-331.589 -272.055 -399.439 -236.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-331.589 -272.055 -399.439 -236.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.173.521 -33.771.216 -346.730.449 -25.937.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-457.173.521 -33.771.216 -346.730.449 -25.937.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4664 Değişim: -0,30%
Düşük 13,4414 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2493 Değişim: -0,34%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,04 Değişim: -0,31%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.