KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:29
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.716 350.563.716
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -196.868.749 196.882.437 13.684 13.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -272.055 0 0 -34.438.614 -34.710.669 -34.710.669
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.408.891 108.855.373 -478.350.169 -34.438.614 315.866.731 315.866.731
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331.589 0 0 -456.370.956 -456.702.545 -456.702.545
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.374 -263.337.687 -456.370.956 105.465.021 105.465.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.912.589 -46.027.114
Dönem Karı (Zararı)
-456.370.956 -34.438.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
623.361.448 -11.877.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.562.141 1.589.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
89.175 467.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.175 467.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.541.241 752.694
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
550.758.850 221.982.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
122.923 -235.188.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.426.783
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
122.923 2.238.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-712.882 -1.481.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.258.659 2.319.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.173.160 287.215.465
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -73.699.797 -171.132.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.068.280 4.067.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.134.068 2.775.458
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
235.620.814 -101.434.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.576.590 -19.172.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
225.249.151 -43.996.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-336.562 -2.030.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.579.134 374.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.427 56.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.293 87.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.542.000 231.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.839.338 86.772.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
970.577.625 459.628.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.107.832.084 -366.797.750
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-43.638 0
Ödenen Faiz
-68.541.241 -6.057.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.652.385 41.120.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.652.385 41.120.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.421.760 8.466.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
95.074.145 49.587.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
95.074.145 71.421.760
Ticari Alacaklar
563.158.964 446.134.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
387.253.390 373.157.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
175.905.574 72.977.681
Diğer Alacaklar
20.675.919 79.664.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.675.919 79.664.155
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.821.146.910 1.730.798.094
Peşin Ödenmiş Giderler
3 254.054.505 294.261.536
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.834.244 36.310.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
204.220.261 257.951.329
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.385 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
114.597.649 132.892.669
ARA TOPLAM
2.868.714.477 2.755.257.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.868.714.477 2.755.257.097
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
102.370.919 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
100.504.541 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.866.378 3.718.981
Diğer Alacaklar
979.666 980.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
979.666 980.101
Stoklar
3 662.181.573 678.830.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.292.119 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.694.502.058 1.699.044.058
Maddi Duran Varlıklar
4 16.150.128 17.328.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.643.608 21.854.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 840.032 827.664
Peşin Ödenmiş Giderler
3 180.133 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.511.140.236 2.535.707.994
TOPLAM VARLIKLAR
5.379.854.713 5.290.965.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.636.473.676 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.777.529 112.422.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.517.696.147 1.415.504.381
Ticari Borçlar
102.161.284 196.035.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12.952.952 24.931.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
89.208.332 171.103.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.065.855 2.336.405
Diğer Borçlar
12.364.027 11.193.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.479.586 11.193.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.884.441 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 166.275.599 183.913.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.971.076 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.971.076 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.170.148 4.291.417
ARA TOPLAM
1.924.481.665 1.928.620.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.924.481.665 1.928.620.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.476.758.997 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.747.053 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.325.011.944 2.022.839.984
Ticari Borçlar
46.187 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
46.187 306.142
Diğer Borçlar
28.916.768 38.670.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.916.768 38.670.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 839.606.737 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.579.338 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.579.338 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.349.908.027 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.274.389.692 4.728.797.526
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.465.021 562.167.565
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.890.746 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.890.746 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.890.746 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-263.337.686 -478.373.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-456.370.956 215.036.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.465.021 562.167.565
TOPLAM KAYNAKLAR
5.379.854.713 5.290.965.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
515.864.354 582.941.494 100.070.844 126.946.173
Satışların Maliyeti
-379.321.716 -293.061.801 -50.499.144 -98.990.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.542.638 289.879.693 49.571.700 27.956.070
BRÜT KAR (ZARAR)
136.542.638 289.879.693 49.571.700 27.956.070
Genel Yönetim Giderleri
-18.215.058 -21.449.135 -9.438.053 -10.400.402
Pazarlama Giderleri
-24.739.873 -27.733.596 -12.061.126 -10.727.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
178.171.225 112.888.757 65.102.688 85.158.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-126.546.088 -82.064.568 -46.338.146 -75.404.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.212.844 271.521.151 46.837.063 16.580.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
712.882 1.481.336 712.882 1.481.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.925.726 273.002.487 47.549.945 18.062.244
Finansman Gelirleri
8.690 3.819.154 6.852 -556.285
Finansman Giderleri
-602.305.372 -311.260.258 -392.935.351 -43.367.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-331.589 -272.055 -399.439 -236.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-331.589 -272.055 -399.439 -236.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-331.589 -272.055 -399.439 -236.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-456.702.545 -34.710.672 -345.777.993 -26.097.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-456.702.545 -34.710.672 -345.777.993 -26.097.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.