KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2020 - 02:24
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 0 846.382.669
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -242.615.040 242.615.040 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -757.221 0 0 -196.167.747 -196.924.968 0 -196.924.968
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -417.611.352 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -184.090.976 0 -184.090.976
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 0 349.740.422
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 349.740.422
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 216.349.683 212.927.362 0 212.927.362
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.187.151 216.347.683 562.667.784 0 562.667.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.708.116 -129.162.946
Dönem Karı (Zararı)
216.349.683 -196.167.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.643.909 -548.171.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.044.528 5.604.434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-146.131 -95.310.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-146.131 -95.310.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.868.917 43.527.827
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
330.435.574 426.320.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-438.614.762 -671.203.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-438.535.477 -641.273.191
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-79.285 -29.930.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-944.217 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -257.109.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.942.069 615.713.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
257.954.949 -12.407.394
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 107.353.834 236.814.516
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-74.118.477 -71.858.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.053.652 3.104.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-405.858.636 395.236.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.327.391 64.824.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.051.523 -128.625.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.343.407 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.098.963 -540.271.273
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-45.707 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.870 -13.980.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-617.053 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6.393.853 -528.615.814
Alınan Temettüler
0 2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.060.224 640.415.413
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.532.422.013 1.172.903.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.507.688.838 -449.228.209
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.057.898 0
Ödenen Temettüler
0 -40.000.000
Ödenen Faiz
-40.735.501 -43.527.827
Alınan Faiz
0 268.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.746.855 -29.018.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.746.855 -29.018.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.001.399 37.020.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.748.254 8.001.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.748.254 8.001.399
Ticari Alacaklar
6 463.084.642 766.674.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
404.898.346 590.623.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
58.186.296 176.050.865
Diğer Alacaklar
7 79.805.528 19.934.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.805.528 19.934.370
Türev Araçlar
8 79.285 0
Stoklar
9 1.716.529.874 1.520.174.989
Peşin Ödenmiş Giderler
17 278.588.094 202.162.831
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
278.588.094 202.162.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.647 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
18 128.056.656 121.859.857
ARA TOPLAM
2.735.896.980 2.638.849.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.735.896.980 2.638.849.352
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.541.900 72.496.193
Ticari Alacaklar
6 103.221.772 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
99.502.791 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.718.981 4.289.227
Diğer Alacaklar
7 978.865 982.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
978.865 982.319
Stoklar
9 604.220.277 883.649.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 13.579.237 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.699.044.059 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
12 18.128.585 22.313.433
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.854.347 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 767.928 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
41.382 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
18 0 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.534.378.352 2.359.366.647
TOPLAM VARLIKLAR
5.270.275.332 4.998.215.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.527.926.632 1.123.649.408
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.422.251 111.094.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.415.504.381 1.012.554.803
Ticari Borçlar
6 182.714.695 141.967.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.649.290 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
160.065.405 135.654.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.321.549 3.664.955
Diğer Borçlar
7 11.190.782 32.944.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.134.904 32.881.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.878 63.863
Türev Araçlar
8 0 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 176.068.479 67.467.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.923.707 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.923.707 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.285.049 2.428.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.285.049 2.428.792
ARA TOPLAM
1.907.430.893 1.378.325.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.907.430.893 1.378.325.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.170.579.460 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
147.739.476 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.022.839.984 1.934.779.158
Ticari Borçlar
6 306.142 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
306.142 0
Diğer Borçlar
7 38.670.907 35.302.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.670.907 35.302.494
Türev Araçlar
8 0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
586.348.191 1.100.807.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.271.955 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.271.955 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.800.176.655 3.270.150.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.707.607.548 4.648.475.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
562.667.784 349.740.422
Ödenmiş Sermaye
20 873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.559.157 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.559.157 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.559.157 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-479.187.151 -283.019.404
Net Dönem Karı veya Zararı
216.349.683 -196.167.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
562.667.784 349.740.422
TOPLAM KAYNAKLAR
5.270.275.332 4.998.215.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.697.294.898 398.573.820
Satışların Maliyeti
21 -1.155.394.661 -317.982.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
541.900.237 80.591.058
BRÜT KAR (ZARAR)
541.900.237 80.591.058
Genel Yönetim Giderleri
22 -41.255.198 -59.375.632
Pazarlama Giderleri
22 -80.383.550 -74.800.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 269.738.059 282.391.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -163.246.211 -36.245.670
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
167.015.259 640.403.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
693.768.596 832.963.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.699.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26 944.217 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
694.712.813 835.663.491
Finansman Gelirleri
27 6.160.418 30.198.896
Finansman Giderleri
28 -484.523.548 -1.062.030.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
216.349.683 -196.167.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.349.683 -196.167.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.349.683 -196.167.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
216.349.683 -196.167.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.422.321 -757.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.422.321 -757.221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.864 Değişim: -0,15% Hacim : 50.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9321 Değişim: -0,03%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,4009 Değişim: -0,71%
Düşük 18,3728 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.038,94 Değişim: 0,60%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.040,34
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.