KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2020 - 02:23
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 0 847.920.642
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -242.915.898 242.915.898 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -757.221 0 0 -196.882.437 -197.639.658 0 -197.639.658
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -417.611.352 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -184.090.976 0 -184.090.976
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.431 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.431 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.892.497 196.882.437 -10.060 0 -10.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 215.036.241 211.613.920 0 211.613.920
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.373.928 215.036.241 562.167.565 0 562.167.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.124.295 -134.303.718
Dönem Karı (Zararı)
215.036.244 -196.882.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.643.906 -550.167.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.044.525 3.876.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-146.131 -95.310.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-146.131 -95.310.565
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.868.917 43.527.827
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
330.435.574 426.320.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-438.614.762 -671.203.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-438.535.477 -641.273.191
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-79.285 -29.930.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-944.217 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -257.109.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.204.133 613.282.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
246.188.112 16.141.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
246.188.112 16.141.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 100.545.517 228.599.710
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.738.150 -108.912.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.637.992 20.829.762
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-399.003.159 396.225.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.834.445 60.398.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-67.834.445 44.739.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 15.659.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.476.017 -133.766.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.351.722 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.084.933 -537.775.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
308.132 -11.483.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-617.053 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6.393.854 -528.615.814
Alınan Temettüler
0 2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.254.384 642.877.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.530.227.853 1.165.883.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.507.688.838 -449.228.213
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.057.898 0
Ödenen Temettüler
0 -40.000.000
Ödenen Faiz
-40.735.501 -34.045.916
Alınan Faiz
0 268.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.954.844 -29.201.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.954.844 -29.201.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.466.916 37.667.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.421.760 8.466.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.421.760 8.466.916
Ticari Alacaklar
6,31 446.134.951 737.958.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,31 373.157.270 561.240.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 72.977.681 176.717.824
Diğer Alacaklar
7 79.664.155 19.879.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 79.664.155 19.879.767
Türev Araçlar
8 79.285 0
Stoklar
9 1.730.798.094 1.527.630.775
Peşin Ödenmiş Giderler
17 294.261.536 239.216.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
294.261.536 239.216.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.647 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
18 132.892.669 126.296.539
ARA TOPLAM
2.755.257.097 2.659.489.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.755.257.097 2.659.489.972
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6,31 103.221.772 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,31 99.502.791 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.718.981 4.289.227
Diğer Alacaklar
7,31 980.101 982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 980.101 982.715
Stoklar
9 678.830.592 958.264.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 13.579.237 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.699.044.058 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
12 17.328.844 21.513.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 21.854.344 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 827.664 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
17 41.382 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
18 0 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.535.707.994 2.360.685.539
TOPLAM VARLIKLAR
5.290.965.091 5.020.175.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.527.926.632 1.125.843.568
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.422.251 113.288.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.415.504.381 1.012.554.803
Ticari Borçlar
6,31 196.035.397 159.703.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,31 24.931.934 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 171.103.463 153.390.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.336.405 3.688.126
Diğer Borçlar
7,31 11.193.982 32.945.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 32.881.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.193.982 63.863
Türev Araçlar
0 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 0 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 183.913.331 67.470.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.923.707 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.923.707 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.291.417 2.621.805
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.291.417 2.621.805
ARA TOPLAM
1.928.620.871 1.398.474.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.928.620.871 1.398.474.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.170.579.460 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
147.739.476 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.022.839.984 1.934.779.158
Ticari Borçlar
6,31 306.142 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,31 306.142 0
Diğer Borçlar
7,31 38.670.907 35.302.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 38.670.907 35.302.492
Türev Araçlar
8 0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 586.348.191 1.101.794.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.271.955 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.271.955 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.800.176.655 3.271.137.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.728.797.526 4.669.611.806
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 562.167.565 350.563.705
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.559.157 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.559.157 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.559.157 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-478.373.928 -281.481.431
Net Dönem Karı veya Zararı
215.036.241 -196.882.437
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
562.167.565 350.563.705
TOPLAM KAYNAKLAR
5.290.965.091 5.020.175.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.712.508.229 432.330.129
Satışların Maliyeti
21 -1.170.591.706 -351.143.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
541.916.523 81.187.007
BRÜT KAR (ZARAR)
541.916.523 81.187.007
Genel Yönetim Giderleri
22 -41.528.220 -59.799.777
Pazarlama Giderleri
22 -80.916.058 -75.894.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 270.176.829 282.351.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -164.209.179 -36.869.214
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 167.015.259 641.273.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
692.455.154 832.249.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.699.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26 944.217 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
693.399.371 834.948.801
Finansman Gelirleri
27 6.160.418 30.198.896
Finansman Giderleri
28 -484.523.548 -1.062.030.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
215.036.241 -196.882.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
215.036.241 -196.882.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
215.036.241 -196.882.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
215.036.241 -196.882.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.422.321 -757.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.422.321 -757.221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.422.321 -757.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.613.920 -197.639.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
211.613.920 -197.639.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,19% Hacim : 6.411 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.388
8,7569 Değişim: 0,22%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7816
Açılış: 8,7373
10,4224 Değişim: 0,53%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4471
Açılış: 10,3678
502,06 Değişim: 1,29%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 503,80
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.