KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:15
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 -379.615 35.261.185 75.694.304 -87.039.595 893.180.910 0 893.180.910
Transferler
-87.039.595 87.039.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.817.640 72.172.152 70.354.512 0 70.354.512
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 1.000.405.424 -346.002.724 73.594.188 -218.470.671 782.719.649 0 782.719.649
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.777.303 -70.777.303 0 -70.777.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 1.213.294.288 -346.002.724 -76.441.459 62.419.923 -2.197.255 108.855.373 229.815.962 72.172.152 1.675.477.768 0 1.675.477.768
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 281.481.420 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705
Transferler
-196.882.437 196.882.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.357 -8.577.531 -8.612.888 0 -8.612.888
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.172.193 108.855.373 478.363.857 -8.577.531 341.950.828 0 341.950.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.632.970 330.932.375
Dönem Karı (Zararı)
-8.577.531 72.172.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.954.232 -80.046.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
928.930 937.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.170 -3.929.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
299.170 -3.929.519
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.638.974 -3.670.555
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
207.831.316 73.886.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-236.744.158 -147.270.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-238.426.614 -147.270.668
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.456 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.677.383 339.343.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
236.513.561 472.934.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -72.140.195 -220.090.613
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.482.273 275.514.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.217.611 117.521.026
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-178.783.000 -331.402.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-532.411 24.866.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.214.118 112.244.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.681.707 -87.377.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.300.682 331.469.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.332.288 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.003 -8.611.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.003 -26.251.545
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.467.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 24.108.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.288.843 -243.058.660
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -70.777.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
313.817.029 87.072.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.098.642 -251.212.284
Ödenen Faiz
-21.429.544 -8.141.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.624.870 79.262.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.624.870 79.262.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.466.916 27.556.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.091.786 106.819.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33.091.786 8.466.916
Ticari Alacaklar
502.050.323 737.958.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
346.634.541 561.240.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.415.782 176.717.824
Diğer Alacaklar
8.219.975 19.879.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.219.975 19.879.767
Stoklar
3 1.670.233.948 1.527.630.775
Peşin Ödenmiş Giderler
3 228.216.411 239.216.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
228.216.411 239.216.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
144.173.357 126.296.539
ARA TOPLAM
2.586.027.024 2.659.489.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.586.027.024 2.659.489.972
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
56.980.951 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.075.413 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.905.538 4.289.227
Diğer Alacaklar
979.807 982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
979.807 982.715
Stoklar
3 801.398.911 958.264.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12.635.020 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.616.010.588 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
4 20.644.369 21.513.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 914.793 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
1.866.084 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
15.230.000 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.526.660.523 2.360.685.539
TOPLAM VARLIKLAR
5.112.687.547 5.020.175.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.368.494.658 1.125.843.568
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 98.133.558 113.288.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.270.361.100 1.012.554.803
Ticari Borçlar
155.485.936 159.703.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.821.331 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
151.664.605 153.390.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.355.838 3.688.126
Diğer Borçlar
32.883.028 32.945.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32.820.824 32.881.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.204 63.863
Türev Araçlar
1.682.456 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.682.456 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
76.352.344 67.470.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.769.092 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.769.092 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.467.839 2.621.805
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.467.839 2.621.805
ARA TOPLAM
1.645.491.191 1.398.474.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.645.491.191 1.398.474.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.171.431.092 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 206.071.234 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.965.359.858 1.934.779.158
Diğer Borçlar
7,29 38.235.548 35.302.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 38.235.548 35.302.492
Türev Araçlar
0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 914.129.337 1.101.794.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.449.551 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.449.551 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.125.245.528 3.271.137.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.770.736.719 4.669.611.806
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
341.950.828 350.563.705
Ödenmiş Sermaye
18 873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.172.193 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.172.193 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.172.193 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-478.363.857 -281.481.431
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.577.531 -196.882.437
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.950.828 350.563.705
TOPLAM KAYNAKLAR
5.112.687.547 5.020.175.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
455.995.321 46.343.147
Satışların Maliyeti
-194.071.698 -18.871.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.923.623 27.471.793
BRÜT KAR (ZARAR)
261.923.623 27.471.793
Genel Yönetim Giderleri
-11.048.733 -12.090.218
Pazarlama Giderleri
-17.005.681 -26.296.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.730.639 21.071.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.659.605 -11.704.056
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 147.270.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.940.243 145.723.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.940.243 145.723.521
Finansman Gelirleri
4.375.439 15.213.134
Finansman Giderleri
-267.893.213 -88.764.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.577.531 72.172.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.577.531 72.172.152
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.577.531 72.172.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.577.531 72.172.152
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,00980000 0,08270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.357 -1.817.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.357 -1.817.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.357 -1.817.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.612.888 70.354.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.612.888 70.354.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763299


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.510 Değişim: 0,03% Hacim : 13.342 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5275 Değişim: -0,09%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0615 Değişim: -0,05%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,90 Değişim: -0,37%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.