KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:35
KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.889 10.889 3.369 3.369
GARANTİ VE KEFALETLER
10.889 10.889 3.369 3.369
Teminat Mektupları
10.889 10.889 3.369 3.369
Diğer Teminat Mektupları
5.3.1 10.889 10.889 3.369 3.369
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.3 130.893 130.893 130.881 130.881
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
130.893 130.893 130.881 130.881
Menkul Kıymetler
23.315 23.315 23.303 23.303
Gayrimenkul
107.578 107.578 107.578 107.578
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
141.782 141.782 134.250 134.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
77.698 46.258
Kredilerden Alınan Faizler
1 76.228 45.888
Bankalardan Alınan Faizler
1 959 370
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
510
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -13.127 -11.204
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.702 -7.711
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.094 -3.088
Diğer Faiz Giderleri
-331 -405
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
64.571 35.054
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 -5.883 -4.110
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.883 -4.110
Gayri Nakdi Kredilere
-103 -62
Diğer
-5.780 -4.048
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 352 -40
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
125 27
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
227 -67
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.891 875
FAALİYET BRÜT KÂRI
61.931 31.779
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-8.035 -8.141
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-9.799 -7.146
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -7.781 -5.118
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
36.316 11.374
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.316 11.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -8.234 -2.547
Cari Vergi Karşılığı
-2.126 -1.668
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.108 -879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
28.082 8.827
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
28.082 8.827
Grubun Karı (Zararı)
28.082 8.827
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.5 20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Yeni Bakiye
20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 8.827 8.837
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Kar Dağıtımı
1.184 10.001 -12.685 -1.500
Dağıtılan Temettü
-1.500 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.184 -1.184 0
Diğer
12.685 -12.685
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 17 2.898 15.156 8.827 56.898
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 -15 2.898 15.156 12.452 60.491
Yeni Bakiye
30.000 -15 2.898 15.156 12.452 60.491
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.082 28.082
Kar Dağıtımı
1.503 949 -12.452 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.503 -1.503 0
Diğer
949 -949 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -15 4.401 16.105 28.082 78.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.1 45.877 1 45.878 10.183 1.459 11.642
Nakit ve Nakit Benzerleri
38.998 1 38.999 4.256 1.459 5.715
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5 5 3 3
Bankalar
5.1.3 36.992 1 36.993 4.253 1.459 5.712
Para Piyasalarından Alacaklar
5.1.1 2.001 2.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.879 6.879 5.927 5.927
Diğer Finansal Varlıklar
5.1.2 6.879 6.879 5.927 5.927
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4 156.422 156.422 137.299 137.299
Donuk Alacaklar
210.872 210.872 184.738 184.738
Özel Karşılıklar (-)
-54.450 -54.450 -47.439 -47.439
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 1.942 1.942 1.446 1.446
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5 8.989 8.989 8.907 8.907
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.142 1.142 1.189 1.189
Diğer
5.1.6 1.142 1.142 1.189 1.189
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
5.1.8 24.255 24.255 23.283 23.283
VARLIKLAR TOPLAMI
238.627 1 238.628 182.307 1.459 183.766
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
5.2.1 67.140 67.140 64.761 64.761
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
75.463 75.463 47.328 47.328
Bonolar
5.2.2 75.463 75.463 47.328 47.328
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3.343 3.343 4.021 4.021
KARŞILIKLAR
882 882 703 703
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.4 882 882 703 703
CARİ VERGİ BORCU
5.2.7 2.668 2.668 1.491 1.491
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.27.2 9.676 9.676 3.568 3.568
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.3 883 883 1.403 1.403
ÖZKAYNAKLAR
78.573 78.573 60.491 60.491
Ödenmiş Sermaye
6.1 30.000 30.000 30.000 30.000
Sermaye Yedekleri
-15 -15 -15 -15
Diğer Sermaye Yedekleri
-15 -15 -15 -15
Kar Yedekleri
4.401 4.401 2.898 2.898
Yasal Yedekler
4.401 4.401 2.898 2.898
Kar veya Zarar
44.187 44.187 27.608 27.608
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
16.105 16.105 15.156 15.156
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.082 28.082 12.452 12.452
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
238.628 238.628 183.766 183.766


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.082 8.827
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 10
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.082 8.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
28.082 60.574
Alınan Faizler
69.663 45.554
Ödenen Faizler
-13.127 -10.824
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-5.883 -4.110
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.891 875
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
45.107
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
9.799 7.332
Ödenen Vergiler
(5.2.4) 685 -5.390
Diğer
-35.946 -17.970
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.220 -64.945
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-952
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.123 -45.569
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.469 -1.114
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.379 -20.755
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.945 2.493
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.862 -4.371
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35 -347
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.1.5-5.1.6) -35 -216
Diğer
-131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
17.457 41.038
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.135 42.788
Temettü Ödemeleri
-10.000 -1.500
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-678 -250
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
33.284 36.320
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.715 994
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 38.999 37.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959406


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.390 Değişim: -2,06% Hacim : 6.329 Mio.TL Son veri saati : 14:44
Düşük 1.388 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6692 Değişim: 0,26%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1535 Değişim: 0,13%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,88 Değişim: 0,38%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.