KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:12
KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.009 3.009 2.808 2.808
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.009 3.009 2.808 2.808
Teminat Mektupları
3.009 3.009 2.808 2.808
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
3.009 3.009 2.808 2.808
TAAHHÜTLER
2 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 130.934 130.934 130.888 130.888
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
130.934 130.934 130.888 130.888
Menkul Kıymetler
23.356 23.356 23.310 23.310
Gayrimenkul
107.578 107.578 107.578 107.578
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
133.943 133.943 133.696 133.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
46.630 32.181
Kredilerden Alınan Faizler
(1) 46.018 31.885
Bankalardan Alınan Faizler
(1) 612 296
FAİZ GİDERLERİ (-)
-16.653 -9.857
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-13.388 -9.160
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.015 -693
Diğer Faiz Giderleri
-250 -4
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
29.977 22.324
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-4.460 -3.744
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.460 -3.744
Diğer
-4.460 -3.744
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-48 -113
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-48 -113
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
835 476
FAALİYET BRÜT KÂRI
26.304 18.943
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-4.226 -5.208
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.774 -4.715
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.980 -3.750
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.324 5.270
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.324 5.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.511 -1.173
Cari Vergi Karşılığı
-968 -1.095
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.543 -78
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.813 4.097
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.813 4.097
Grubun Karı (Zararı)
8.813 4.097
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
III-I 20.000 7 162 55 11.878 32.102
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-380 -380
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-380 -380
Yeni Bakiye
20.000 7 162 -325 11.878 31.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.097 4.097
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10 -10
Kar Dağıtımı
594 10.284 -11.878 -1.000
Dağıtılan Temettü
-1.000 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 594 11.284 -11.878
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -3 756 9.959 4.097 34.809
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
III-I 20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Yeni Bakiye
20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48 8.813 8.765
Kar Dağıtımı
857 297 -5.154 -4.000
Dağıtılan Temettü
-4.000 -4.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 857 -857 0
Diğer
297 -297 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 29 1.614 7.255 8.813 37.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 2.744 2.744 7.947 7.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
(2) 2.744 2.744 7.947 7.947
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
28 28 6 6
Bankalar
2.716 2.716 7.941 7.941
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 170.814 170.814 141.383 141.383
Krediler
0
Donuk Alacaklar
193.325 193.325 159.998 159.998
Özel Karşılıklar (-)
-22.511 -22.511 -18.615 -18.615
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 648 648 733 733
Satış Amaçlı
648 648 733 733
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 2.327 2.327
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
2.327 2.327
Konsolide Edilmeyenler
2.327 2.327
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 3.152 3.152 560 560
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
943 943
Diğer
(6) 943 943
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
(10) 2.505 2.505 2.062 2.062
VARLIKLAR TOPLAMI
180.806 180.806 155.012 155.012
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
(1) 103.158 103.158 95.770 95.770
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(2) 32.853 32.853 22.379 22.379
Bonolar
20.626 20.626 10.177 10.177
Tahviller
12.227 12.227 12.202 12.202
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(3) 1.003 5 1.008 300 300
KARŞILIKLAR
(5) 333 333 221 221
Çalışan Hakları Karşılığı
333 333 221 221
CARİ VERGİ BORCU
(6) 501 501 920 920
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(6) 2.768 2.768 1.225 1.225
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 2.474 2.474 1.251 1.251
ÖZKAYNAKLAR
(7) 37.711 37.711 32.946 32.946
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
29 29 77 77
Kar Yedekleri
1.614 1.614 757 757
Yasal Yedekler
1.614 1.614 757 757
Kar veya Zarar
16.068 16.068 12.112 12.112
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
7.255 7.255 6.958 6.958
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.813 8.813 5.154 5.154
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
180.801 5 180.806 155.012 155.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.813 4.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.765 4.097


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
37.152 3.936
Alınan Faizler
46.630 32.181
Ödenen Faizler
-16.653 -9.943
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-4.460 -3.744
Elde Edilen Diğer Kazançlar
835 475
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.226 5.208
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
5.774 4.798
Ödenen Vergiler
(5.2.5) 128 -1.251
Diğer
672 -23.788
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-22.140 -13.833
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-29.431 -11.708
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.319 223
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.388 -1.582
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.222 -766
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.012 -9.897
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-656 -478
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.1.5-5.1.6) -798 -59
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-395
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-648
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
733
Diğer
57 -24
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-19.559 11.370
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.862 200
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-33.341 12.170
Temettü Ödemeleri
(5.5) -4.000 -1.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-80
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.203 995
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.947 1.538
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 2.744 2.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780571


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.549 Değişim: 1,29% Hacim : 13.813 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3669 Değişim: 0,09%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3689
Açılış: 7,3601
8,9225 Değişim: 0,22%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9261
Açılış: 8,9028
409,62 Değişim: -0,13%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.