" />

KAP ***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 20:39
KAP ***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.500.000 15.736.667 -629.877 -1.285.506 -31.732.872 5.978.453 -2.122.664 80.008.598 193.452.799 7.158.763 200.611.562
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-979.296 3.765.885 77.222.009 -80.008.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
79.420.426 79.420.426 -4.498.674 74.921.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.937 -1.825.782 -3.057.514 -5.108.233 -5.108.233
Sermaye Arttırımı
25.500.000 25.500.000 25.500.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
313.010.661 313.010.661 313.010.661
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 153.000.000 0 0 0 0 0 0 313.010.661 0 0 0 0 14.757.371 0 0 -854.814 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.111.288 -34.790.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.744.338 0 0 0 75.099.345 79.420.426 0 606.275.653 2.660.089 608.935.742
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
306.000.000 209.782.358 13.731.226 558.577 -1.723.746 -25.644.386 9.744.338 23.125.490 248.057.660 783.631.517 -1.966.315 781.665.202
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-1.182.461 9.978.903 239.261.218 -248.057.660 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
421.265.506 421.265.506 5.113.912 426.379.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.043.468 -2.310.135 -208.384.547 -211.738.150 -211.738.150
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.286.598 10.286.598 -10.286.598 -10.286.598 -10.286.598
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 306.000.000 0 0 0 0 -10.286.598 0 209.782.358 0 0 0 0 12.548.765 0 0 -484.891 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.033.881 -234.028.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.009.839 0 0 0 252.100.110 421.265.506 0 982.872.275 3.147.597 986.019.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-946.296.028 -170.591.002
Dönem Karı (Zararı)
426.379.418 74.921.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
426.379.418 74.921.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
186.320.766 36.835.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 34.384.978 11.758.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.870.414 2.285.580
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.870.414 2.285.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.784.189 1.236.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.784.189 1.236.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.461.183 9.498.805
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.072.112 -4.328.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.533.295 13.827.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
139.619.769 14.025.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-72.202.584
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-72.202.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.597.183 -1.969.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.528.928.115 -280.926.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-183.006.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.032.202.592 -197.587.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.696.744 38.682.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.048.899.336 -236.270.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.446.334 56.960.003
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.016.165 62.708.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.430.169 -5.748.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-961.942.318 -161.641.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.525.077.684 -90.881.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
543.616.560 43.400.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.561.519 -9.823.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
578.178.079 53.223.652
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.999.044 -3.418.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.999.044 -3.418.296
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.714.611.862 107.030.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.517.843 -34.788.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.434.089 -25.119.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.083.754 -9.669.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-916.227.931 -169.169.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.842.167 -187.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.225.930 -1.234.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-231.779.606 -46.336.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.966 2.267
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 104.966 2.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-231.884.572 -46.339.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -200.831.453 -45.797.658
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.053.119 -541.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.665.663.172 415.006.690
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 338.510.661
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.510.661
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.286.598
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.286.598
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.044.987.088 268.239.401
Kredilerden Nakit Girişleri
1.941.643.550 224.626.278
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
103.343.538 43.613.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.218.658 -177.672.591
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.831.229 -160.996.032
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-78.387.429 -16.676.559
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.357.477 -4.571.976
Ödenen Faiz
-85.533.295 -13.827.783
Alınan Faiz
10.072.112 4.328.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.587.538 198.078.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.587.538 198.078.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.237.874 23.734.489
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
727.825.412 221.813.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 727.825.412 240.237.874
Finansal Yatırımlar
4 309.018.640 53.809.648
Ticari Alacaklar
2.118.562.808 1.096.230.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 141.901.471 158.598.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.976.661.337 937.632.415
Diğer Alacaklar
108.483.579 20.464.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.016.165 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.467.414 20.464.733
Stoklar
1.432.403.276 470.460.958
Peşin Ödenmiş Giderler
997.416.180 336.669.343
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 57.703.568 10.928.814
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 939.712.612 325.740.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
89.927.997 67.074.534
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
89.927.997 67.074.534
ARA TOPLAM
5.783.637.892 2.284.947.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.783.637.892 2.284.947.720
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.853.386 2.425.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.853.386 2.425.898
Maddi Duran Varlıklar
8 417.028.541 232.257.235
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 140.727.416 59.089.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.117.171 3.608.443
Peşin Ödenmiş Giderler
864.330.847 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 864.330.847 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 101.275.824 13.339.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.560.333.185 310.720.549
TOPLAM VARLIKLAR
7.343.971.077 2.595.668.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
706.942.784 260.026.625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.555.484 7.365.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 9.555.484 7.365.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
697.387.300 252.660.928
Banka Kredileri
10 676.649.128 241.625.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 20.738.172 11.035.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.697.729 613.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.697.729 613.674
Banka Kredileri
10 169.697.729 613.674
Ticari Borçlar
1.238.222.609 694.606.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 50.682.591 85.244.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.187.540.018 609.361.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.072.524 6.784.972
Diğer Borçlar
10.061.402 12.060.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.061.402 12.060.446
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.429.523.423 714.911.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.429.523.423 714.911.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.777.536 1.091.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.413.073 3.085.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.775.689 2.164.561
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.637.384 920.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.679.620 6.907.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.679.620 6.907.034
ARA TOPLAM
4.608.390.700 1.700.086.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.608.390.700 1.700.086.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.739.299.044 109.183.246
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.675.183 40.460.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 46.675.183 40.460.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.692.623.861 68.722.405
Banka Kredileri
10 1.617.427.387 64.585.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 75.196.474 4.137.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.261.461 4.733.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.261.461 4.733.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.749.560.505 113.916.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.357.951.205 1.814.003.067
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
982.872.275 783.631.517
Ödenmiş Sermaye
13 306.000.000 306.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.286.598 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
209.782.358 209.782.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.063.874 14.289.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.063.874 14.289.803
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.548.765 13.731.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-484.891 558.577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-238.062.814 -27.368.132
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.033.881 -1.723.746
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-234.028.933 -25.644.386
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-234.028.933 -25.644.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.009.839 9.744.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
252.100.110 23.125.490
Net Dönem Karı veya Zararı
421.265.506 248.057.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.147.597 -1.966.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
986.019.872 781.665.202
TOPLAM KAYNAKLAR
7.343.971.077 2.595.668.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.005.594.850 622.424.357 1.211.285.610 417.474.010
Satışların Maliyeti
14 -1.597.885.141 -520.151.393 -953.083.131 -360.931.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
407.709.709 102.272.964 258.202.479 56.542.788
BRÜT KAR (ZARAR)
407.709.709 102.272.964 258.202.479 56.542.788
Genel Yönetim Giderleri
16 -81.292.104 -18.775.702 -46.758.212 -10.761.452
Pazarlama Giderleri
15 -58.761.345 -11.752.451 -24.241.765 -7.652.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 586.015.298 45.583.992 561.304.898 31.430.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -313.968.705 -21.870.068 -293.841.426 -17.979.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
539.702.853 95.458.735 454.665.974 51.580.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 72.202.584 0 69.421.183 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-9.870.414 -2.285.580 -8.560.789 -1.521.422
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 -138.569 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
602.035.023 93.173.155 515.387.799 50.058.735
Finansman Gelirleri
20 10.072.112 4.328.978 6.203.979 3.660.772
Finansman Giderleri
20 -192.324.900 -24.549.782 -155.250.337 -1.177.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
419.782.235 72.952.351 366.341.441 52.541.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.597.183 1.969.401 4.510.580 -9.482.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-36.471.882 -3.902.281 -9.072.186 -2.803.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 43.069.065 5.871.682 13.582.766 -6.678.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
426.379.418 74.921.752 370.852.021 43.059.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
426.379.418 74.921.752 370.852.021 43.059.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.113.912 -4.498.674 8.659.384 -4.951.299
Ana Ortaklık Payları
21 421.265.506 79.420.426 362.192.637 48.011.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.043.468 -224.937 -443.634 -224.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.355.153 -281.171 -605.361 -281.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
311.685 56.234 161.727 56.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 311.685 56.234 161.727 56.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-210.694.682 -4.883.296 -199.926.070 -4.412.948
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.310.135 -1.825.782 -1.122.688 -1.011.127
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.310.135 -1.825.782 -1.122.688 -1.011.127
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-252.939.889 -3.462.476 -242.400.601 -3.903.896
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-252.939.889 -3.462.476 -242.400.601 -3.903.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.555.342 404.962 43.597.219 502.075
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12 44.555.342 404.962 43.597.219 502.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-211.738.150 -5.108.233 -200.369.704 -4.637.885
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.641.268 69.813.519 170.482.317 38.421.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.113.912 -4.498.674 8.659.384 -4.951.299
Ana Ortaklık Payları
209.527.356 74.312.193 161.822.933 43.373.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186762


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9637 Değişim: -0,22%
Düşük 32,9579 15.07.2024 Yüksek 33,0336
Açılış: 33,0336
35,9389 Değişim: -0,14%
Düşük 35,9326 15.07.2024 Yüksek 36,0503
Açılış: 35,9878
2.559,71 Değişim: -0,07%
Düşük 2.557,54 15.07.2024 Yüksek 2.561,63
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.