KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:00
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Transferler
0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 264.953 0 0 1.615.906 1.880.859 1.880.859
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.615.906 1.615.906 1.615.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 264.953 0 0 0 264.953 264.953
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 337.889 1.403.977 12.566.761 1.615.906 63.578.883 63.578.883
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 65.214.841
Transferler
0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 197.972 0 0 2.512.926 2.710.898 2.710.898
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.512.926 2.512.926 2.512.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 197.972 0 0 0 197.972 197.972
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 48.315 1.776.911 15.933.237 2.512.926 67.925.739 67.925.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.959.518 7.205.788
Dönem Karı (Zararı)
2.512.926 1.615.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.512.926 1.615.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.011.453 6.315.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 7.655.550 5.505.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 573.747 933.521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 933.521
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
573.747 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
632.531 274.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
632.531 274.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 486.696 429.933
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -329.913 -110.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 816.609 540.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-197.972 -264.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-197.972 -264.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-916.632 -454.817
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-222.467 -107.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
435.139 -725.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -487.023 1.378.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 25.639 2.848.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -512.662 -1.470.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
366.623 -139.334
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
380.381 -136.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.758 -2.830
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -664.238 -306.254
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -664.238 -306.254
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
335.930 -1.485.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-529.226 175.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 448.677 149.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -8.018 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 456.695 149.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 723.216 -454.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -375.091 523.424
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -375.091 523.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
327.378 -105.147
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
327.378 -105.147
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
304.882 -128.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.989 -334.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.989 -334.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.959.518 7.205.788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.800.578 -7.393.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 26.809 286.960
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 26.809 286.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -11.827.387 -7.680.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -323.163 -71.255
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.504.224 -7.609.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.996 942.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.697.338 3.963.084
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.697.338 3.963.084
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.525.461 -1.411.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.525.461 -1.411.379
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -531.583 -823.875
Ödenen Faiz
17 -816.609 -540.196
Alınan Faiz
16 329.913 110.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
191.398 -355.621
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-496.064 754.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-496.064 754.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.467.106 4.628.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.971.042 5.382.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.971.042 4.467.106
Ticari Alacaklar
3-6 12.599.919 12.112.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 25.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.599.919 12.087.257
Diğer Alacaklar
202.733 565.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
128.155 508.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.578 57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 5.513.996 4.849.758
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 5.513.996 4.849.758
Stoklar
0 335.930
Peşin Ödenmiş Giderler
1.250.891 716.177
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
168.718 68.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.082.173 647.186
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.341 31.366
Diğer Dönen Varlıklar
295.969 279.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
295.969 279.980
ARA TOPLAM
23.839.891 23.358.787
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.839.891 23.358.787
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
18.791 22.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.791 22.573
Maddi Duran Varlıklar
9 507.721 299.917
Mobilya ve Demirbaşlar
9 436.022 292.652
Özel Maliyetler
9 71.699 7.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.489.002 2.002.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 58.282.269 53.819.533
Şerefiye
10 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
10 10.210 16.120
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 47.977.022 43.508.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 509 700
Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.678.658 1.811.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.976.441 57.961.691
TOPLAM VARLIKLAR
88.816.332 81.320.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.589.612 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.589.612 250.000
Banka Kredileri
5 2.589.612 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.929.601 3.171.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.929.601 3.171.640
Banka Kredileri
5 1.746.972 1.804.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.182.629 1.366.904
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.239 14.245
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 2.239 14.245
Ticari Borçlar
3-6 1.477.909 1.029.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.797 16.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.469.112 1.012.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.823.647 2.100.431
Diğer Borçlar
406.347 78.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
406.347 78.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 3.437.834 3.812.925
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 3.437.834 3.812.925
Devlet Teşvik ve Yardımları
25.850 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.230.970 667.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.221.970 658.121
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.000 9.000
ARA TOPLAM
14.924.009 11.124.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.924.009 11.124.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.593.758 2.955.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.593.758 2.955.962
Banka Kredileri
1.190.994 2.001.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.402.764 954.616
Devlet Teşvik ve Yardımları
279.032 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.093.794 2.025.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.093.794 2.025.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.966.584 4.981.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.890.593 16.105.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 67.925.739 65.214.841
Ödenmiş Sermaye
12 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 48.315 -149.657
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.315 -149.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.315 -149.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.776.911 1.403.977
Yasal Yedekler
1.776.911 1.403.977
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 15.933.237 12.566.761
Net Dönem Karı veya Zararı
12 2.512.926 3.739.410
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.925.739 65.214.841
TOPLAM KAYNAKLAR
88.816.332 81.320.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 14.705.624 10.869.811 7.248.642 4.735.575
Satışların Maliyeti
13 -6.665.736 -4.518.397 -4.690.710 -2.172.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.039.888 6.351.414 2.557.932 2.562.590
BRÜT KAR (ZARAR)
8.039.888 6.351.414 2.557.932 2.562.590
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.099.060 -1.571.145 -1.058.486 -566.654
Pazarlama Giderleri
14 -88.271 -112.584 -41.510 -23.805
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -6.183.487 -4.262.713 -2.044.250 -1.865.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.740.552 1.520.217 1.081.723 741.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -330.611 -573.300 -149.048 -171.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.079.011 1.351.889 346.361 676.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.979 239.133 590 158.490
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.082.990 1.591.022 346.951 834.595
Finansman Gelirleri
16 329.913 110.263 -33.599 35.441
Finansman Giderleri
17 -816.609 -540.196 -285.446 -313.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.596.294 1.161.089 27.906 556.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
916.632 454.817 347.394 -333.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
916.632 454.817 347.394 -333.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.512.926 1.615.906 375.300 222.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.512.926 1.615.906 375.300 222.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.512.926 1.615.906 375.300 222.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,08000000 0,05000000 0,01000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 197.972 264.953 -237.961 -14.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
253.810 339.683 -305.078 -18.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.838 -74.730 67.117 4.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-55.838 -74.730 67.117 4.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.972 264.953 -237.961 -14.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.710.898 1.880.859 137.339 207.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.710.898 1.880.859 137.339 207.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958784


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3135 Değişim: -0,19%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8419 Değişim: -0,08%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
530,14 Değişim: 0,06%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.