KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:45
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Transferler
0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 279.482 0 0 1.393.794 1.673.276 1.673.276
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.393.794 1.393.794 1.393.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 279.482 0 0 0 279.482 279.482
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 352.418 1.403.977 12.566.761 1.393.794 63.371.300 63.371.300
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 65.214.841
Transferler
0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 435.933 0 0 2.137.626 2.573.559 2.573.559
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.137.626 2.137.626 2.137.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 435.933 0 0 0 435.933 435.933
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 286.276 1.776.911 15.933.237 2.137.626 67.788.400 67.788.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.680.151 4.348.248
Dönem Karı (Zararı)
2.137.626 1.393.794
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.137.626 1.393.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.391.140 3.325.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 3.850.507 2.992.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 0 976.299
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 976.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
597.584 79.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
597.584 79.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 167.651 151.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -363.512 -74.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 531.163 226.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-435.933 -279.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-435.933 -279.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-569.238 -788.781
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-219.431 194.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-848.615 -371.407
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 92.066 1.675.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 25.153 2.864.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 66.913 -1.189.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.860 -25.395
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.258 -18.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-602 -6.405
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.435.434 -1.337.761
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -1.435.434 -1.337.761
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
323.915 494.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
48.235 163.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -50.777 -1.396.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -16.815 64.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -33.962 -1.460.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 385.804 388.932
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -218.789 -95.007
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -218.789 -95.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.092 -67.217
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.092 -67.217
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 -64.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133 -108.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
133 -108.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.680.151 4.348.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.296.207 -4.941.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 5.730 168.317
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 5.730 168.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -6.301.937 -5.109.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -183.988 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.117.949 -5.109.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.131.727 972.848
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.612.630 2.354.049
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.612.630 2.354.049
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -191.445 -782.411
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -191.445 -782.411
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -423.074 -526.874
Ödenen Faiz
17 -531.163 -226.236
Alınan Faiz
16 363.512 74.822
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
301.267 79.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-484.329 379.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-484.329 379.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.467.106 4.628.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.982.777 5.008.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.982.777 4.467.106
Ticari Alacaklar
3-6 12.020.830 12.112.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 486 25.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.020.344 12.087.257
Diğer Alacaklar
590.434 565.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
532.794 508.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.640 57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 6.285.192 4.849.758
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 6.285.192 4.849.758
Stoklar
12.015 335.930
Peşin Ödenmiş Giderler
673.430 716.177
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.391 68.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
619.039 647.186
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.251 31.366
Diğer Dönen Varlıklar
279.847 279.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
279.847 279.980
ARA TOPLAM
23.848.776 23.358.787
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.848.776 23.358.787
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.573 22.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.573 22.573
Maddi Duran Varlıklar
9 429.684 299.917
Mobilya ve Demirbaşlar
9 423.451 292.652
Özel Maliyetler
9 6.233 7.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.081.401 2.002.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 56.494.145 53.819.533
Şerefiye
10 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
10 10.652 16.120
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 46.188.361 43.508.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 604 700
Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.271.772 1.811.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.299.575 57.961.691
TOPLAM VARLIKLAR
85.148.351 81.320.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.250.000 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.250.000 250.000
Banka Kredileri
5 1.250.000 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.642.570 3.171.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.642.570 3.171.640
Banka Kredileri
5 1.822.026 1.804.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 820.544 1.366.904
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 51.273 14.245
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 51.273 14.245
Ticari Borçlar
3-6 978.455 1.029.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 16.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 978.455 1.012.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.486.235 2.100.431
Diğer Borçlar
110.061 78.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.061 78.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.594.136 3.812.925
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.594.136 3.812.925
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.164.661 667.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.155.661 658.121
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.000 9.000
ARA TOPLAM
12.277.391 11.124.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.277.391 11.124.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.957.404 2.955.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.957.404 2.955.962
Banka Kredileri
1.597.120 2.001.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.360.284 954.616
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.125.156 2.025.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.125.156 2.025.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.082.560 4.981.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.359.951 16.105.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 67.788.400 65.214.841
Ödenmiş Sermaye
12 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 286.276 -149.657
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
286.276 -149.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
286.276 -149.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.776.911 1.403.977
Yasal Yedekler
1.776.911 1.403.977
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 15.933.237 12.566.761
Net Dönem Karı veya Zararı
12 2.137.626 3.739.410
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.788.400 65.214.841
TOPLAM KAYNAKLAR
85.148.351 81.320.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.456.982 6.134.236
Satışların Maliyeti
13 -1.975.026 -2.345.412
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.481.956 3.788.824
BRÜT KAR (ZARAR)
5.481.956 3.788.824
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.040.574 -1.004.491
Pazarlama Giderleri
14 -46.761 -88.779
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -4.139.237 -2.396.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.658.829 778.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -181.563 -401.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.732.650 675.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.389 80.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.039 756.427
Finansman Gelirleri
16 363.512 74.822
Finansman Giderleri
17 -531.163 -226.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.568.388 605.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
569.238 788.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
569.238 788.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.137.626 1.393.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.137.626 1.393.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.137.626 1.393.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,07000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 435.933 279.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
544.917 358.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-108.984 -78.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-108.984 -78.828
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
435.933 279.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.573.559 1.673.276
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.573.559 1.673.276



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936267


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.