KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 19:26
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410
Transferler
0 0 0 368.990 5.699.728 -6.068.718 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -139.318 0 0 7.822.582 7.683.264 7.683.264
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 7.822.582 7.822.582 7.822.582
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -139.318 0 0 0 -139.318 -139.318
Sermaye Arttırımı
10.612.500 0 0 0 0 0 10.612.500 10.612.500
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 15.791.850 0 0 0 0 15.791.850 15.791.850
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Transferler
0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -222.593 0 0 3.739.410 3.516.817 3.516.817
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 3.739.410 3.739.410 3.739.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -222.593 0 0 0 -222.593
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 65.214.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.940.969 17.661.237
Dönem Karı (Zararı)
3.739.410 7.822.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.739.410 7.822.582
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.228.437 13.208.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-29 12.346.819 9.706.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28 1.367.620 1.143.214
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 936.773 994.834
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 430.847 148.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 929.085 565.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 929.085 580.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 -15.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
834.161 1.341.449
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -251.867 -859.593
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 1.086.028 2.132.449
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35 0 68.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
222.593 139.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
222.593 139.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.413.723 -63.972
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-58.118 376.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.878 -3.370.113
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -349.687 -2.276.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.839.258 -1.122.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.188.945 -1.154.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.221 -69.239
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.392 -42.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.829 -26.648
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.216.788 -1.740.278
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -2.216.788 -1.740.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
693.162 151.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
183.888 -122.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -1.783.252 760.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.815 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.800.067 760.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 998.860 -114.146
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.372.406 265.046
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 3.372.406 265.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.796 -225.943
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.796 -225.943
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-478.470 -8.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.980 8.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-279.980 8.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.940.969 17.661.237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.715.738 -31.192.801
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.940.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27-28 450.401 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 450.401 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -18.166.139 -17.252.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -117.065 -133.826
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -18.049.074 -17.118.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-386.441 16.420.046
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.728.948
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.728.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.541.065 10.926.075
Kredilerden Nakit Girişleri
9 7.541.065 10.926.075
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -5.657.356 -19.816.859
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -5.657.356 -19.816.859
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -1.837.328 -1.277.243
Ödenen Faiz
39 -1.086.028 -2.132.449
Alınan Faiz
38 251.867 859.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
401.339 131.981
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.210 2.888.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.210 2.888.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.628.316 1.739.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.467.106 4.628.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.467.106 4.628.316
Ticari Alacaklar
6-10 12.112.896 11.763.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.639 2.864.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.087.257 8.898.312
Diğer Alacaklar
6-13 565.574 466.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 508.536 417.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 57.038 49.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 4.849.758 2.632.970
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 4.849.758 2.632.970
Stoklar
16 335.930 1.029.092
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 716.177 905.553
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 68.991 221.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 647.186 684.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 31.366 7.594
Diğer Dönen Varlıklar
22 279.980 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 279.980 0
ARA TOPLAM
23.358.787 21.433.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.358.787 21.433.322
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13 22.573 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 22.573 27.338
Maddi Duran Varlıklar
27 299.917 602.101
Taşıtlar
27 0 217.293
Mobilya ve Demirbaşlar
27 292.652 366.744
Özel Maliyetler
27 7.265 18.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 2.002.662 2.272.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 53.819.533 48.731.122
Şerefiye
28 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
28 16.120 18.024
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 43.508.185 38.417.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 700 1.081
Peşin Ödenmiş Giderler
18 5.488 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 5.488 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 1.811.518 342.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.961.691 51.975.218
TOPLAM VARLIKLAR
81.320.478 73.408.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 250.000 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 250.000 250.000
Banka Kredileri
9 250.000 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.171.640 2.011.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.171.640 2.011.489
Banka Kredileri
9 1.804.736 1.193.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.366.904 818.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 14.245 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 14.245 51.805
Ticari Borçlar
6-10 1.029.232 2.812.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 16.815 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.012.417 2.812.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.100.431 1.101.571
Diğer Borçlar
13 78.969 151.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 78.969 151.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 3.812.925 440.519
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 3.812.925 440.519
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 0 107.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 667.121 594.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 658.121 585.948
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 9.000 9.000
ARA TOPLAM
11.124.563 7.540.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.124.563 7.540.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.955.962 2.630.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.955.962 2.630.419
Banka Kredileri
9 2.001.346 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 954.616 1.831.118
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 0 371.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 2.025.112 1.168.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 2.025.112 1.168.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.981.074 4.170.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.105.637 11.710.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 65.214.841 61.698.024
Ödenmiş Sermaye
31 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -149.657 72.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -149.657 72.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -149.657 72.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.403.977 1.022.878
Yasal Yedekler
31 1.403.977 1.022.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 12.566.761 5.125.278
Net Dönem Karı veya Zararı
3.739.410 7.822.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.214.841 61.698.024
TOPLAM KAYNAKLAR
81.320.478 73.408.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 27.203.245 27.103.878
Satışların Maliyeti
32 -9.279.443 -7.997.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.923.802 19.106.174
BRÜT KAR (ZARAR)
17.923.802 19.106.174
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.647.631 -2.348.774
Pazarlama Giderleri
33 -325.149 -367.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -11.360.184 -7.657.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 3.067.527 2.302.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -2.739.547 -2.041.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.918.818 8.993.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 241.030 37.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.159.848 9.031.466
Finansman Gelirleri
38 251.867 859.593
Finansman Giderleri
39 -1.086.028 -2.132.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.325.687 7.758.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42 1.413.723 63.972
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 0 -133.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 1.413.723 197.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.739.410 7.822.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.739.410 7.822.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.739.410 7.822.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 43 0,12000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -222.593 -139.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.505 -178.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.912 39.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
94.912 39.526
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-222.593 -139.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.516.817 7.683.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.516.817 7.683.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910600


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 1,54% Hacim : 13.408 Mio.TL Son veri saati : 12:45
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3354 Değişim: -0,34%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8898 Değişim: -0,15%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
408,07 Değişim: -0,51%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.