KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 18:59
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410
Transferler
0 0 0 303.436 5.765.282 -6.068.718 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -145.366 0 0 2.278.998 2.133.632 2.133.632
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.278.998 2.278.998 2.278.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -145.366 0 0 0 -145.366 -145.366
Sermaye Arttırımı
9.750.000 0 0 0 0 0 9.750.000 9.750.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 13.971.975 0 0 0 0 13.971.975 13.971.975
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 13.971.975 66.888 957.324 5.190.832 2.278.998 53.466.017 53.466.017
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Transferler
0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 264.953 0 0 1.615.906 1.880.859 1.880.859
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.615.906 1.615.906 1.615.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 264.953 0 0 0 264.953 264.953
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 337.889 1.403.977 12.566.761 1.615.906 63.578.883 63.578.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.205.788 6.556.279
Dönem Karı (Zararı)
1.615.906 2.278.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.615.906 2.278.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.315.805 5.891.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 5.505.423 4.077.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 933.521 416.643
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 933.521 416.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
274.525 417.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
274.525 417.604
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 429.933 1.134.962
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -110.263 -310.153
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 540.196 1.445.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-264.953 145.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-264.953 145.366
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-454.817 -149.890
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-107.827 -150.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-725.923 -1.614.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 1.378.783 2.397.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.848.882 -867.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.470.099 3.265.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.334 -32.325
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.504 1.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.830 -33.430
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -306.254 -1.522.362
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -306.254 -1.522.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.485.010 -987.999
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
175.784 228.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 149.570 -1.512.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 149.570 -1.512.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -454.802 -164.175
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 523.424 557.019
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 523.424 557.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.147 -329.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.147 -329.000
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-128.442 -45.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.495 -203.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-334.495 -203.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.205.788 6.556.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.393.764 -6.867.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 286.960 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 286.960 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -7.680.724 -6.867.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -71.255 -111.841
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.609.469 -6.755.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
942.276 13.983.559
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.721.975
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.721.975
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.963.084 8.401.727
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.963.084 8.401.727
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.411.379 -16.943.312
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.411.379 -16.943.312
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -823.875 -217.500
Ödenen Faiz
17 -540.196 -1.437.079
Alınan Faiz
16 110.263 310.153
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-355.621 147.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.300 13.672.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.300 13.672.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.628.316 1.739.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.382.616 15.411.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.382.616 4.628.316
Ticari Alacaklar
3-6 10.384.426 11.763.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 16.015 2.864.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.368.411 8.898.312
Diğer Alacaklar
610.686 466.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
553.648 417.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.038 49.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 2.939.224 2.632.970
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 2.939.224 2.632.970
Stoklar
2.514.102 1.029.092
Peşin Ödenmiş Giderler
729.769 905.553
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.296 221.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
650.473 684.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.921 7.594
Diğer Dönen Varlıklar
334.495 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
334.495 0
ARA TOPLAM
22.910.239 21.433.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.910.239 21.433.322
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.574 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.574 27.338
Maddi Duran Varlıklar
9 364.473 602.101
Taşıtlar
9 0 217.293
Mobilya ve Demirbaşlar
9 351.809 366.744
Özel Maliyetler
9 12.664 18.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.619.727 2.272.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 51.558.542 48.731.122
Şerefiye
10 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
10 20.481 18.024
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 41.242.643 38.417.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 890 1.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı
731.338 342.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.296.654 51.975.218
TOPLAM VARLIKLAR
77.206.893 73.408.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 250.000
Banka Kredileri
5 250.000 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.892.712 2.011.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.892.712 2.011.489
Banka Kredileri
5 1.585.195 1.193.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.307.517 818.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 14.792 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 14.792 51.805
Ticari Borçlar
3-6 2.962.054 2.812.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.962.054 2.812.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 646.769 1.101.571
Diğer Borçlar
46.618 151.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.618 151.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 963.943 440.519
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 963.943 440.519
Devlet Teşvik ve Yardımları
107.035 107.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
732.757 594.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
723.757 585.948
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.000 9.000
ARA TOPLAM
8.616.680 7.540.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.616.680 7.540.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.454.317 2.630.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.454.317 2.630.419
Banka Kredileri
5 2.872.958 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 581.359 1.831.118
Devlet Teşvik ve Yardımları
242.993 371.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.304.916 1.168.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.304.916 1.168.200
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 9.104 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.011.330 4.170.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.628.010 11.710.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 63.578.883 61.698.024
Ödenmiş Sermaye
12 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 337.889 72.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
337.889 72.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
337.889 72.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.403.977 1.022.878
Yasal Yedekler
1.403.977 1.022.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 12.566.761 5.125.278
Net Dönem Karı veya Zararı
12 1.615.906 7.822.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.578.883 61.698.024
TOPLAM KAYNAKLAR
77.206.893 73.408.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 10.869.811 10.325.234 4.735.575 5.739.228
Satışların Maliyeti
13 -4.518.397 -4.405.108 -2.172.985 -2.091.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.351.414 5.920.126 2.562.590 3.648.091
BRÜT KAR (ZARAR)
6.351.414 5.920.126 2.562.590 3.648.091
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.571.145 -1.146.416 -566.654 -743.877
Pazarlama Giderleri
14 -112.584 -199.830 -23.805 -84.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -4.262.713 -1.919.185 -1.865.848 -1.365.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.520.217 1.524.222 741.648 641.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -573.300 -914.847 -171.826 -474.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.351.889 3.264.070 676.105 1.621.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
239.133 0 158.490 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.591.022 3.264.070 834.595 1.621.062
Finansman Gelirleri
16 110.263 310.153 35.441 216.131
Finansman Giderleri
17 -540.196 -1.445.115 -313.960 -731.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.161.089 2.129.108 556.076 1.105.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
454.817 149.890 -333.964 170.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
454.817 149.890 -333.964 170.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.615.906 2.278.998 222.112 1.276.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.615.906 2.278.998 222.112 1.276.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.615.906 2.278.998 222.112 1.276.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,05000000 0,07000000 0,01000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 264.953 -145.366 -14.529 -295.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
339.683 -186.367 -18.627 -378.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-74.730 41.001 4.098 83.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-74.730 41.001 4.098 83.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.953 -145.366 -14.529 -295.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.880.859 2.133.632 207.583 980.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.880.859 2.133.632 207.583 980.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869530


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.949 Değişim: 2,01% Hacim : 24.955 Mio.TL Son veri saati : 17:27
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,5382 Değişim: 0,23%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2730 Değişim: -0,18%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,58 Değişim: 0,26%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 803,72
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.