;

KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 04:39
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
213.213 6.024.745 -6.237.958 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.682 16.773.621 26.884.372 43.472.311 43.472.311
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.898 4.894.400 18.710.802 23.757.100 23.757.100
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 159.268 21.107.687 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.508.720 53.217.344
Dönem Karı (Zararı)
18.710.802 26.884.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.002.701 16.270.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.417.470 909.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.368.123
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-18.368.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.629.191 624.831
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.629.191 624.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.211.631 1.875.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47.211.631 1.875.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
810.806 8.571.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 810.806 8.571.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 8.301.726 4.288.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.675.228 -2.737.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.825.378 -86.519.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -111.825.378 -86.519.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
126.014.183 -59.267.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.981.529 90.880.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.981.529 90.880.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.504.894 52.169.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40.504.894 52.169.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.388.731 40.417.729
Alınan Faiz
8.830.626 14.055.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.385.796 -212.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.324.841 -1.043.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.392.511 -48.147.317
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-41.804.751 -46.203.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.587.760 -1.944.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -7.587.760 -1.944.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.429.323 15.405.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-57.130.902 15.931.093
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-57.130.902 15.931.093
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.798.421 -525.116
Ödenen Temettüler
-11.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.686.886 20.476.004
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.686.886 20.476.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.915.241 17.439.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.602.127 37.915.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 78.228.228 61.408.657
Finansal Yatırımlar
4 77.692.824 167.668.551
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 12.595.225 12.445.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
65.097.599 155.222.901
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 65.097.599 155.222.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 311.111.918 199.231.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 311.111.918 199.231.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.025.014 894.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.025.014 894.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
468.057.984 429.203.836
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
468.057.984 429.203.836
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 8.332.654 7.020.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.332.654 7.020.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
51.279.489 44.816.892
Binalar
10 48.274.256 41.356.765
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.429.262 2.705.001
Diğer Maddi Duran Varlıklar
575.971 755.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 76.840 161.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
807.335 1.011.192
Bilgisayar Yazılımları
11 807.335 1.011.192
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
35.844 23.542
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
35.844 23.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.532.162 53.033.796
TOPLAM VARLIKLAR
528.590.146 482.237.632
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.126.604 159.779.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.126.604 159.779.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
112.708 208.510
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 118.013.896 96.570.836
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 81.000.000 63.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
198.763.121 210.586.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 198.763.121 210.586.343
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
4.668.968 7.011.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.668.968 7.011.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 4.269.109 1.006.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.195.679 1.010.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.195.679 1.010.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.109.236 241.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.109.236 241.801
ARA TOPLAM
412.132.717 379.636.092
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.132.717 379.636.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.528.813 3.831.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.528.813 3.831.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.385.679 4.484.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.914.492 8.315.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
422.047.209 387.951.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.542.937 94.285.837
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.107.687 16.213.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 21.107.687 16.213.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.268 7.370
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.268 7.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 159.268 7.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.449.580 2.685.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 30.920.475 17.299.958
Net Dönem Karı veya Zararı
18.710.802 26.884.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.542.937 94.285.837
TOPLAM KAYNAKLAR
528.590.146 482.237.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 25.711.284.826 26.834.841.824
Satışların Maliyeti
17 -25.581.857.676 -26.759.772.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.427.150 75.068.827
BRÜT KAR (ZARAR)
129.427.150 75.068.827
Genel Yönetim Giderleri
18 -61.354.557 -43.945.893
Pazarlama Giderleri
18 -13.806.656 -10.456.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.042.873 5.280.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.368.543 -399.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.940.267 25.548.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.940.267 25.548.157
Finansman Gelirleri
21 11.203.163 23.211.024
Finansman Giderleri
22 -57.130.902 -17.585.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.012.528 31.173.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.301.726 -4.288.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.616.152 -3.867.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 314.426 -421.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.710.802 26.884.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.710.802 26.884.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.710.802 26.884.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.894.400 16.773.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.894.400 16.773.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
6.059.200 20.967.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.164.800 -4.193.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 151.898 -185.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
151.898 -185.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
202.908 -238.054
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-51.010 52.372
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.046.298 16.587.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.757.100 43.472.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.757.100 43.472.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002668


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3581 Değişim: 0,06%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,5978 Değişim: 0,22%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
973,66 Değişim: 0,11%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.