KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 20:06
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.764 44.114.764
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.298 164.527 1.361.508 -1.578.333 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
522.690 1.675.291 2.197.982 2.197.982
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -52.135 -200.962 2.472.512 11.222.915 1.675.291 46.312.746 46.312.746
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Transferler
213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.772 17.023.938 14.671.577 31.586.742 31.586.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 84.280 2.685.725 17.299.958 14.671.577 82.400.269 82.400.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.678.404 -38.911
Dönem Karı (Zararı)
14.671.577 1.675.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.315.698 13.539.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
609.281 354.181
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.212.285 11.479.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.212.285 11.479.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -30.183.981 3.658.491
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-30.183.981 3.658.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.953.283 -1.952.873
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.380.170 -3.294.153
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.407.024 14.147.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.407.024 14.147.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.077.260 1.318.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.077.260 1.318.373
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.156.165 -19.243.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.156.165 -19.243.672
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.052.051 483.922
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.052.051 483.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.024.291 11.920.509
Alınan Faiz
-9.654.113 -11.479.572
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -479.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
68.369.547 23.727.756
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
69.760.649 23.906.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.480.460 -178.469
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.480.460 -178.469
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
89.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.469.514 -26.289.924
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.304.015 -25.808.011
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-33.304.015 -25.808.011
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-165.499 -481.913
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.221.629 -2.601.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.221.629 -2.601.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.439.237 19.409.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.660.866 16.808.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 44.989.989 26.247.648
Finansal Yatırımlar
4 153.564.723 123.380.742
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.673.288 11.801.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.891.435 111.579.289
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
140.891.435 111.579.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 215.118.770 112.711.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 36.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
215.118.770 112.674.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.372.310 257.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.372.310 257.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.309.195 295.050
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
416.354.987 262.892.329
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
927.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.354.987 263.820.154
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 7.230.373 1.291.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.230.373 1.291.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 42.611.533 20.476.856
Binalar
10 41.377.392 20.159.352
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.234.141 317.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
216.896 382.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 418.929 237.007
Bilgisayar Yazılımları
11 418.929 237.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 141.122
Diğer Duran Varlıklar
21.773 21.773
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21.773 21.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.499.504 22.550.380
TOPLAM VARLIKLAR
466.854.491 286.370.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.229.372 105.733.278
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 148.229.372 105.733.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
265.636 253.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
68.963.736 36.859.529
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.000.000 68.620.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 218.861.725 119.705.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.800.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 216.060.850 119.705.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 5.809.973 4.732.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.809.973 4.732.797
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.807.756 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 976.335 778.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
976.335 778.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 195.534 1.323.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
195.534 1.323.857
ARA TOPLAM
376.880.695 232.273.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
8.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.880.695 232.282.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 176.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.343.817 3.098.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.343.817 3.098.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.229.710 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.573.527 3.274.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
384.454.222 235.557.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.400.269 50.813.526
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.463.604 -560.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 16.463.604 -560.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 84.280 193.052
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
84.280 193.052
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
84.280 193.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.685.725 2.472.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.299.958 11.275.213
Net Dönem Karı veya Zararı
14.671.577 6.237.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.400.269 50.813.526
TOPLAM KAYNAKLAR
466.854.491 286.370.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 19.314.308.268 9.610.744.024 7.046.551.336 3.299.298.716
Satışların Maliyeti
17 -19.266.523.460 -9.584.165.682 -7.028.160.456 -3.288.901.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.784.808 26.578.342 18.390.880 10.397.362
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
47.784.808 26.578.342 18.390.880 10.397.362
Genel Yönetim Giderleri
-28.606.069 -24.943.890 -10.251.908 -7.718.921
Pazarlama Giderleri
-6.975.762 -4.188.462 -2.805.494 -1.460.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.786.565 17.362.343 5.001.432 3.944.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.674.539 -142.645 0 -44.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.315.003 14.665.688 10.334.910 5.117.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.315.003 14.665.688 10.334.910 5.117.345
Finansman Giderleri
-9.690.143 -14.943.270 -3.939.730 -4.888.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.624.860 -277.582 6.395.180 228.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.953.283 1.952.873 -2.491.242 400.123
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.807.756 -1.768.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -145.527 1.952.873 -722.780 400.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.671.577 1.675.291 3.903.938 628.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.671.577 1.675.291 3.903.938 628.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.671.577 1.675.291 3.903.938 628.987
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.463.068 0 16.463.068 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
20.578.834 0 20.578.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.115.766 0 -4.115.766 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-108.773 522.690 -246.608 347.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-139.452 670.116 -316.164 446.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.679 -147.426 69.556 -98.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.354.295 522.690 16.216.460 347.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.025.872 2.197.981 20.120.398 976.903
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.025.872 2.197.981 20.120.398 976.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884544


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.